Servicen med eget anrop avslutades 2.3.2024, förändringen påverkar inte SRAL:s egna e-postadresser

SRAL:s egetanropstjänst avslutades den 2 mars 2024 kl. 13.

SRAL:s e-postadresser fungerar fortfarande och kommer inte att ändras

Ändringen inverkar inte på SRAL:s egna e-postadresser (toimisto@, hallitus@ etc.) och inte heller på adresser som slutar på @sral.fi för SRAL:s funktionärer och utskott.

SRALs anställda (vars kontaktuppgifter finns på SRALs webbsidor) har fortfarande adresser som liknar egetanropsadresserna (anrop@nullsral.fi). De har tillgång till SRALs egna e-postlådor i tjänsten Google Workspace.

I och med ändringen kombinerades adresserna @sral.fi och @sral.info (går till samma e-postlåda) och vi rekommenderar att man använder adresser som slutar på sral.fi när man skickar e-post till SRAL.

Mer detaljerad information om ändringen finns i den tidigare informationen https://www.sral.fi/2024/01/24/liiton-sral-fi-paatteiset-omakutsusahkopostit-lakkautetaan-2-3-2024-lue-toimenpiteet-jasenille/ – läs åtgärderna för medlemmarna.

Ändringar gällande nedladdning av digitala tidningar för dem som använde egetanropsadresser

För prenumeranter på digitala tidningen: tidskriftsarkivet på SRAL:s medlemswebbplats har uppdaterats för att ersätta egetanropsadresser med den mailadress som fanns i SRAL:s medlemsregister. Så om du har laddat ner tidningar från SRAL-medlemswebbplatsen med din egetanropsadress, kommer nedladdningen härefter att fungera med din faktiska personliga e-postadress. Om det uppkommer problem med att ladda ner tidningar, kontakta SRAL:s kansli på toimisto@nullsral.fi.

Problemen med nerladdningen av digitala tidningar har åtgärdats

Korrigeringar har den här veckan gjorts gällande nerladdningen av digitala tidningar och problemet med att e-postmeddelandena med nedladdningslänkar försvann har förhoppningsvis åtgärdats för denna gång!

73 de SRAL Webbutskottet

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media