Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 9/2024, 9.3.2024

Denna bulletin läses lördagen den 9 mars 2024 kl 15.00 finsk tid, beroende på konditionerna, på frekvenserna 3685 kHz och 7070 kHz. Bulletinen läses från Jyväskylä med anropet OH6K.

INNEHÅLL

SRALs e-posttjänst med eget anrop upphörde den 2 mars 2024

Nerladdning av digitala tidningar

Förändringar gällande QSL-kretsansvariga

Silent key

Medlemsklubbarnas årsmöteskallelser

Resultaten från den inhemska FM-serien 2023 är klara

Radiolommunikationsövning 15– 16 mars

Militärradiodag den 13 april på militärradiomuseet i Kouvola

Tävlings- och DX-nyheter

SRALs e-posttjänst med eget anrop upphörde den 2 mars 2024

Ändringen inverkar inte på SRAL:s egna e-postadresser (toimisto@, hallitus@ etc.) och inte heller på adresser som slutar på @sral.fi till SRAL:s anställda eller utskott.

SRALs anställda (vars kontaktuppgifter finns på SRALs hemsida) har fortfarande adresser som liknar egetanropsadresserna (anrop@nullsral.fi). De har tillgång till SRALs egna e-postlådor i tjänsten Google Workspace.

I och med ändringen kombinerades adresserna @sral.fi och @sral.info (hänvisar till samma e-postlåda) och det rekommenderas att man använder adresser som slutar på sral.fi när man skickar e-post till SRAL.

Nerladdning av digitala tidningar

Felen vid nerladdning av digitala tidningar korrigerades förra veckan, och problemet som plågade tjänsten med att e-postmeddelandena med nedladdningslänkar försvann, har åtgärdats för den här gången.

Dessutom har tidskriftsarkivet på SRAL:s medlemswebbplats uppdaterats med den e-postadress som fanns i SRAL:s medlemsregister istället för egetanropsadressen. Så om du har laddat ner tidningar från SRAL:s medlemssidor med din egetanropsadress, kommer nedladdningen i framtiden att fungera med din faktiska personliga e-postadress.

Om det uppstår problem med att ladda ner tidningar, vänligen kontakta SRAL:s kansli på toimisto@nullsral.fi — den mest troliga orsaken till avsaknaden av nedladdningslänkar är att det finns en annan e-postadress i SRAL:s system än den som nedladdningsbegäran gäller.

Förändringar gällande QSL-kretsansvariga

QSL-byrån vidarebefordrar utgående QSL-kort från SRAL-medlemmar till QSL-byråerna i andra länder och till OH-distriktsmanagers och medlemmarnas inkommande kort till OH-distriktsmanagers. Den nya QSL-manager i OH8-distriktet är Toni Saarimaa OH8TS. Adressen för QSL-sändningar är Saarelantie 1, 91910 Tupos. Han nås per e-post: hallitus@nulloh8aa.fi

Läs mer om QSL-kortservicen på förbundets sidor

Silent key

Vi har underrättats om bortgången av våra radioamatörkollegor Matti Kyheröinen OH2SM och Pekka Leinonen OH7MRU. Vi hedrar minnet av Matti och Pekka med en tyst minut.

Medlemsklubbarnas årsmöteskallelser

  • Kahdeksikkojen Kerho ry OH8AA:s årsmöte kommer att hållas i klubbens lokaler i Hiukkavaara (Uleåborg) den 19 mars från kl 18.00. På agendan står de lagstadgade årsmötesärendena.
  • Riihimäen Kolmoset ry:s stadgeenliga vårmöte hålls den 20 mars 2024 kl 18:30 i klubbhuset; Eprantie 25, Riihimäki. På agendan står stadgeenliga ärenden inklusive verksamhetsberättelsen och bokslutet.

Resultaten från den inhemska FM-serien 2023 är klara

Resultaten från FM-serien för de inhemska HF-tävlingarna är klara och de främsta i de olika kategorierna har klarnat. Samtidigt har en rankingplacering utifrån resultaten beräknats för alla som deltagit i OH-tävlingarna . Resultaten finns på förbundets tävlingssidor.

120 olika OH-stationer deltog i SSB-tävlingarna, 75 tävlande skickade in loggarna. På motsvarande sätt deltog 98 i CW-tävlingarna varav 55 tävlande skickade sina loggar. 32 tävlande deltog i de digitala tävlingarna varav 23 skickade en logg. De inhemska tävlingarna har bibehållit sin popularitet, eftersom 166 olika tävlande deltog i dem.

Läs mer på SRAL:s hemsida

Radiokommunikationsövning 15–16 mars

Pohjois-Karjalan radiokerho anordnar en rikstäckande radiokommunikationsövning den 15-16 mars med stöd av MPK Savo–Karjalas träningscenter i Joensuu.

Vid behov får de som kommer till ledningsstationen lära sig grundläggande användning av radion Icom IC-7300 och får grundläggande information om HF-antenner och meddelandetrafik.

Personer med radioamatörbehörighet kan delta i övningen på distans från sina egna stationer.

Anmälan till övningen senast den 4 mars 2024.

Mer information på MPK:s hemsida och av Tommi (OH7JJT).

Välkommen med!

Militärradiodag den 13 april på militärradiomuseet i Kouvola

Kouvola militärradiomuseum anordnar, nu för tionde gången, militärradiodagen lördagen den 13 april 2024 kl. 10.00-15.00 i Kouvolahuset, Varuskuntakatu 11, Kouvola.

Evenemanget är som vanligt öppet för alla. Deltagaravgiften är 15 € och den inkluderar pausservering. Du kan läsa mer om programmet i förbundets evenemangskalender.

Anmälan via e-mail: sotaradiot@nullgmail.com

Tävlings- och DX-nyheter

Stew Perry Topband Challenge

9.3.2024, 1500 UTC – 10.3.2024 1459 UTC

FM-serien i FT8-tävlingen

13.3.2024, 18:00-19:00 finsk tid

CQ WW WPX Contest

SSB: 30.3.2024 0000 UTC – 31.3.2024 2359 UTC

Inhemska tävlingar under slutet av året (CW, SSB, RTTY):

Kalakukkotävlingen (påskmåndag 1.4.2024)
K. S. Sainios minnestävling (De stupades minnesdag, sön 19.5.2024)
Sommartävlingen (andra söndagen i augusti, sön 11.8.2024)
Viitosten syysottelu (allhelgonadagen, lör 2.11.2024)
Jultävlingen (Annandag jul, mån 26.12.2024)

Inhemska tävlingar iunder slutet av året (FT8):

  • Ons 10.4.2024
  • Ons 8.5.2024
  • Ons 14.8.2024
  • Ons 11.9.2024
  • Ons 9.10.2024
  • Ons 13.11.2024
  • Ons 11.12.2024

Nästa bulletin läses lördagen den 16 mars 2024 kl 15.00 finsk tid beroende på konditionerna på frekvenserna 3685 kHz och 7070 kHz. Bulletinen läses från Lappo med anropet OH6ZS.

Bulletinen har sammanställts av Laura Rosten. Översättning: Jan Jylhä OH1NDA

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media