Klubbinfo 3/23

Innehåll Vårmöte 30 september i Jyväskylä Finlands Radioamatörförbund rf. kallar sina medlemmar till ordinarie vårmöte. Mötet kommer att hållas lördagen den 30 september 2023 kl 13.00. Mötesplatsen är Jyväskylä universitets …