Den elektroniska röstningen i SRAL:s styrelseval har öppnats

Den elektronisk röstningen sker via internetsidan. För att legitimera dig för elektronisk röstning måste du ha en giltig mailadress och/eller mobilnummer i medlemsregistret. Du kan kontrollera dina uppgifter genom att kontakta förbundets kansli antingen per e-post toimisto@nullsral.fi eller per telefon 09 562 5973.

Röstningen i det elektroniska valet stängs den 15 november 2023 kl 13:00. Röstning är även möjlig på sedvanligt sätt på höstens mötesplats den 18 november 2023 före mötet.

Gå till det elektroniska röstsystemet genom att klicka på länken nedan och välj språk:

Elektronisk röstning 2023

Mer information om valet och kandidatpresentationer finns på valsidan.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media