Finlands radioamatörförbunds kanslibulletin 16/2023, 29.4.2023

Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 16/2023, 29.4.2023
Denna bulletin blir läst från OH6A söndagen den 30 april 2023 klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

INNEHÅLL
Kallelse till Förbundets vårmöte den 20 maj
Förbundets styrelse sammanträdde 20 april
PäijätHami: Husbilar och bokningar. Förhandsanmälan på kommande
Höjning av avgifter för radioamatörexamina
Förberedelserna inför IARU HQ tävlingen igång
Polyteknikkojen Radiokerho ry ordnar en radioamatörkurs i maj
Tävlings- och DX-nyheter

Kallelse till Förbundets vårmöte den 20 maj

Vårmötet sammankallas till lördagen den 20 maj klockan 12.00. Till mötet ordnas distansdeltagar- och distansomröstningsmöjlighet. Mötesplatsen är VALO Hotel & Work i Brunakärr, Helsingfors på adressen Mannerheimvägen 109. Anmälan på mötesplatsen börjar en timme före mötet, dvs. klockan 11.00.

Det går att delta i vårmötet antingen på mötesplatsen eller på distans. Om du deltar på distans, bör du anmäla dig t.o.m. den 12 maj.

Vårmöteskallelsen, mötesmaterial och en länk för anmälan finns på Förbundets webbsidor

Under mötet behandlas de stadgeenliga ärendena samt motioner från förbundets styrelse, vilka är
    – förslag om ändring av Förbundets stadgar och valordning för att övergå till system med ett årsmöte,
    – höjning av medlemsavgift till 74 euro samt fem euros rabatt för de som inte vill få en papperstidning fr.o.m. 1.1.2024 och
    – beviljande av OT-rabatt om 25 procent av medlemsavgifter till de som är berättigade att ansöka om OT-rabatt fr.o.m. 1.6.2023.

Därtill behandlas de petitioner som understötts av minst tio medlemmar och som inkommit inom den utsatta tiden för inlämning av dessa, vilka är:
    – förslag om att avskeda styrelsemedlem Jari Jussila OH2BU från Föreningens styrelse

Under mötet beviljas erkännanden åt meriterade medlemmar i Förbundet.

Klubbarnas representanter och befullmäktigade ska uppvisa en undertecknad fullmakt i samband med anmälan till mötet. Under mötet innehas rösträtt av de av Förbundets medlemmar som betalat medlemsavgiften för år 2023 i sin helhet.

Förbundets styrelse sammanträdde 20 april

Förbundets styrelse sammanträdde den 20 april och protokollet förs till medlemssidorna inom en snart framtid.

Styrelsens följande frågetimmar ordnas lördagen den 10 juni och 12 augusti från klockan 14.00 framåt på frekvensen 3685 kHz. Idall det på frekvensen finns aktivitet då frågetimmen börjar, flyttas frågetimmen till en ledig frekvens inom området 3680-3695 kHz.

Styrelsen kan i fortsättningen sändas frågor och respons via en blankett på webben. Styrelsen strävar till att svara på dessa under frågetimmarna.

Blanketten finns på Förbundets webbsidor

PäijätHami: Husbilar och bokningar. Förhandsanmälan på kommande

Alla finska radioamatörer, personer intresserade av radioverksamhet och deras vänner bjuds in till PäijätHami sommarlägret 12-16 juli i Vierumäki.

Tre husbils- och husvagnsområden samt tre tältområden

Trots att Vierumäki i regel inte är ett lägerområde, har vi tillsammans med Vierumäki skapat tjänster, som nästinpå motsvarar karavanområdesnivå. Från de tre separata husbils- och husvagnsområdena är ett precis invid Country Club, och ett annat är beläget ett par hundra meter ifrån och det tredje området finns på en lugn plats. Det är sällan karavanare har så här bra valmöjligheter.

För tältning finns ett gräsområde nästan invid dörren till Country Club och ett större hedskogsområde på ca 50 meters avstånd. Du kan följa lägrets öppning och liv från ditt eget tält!

På karavan- och tältområdena finns BajaMajor och behållare för gråvatten. Elektricitet till områdena dras ifall det inte redan färdigt finns.

Preliminära bokningar per e-post fr.o.m. måndagen den 1 maj

Preliminära bokningar för husbilar och -vagnar kan göras fr.o.m. måndagen den 1 maj på adressen kerhomestari@nulloh3ac.fi

Kartor över områdenas läge och karaktärer samt preliminära anvisningar för bokningar finns på sommarlägersidorna. Till sidorna kommer du även via sommarlägerlänkarna på www.oh3ac.fi.

Vi önskar alla karavanare och tältare välkomna till PäijätHami lägret.

Förhandsanmälan på kommande

Förhandsanmälningen till lägret öppnas om ca en månad. Anmälan är dock inte obligatorisk, men hjälper alla anmälare själva en försnabbad mottagningsprocess.

I samband med förhandsanmälningarna kommer även deltagarna att frågas ifall de önskar delta i en HamBowl bowlingtävling, en golfkurs eller HamGolf tävlingen, nivåprov i fråga om telegrafi, en kvällsbuffé med tillhörande program, examina, deltagande i en eventuell radioamatörkurs osv.

Inkvarteringsbokningar per e-post eller telefon

Platsbokningar till Country Club kan göras antingen per e-post eller genom att ringa Vierumäki försäljningstjänst. Inkvarteringsalternativen och startpriserna för rummen hittas på sommarlägersidorna.

Öppning och OT-träff torsdagen den 13 juli

Evenemangets öppning sker 12.00 torsdagen den 13 juli. Efter öppningen kallas alla de som haft radioamatörtillstånd över femtio år till en OT-träff.

PäijätHami sommarlägret från onsdag till söndag, 12-16 juli i Vierumäki!

Höjning av avgift för radioamatörexamina

En höjning kommer i avgifterna för radioamatörexamena. Från och med 1 juli 2023 är examensavgiften 26 euro per modul, och Förbundet stöder de examinander som är under 18 år under den dag examen utförs med en 50 procents rabatt i examensavgifterna.

Att i fullskala idka radioamatörverksamhet kräver att behörighetsexamen utförs. Utförandet av behörighetsexamina övervakas och behörighetsintygen beviljas av Trafik- och Kommunikationsverket. Mer uppgifter om skolningar hittar du på Förbundets webbsidor.

Förberedelser inför IARU HQ tävlingen pågår

Förnbundet deltar även detta år i IARU-tävlingen med OH2HQ-projekt, som inletts under vårvintern. Tävlingen ordnas det första veckoslutet i juli och senaste år deltig tretton OH-stationer i OH2HQ-aktiviteten. Den ansvariga arrangören är Pusulan Radistit ry, OH9W. Som projektchef fungerar Rami, OH2BCI och för uppbyggandet av stationsnätverket ansvarar Arto, OH2KW. Arto har redan inlett kartläggningen genom att först kontakta de stationer som deltog förra året. Villiga stationer och operatörer behövs ännu, och de som är intresserade kan anmäla sig till Arto snarast möjligt per e-post oh2kw ät sral punkt fi.

I samband med IARU tävlingen ordnas likt förra året en Jakttävling för alla OH-stationer. Inget loggtvång, utan arrangören gör dessa själv från OH2HQ loggarna. Detta görs för att även öka på OH-aktiviteten hos OH2HQ-stationen. Därtill deltar de stationer som deltar i IARU-tävlingen interna grupptävlingar, med vilka vi eftersträvar att stationsspecifika resultaten förbättras och att felaktiga kontakter minskas. Mer information om förberedelserna följer under vårens lopp.

Polyteknikkojen Radiokerho ry ordnar en radioamatörkurs i maj

Skulle du vilja bekanta dig med elektronik och radioteknik? Skulle du vilja stifta bekantskap med människor som bor på andra sidan jorden med direkt talkontakt utan internet eller delta i tävlingar, där målet är att hålla kontakt med så många stationer som möjligt genom foni, telegrafi eller digitala sändarslag? Eller skulle du hellre idka tekniska byggen och tester med t.ex. mjukvaruradion eller trådlös dataöverföring?

Alla ovanstånde möjliggörs genom att utföra radioamatörexamen. Polyteknikkojen Radiokerho ordnar en radioamatörkurs som förbereder inför utförande av examina fr.o.m. 2 maj under tisdag- och torsdagkvällar från klockan 18.00-21.00 i föreläsningssal A53 i TUAS-huset på adressen Maarintie 8. Kursen varar fyra veckor och som avslutning ordnas examina. Som förhandsuppgifter inför kursen räcker t.ex. fysik- och elektroniklära på gymnasienivå. Alla nykomlingar oberoende av bakgrund är välkomna!

Kursen är avgiftsfri för medlemmar av Polyteknikkojen Radiokerho. För medlemmar i AYY är avgiften 10 euro och för övriga personer 20 euro. För examina som ordnas i slutet av kursen debiterar Traficom sammanlagt 115 euro och 45 cent (examenstillfället 53 euro 56 cent, behörighetsintyg 43 euro 75 cent och för stationstillstånd en årlig avgift på 18 euro och 14 cent). Genom att anmäla sig till kursen förbinder du dig ännu inte till att utföra radioamatörexamina, utan beslut om utförande av examen kan fattas senare. Kursanmälan och mer information om kursen finns på klubbens webbsidor.

Tävlings- och DX-nyheter

Under Valborgshelgen går det t.ex. att samla på Schweiziska kantoner. I Helvetia Contest fungerar kantonerna som koefficienter och i tävlingen går det att samla på dessa på CW, SSB och olika digitala sändarslag. En annan tävling under veckoslutet är UK/EI Contest, som sker på CW, och där extra poäng ges för kontakter med brittiska och irländska stationer.  

Veckans DX-fall är VK0NE, som inleder sin verksamhet söndagen den 30 april och är på Spratly Island fram till den 9 maj. Genast i början på maj aktiveras även 5UA99WS från Niger, som vid sidan om arbetskommendation är aktiv på banden fram till medlet av juni. Nästa vecka fortsätter aktiviteterna med T30UN från Kiribatis västra Ö och JD1BMH från ön Ogasawara.

. . . _ . _

Nästa bulletin blir läst från OH6A söndagen den 7 maj klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinen sammanställdes av Laura Rosten och översattes av Patrik Willför OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media