Ingen bulletin den 4 maj

Veckans bulletin (4 maj 2024) sammanställdes och publicerades inte på grund av sjukdom på förbundets kansli. Det insamlade materialet kommer att sammanställas i nästa veckas bulletin.