Kvinnodagens tävling den 8 mars

Kvinnodagens tävling är ett avkopplande radioevenemang som anordnas tisdag 8.3 och pågår 00.00-23.59 finsk tid. Avsikten är att aktivera YL-stationerna. Se här för tävlingsreglerna (på finska).