Bulletiini SRAL Tietopankki Toiminta

Kanslibulletin 06/2018

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

 

Kanslibulletin 06/2018, 24.2.2018

INNEHÅLL

 

 • * Följande styrelsens frågetimme lördagen 3.3. *
 • * Du har väl betalat medlemsavgiften *
 • * Examenstillfällen arrangeras på kansliet *
 • * Förslag till premier bör skickas till styrelsen *
 • * Klubbarna meddelar *
 • * Radioamatörkurser *
 • * Föredrag på Luftvärnsmuseet *
 • * Tävlingsnyheter *
 • * Nästa bulletin *

 

* Följande styrelsens frågetimme lördagen 3.3. *

Styrelsens frågetimme hålls nästa veckas lördag 3.3. kl. 14.00 Finsk tid. Frekvensen är 3685 kHz. Välkommen att ställa frågor och diskutera om aktuella ärenden.

 

* Du har väl betalat din medlemsavgift? *

Stort tack till alla trogna medlemmar som betalat sin medlemsavgift i god tid. Fakturorna postades i början av januari. Betalningens förfallodag var 2. februari. Kolla att du betalat ifall du är osäker.

 

* Examenstillfällen arrangeras på kansliet *

Man inleder regelmässiga radioamatörexamenstillfällen på förbundskansliet från och med början av mars. Examen hålls onsdagar kl. 14.00 – 18.00. Man bör anmäla sig till Henri, OH3JR en vecka i förväg. Egenanrop fungerar. Telefon 0500 843 396.

 

* Förslag till premier bör skickas till styrelsen *

På förbundets vårmöte 14.4. utdelas premier. Förslag till mottagare av premier bör skickas till styrelsen t.o.m. 14.3.

Som förslag räcker en kort motivering om personen i frågas förtjänster. Premieförslagen skickas till adressen toimisto snabela sral punkt f i eller SRAL, styrelsen, PB 44, HELSINGFORS.

 

* Klubbarna meddelar *

 

Tampereen Radioamatöörit, OH3NE meddelar:

Klubbens stadgeenliga årsmöte är nästa måndag 26.2.2018 kl. 18.00. Mötet hålls på klubben vid Pyynikki utsiktstorn.

På OH3NE:s tekniktorsdag 15.3. bekantar vi oss med olika metoder att lära telegrafi.

OH3NE:s sommarläger arrangeras igen i Riitiala i Kukkurankoski 8. – 10.6.2018. Anmälningar önskas fram till den 1.6.

Närmare uppgifter finnes på Tampereen Radioamatöörits websidor.

 

* Radioamatörkurser *

 

Man hinner ännu med i kursen i Helsingfors

Den 14.2.2018 började en radioamatörkurs i Helsingfors Vuxeninstitut. Man kan ännu anmäla sig. Inkommande onsdag 28.2. påbörjas T1-modulens studier.

Denna kurs hålles på Tullinpuomi i Tölö.

Anmälning via Helsingfors Vuxeninstituts webbsidor.

Om kursen finns även en Facebook evenemangssida med rubriken “Radioamatöörikurssi Helsingissä”.

 

Radioamatörkurs i Tammerfors

Tampereen Radioamatöörit ry ordnar en kurs som riktar sig på radioamatörexamen och kursen ordnas under fyra på varandra följande veckoslut i mars och april 2018.

Anmälningar t.o.m. 2.3 till e-postadressen sihteeri snabela oh3ne punkt f i.

Mer information om tidtabellen.

 

Intensivkurs börjar på Radiobacken i Lahtis 26.2.

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, arrangerar en intensivkurs under sportlovsveckan som börjar måndagen 26.2. kl. 10.00. Kursen går av stapeln under en vecka varje dag kl. 10.00 – 16.00. Till kursen har anmälts redan 11 nya blivande radioamatörer. Man kan anmäla sig till kursen bl.a. på MPK:s skolningskalender på webben.

 

* Föredrag på Luftvärnsmuseet *

Nästa lördag 3.3.2018 hålls en för allmänheten öppen föredragsdag på Luftvär5nsmuseet i Tusby.

Dagens program:

 • Kl. 11.00 museet öppnas
 • Kl. 12.00 börjar föredragen

Föredragsämnen är;

 • – Luftkriget i Indokina. Bombningen av Nord-Vietnam och luftförsvaret 1965 – 1972, Överste (i.a.) Ahti Lappi föredrar.
 • – Tepsu-radarn och utvecklandet av luftvärnets ledningscentraler på 1960 och -70-talen. Premiärlöjtnant (i.a.) Keijo Kari.

 

 • Kl. c. 14.00 guidad tur i Helsinki-hallen för hugade.
 • Kl. 14.00 Radarmansgillets vårmöte.

 

Deltagaravgiften är 5 euro. På grund av arrangemangen bedes om anmälningar t.o.m. 27.2. till Radarmansgillets sekreterare Jukka Kaleva, jukka punkt kaleva snabela elisanet punkt f i eller tel. 040 961 6111.

Tillställningen arrangeras av Tutkamieskilta ry. och Luftvärnsmuseet. Tilläggsuppgifter om museet från adressen www.ilmatorjuntamuseo.fi

 

* Tävlingsnyheter *

Detta veckoslut tävlas CQ 160-Meter SSB Contest, REF Contest, UBA DX Contest, North American RTTY QSO Party, High Speed Club CW Contest och SARL Digital Contest.

Nästa tisdag 27.2. tävlas NAC 2,3 GHz + up och nästa torsdag 1.3. NAC 10 m.

Nästa veckoslut tävlas SRAL:s Peruskilpailu, ARRL International SSB Contest, Wake-Up! QRP Sprint, Open Ukraine RTTY Championship, UBA Spring Contest och NSARA Contest.

 

* Nästa bulletin *

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa igen om en vecka, söndagen den 4. mars klockan 15.00 Finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.

 

Bulletinredaktör: Annika Salmenlinna, OH2HSJ

Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB