Förbundets e-postadresser i formen eget anrop@nullsral.fi kommer att avslutas den 2 mars 2024 – läs vad medlemmarna bör göra

Den här artikeln är en kopia av den tidigare artikeln som publicerades den 1 november 2023, för att få synlighet för tillkännagivandet. NOTERA! För SRAL:s medlemmar: Kontrollera om du använder …