Problemen med nerladdning av digitidningar har lösts. Egetanropsadresserna har ersatts med e-postadresserna i SRAL:s medlemsregister

Felen vid nerladdning av digitala tidningar korrigerades förra veckan, och problemet som plågade tjänsten med att e-postmeddelandena med nedladdningslänkar försvann, har åtgärdats för den här gången. Dessutom har tidskriftsarkivet på …