Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 18/2023, 13.5.2023

Denna bulletin blir läst från OH6A söndagen 14.5.2023 klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

INNEHÅLL


Kallelse till Förbundets vårmöte den 20 maj
Förbundets styrelse sammanträder den 16 maj
PäijätHami: Fullt kursutbud och examina på lägret, panel för inledande klass
Hamigolf 2023
Silent key
OI-aktivitetsdag den 4 juni
Höjning av avgifter för radioamatörexamina
Anropet för SRAL:s distansstation i Padasjoki är OH3N
Tävlings- och DX-nyheter

Kallelse till Förbundets vårmöte den 20 maj

Vårmötet sammankallas till lördagen den 20 maj klockan 12.00. Till mötet ordnas distansdeltagar- och distansomröstningsmöjlighet. Mötesplatsen är VALO Hotel & Work i Brunakärr, Helsingfors på adressen Mannerheimvägen 109. Anmälan på mötesplatsen börjar en timme före mötet, dvs. klockan 11.00.

Det går att delta i vårmötet antingen på mötesplatsen eller på distans. Om du deltar på distans, bör du anmäla dig t.o.m. den 12 maj.

Vårmöteskallelsen, mötesmaterial och en länk för anmälan finns på Förbundets webbsidor

Under mötet behandlas de stadgeenliga ärendena samt motioner från förbundets styrelse, vilka är
    – förslag om ändring av Förbundets stadgar och valordning för att övergå till system med ett årsmöte,
    – höjning av medlemsavgift till 74 euro samt fem euros rabatt för de som inte vill få en papperstidning fr.o.m. 1.1.2024 och
    – beviljande av OT-rabatt om 25 procent av medlemsavgifter till de som är berättigade att ansöka om OT-rabatt fr.o.m. 1.6.2023.

Därtill behandlas de petitioner som understötts av minst tio medlemmar och som inkommit inom den utsatta tiden för inlämning av dessa, vilka är:
    – förslag om att avskeda styrelsemedlem Jari Jussila OH2BU från Föreningens styrelse

Under mötet beviljas erkännanden åt meriterade medlemmar i Förbundet.

Klubbarnas representanter och befullmäktigade ska uppvisa en undertecknad fullmakt i samband med anmälan till mötet. Under mötet innehas rösträtt av de av Förbundets medlemmar som betalat medlemsavgiften för år 2023 i sin helhet.

Förbundets styrelse sammanträder den 16 maj

Förbundets styrelse sammanträder den 16 maj och protokoll 4/2023 finns att läsas på medlemssidorna.

Styrelsens följande frågetimmar ordnas lördagarna 10.6 och 12.8 klockan 14.00 på frekvensen 3685 kHz. Om det på frekvensen förekommer aktiviteter då frågetimmen inleds, flyttas frågetimmen till en ledig frekvens i området 3680-3695 kHz.

I fortsättningen går det att sända styrelsen frågor och respons via en webblankett, och styrelsen strävar till att svara och reagera på dessa under frågetimmarna. Blanketten finns på förbundets webbsidor.

PäijätHami: Fullt kursutbud och examina på lägret, panel för inledande klass

Alla finska radioamatörer och personer intresserade av radio är tillsammans med familjer och vänner välkomna på sommarlägret PäijätHami i Vierumäki den 12-16 juli.  

Hela kursutbudet på lägret

Under lägret ordnas utbildning i alla moduler – studera till elementär eller allmän klass i somriga miljöer och genom att delta i sommarlägerprogrammet.

Under torsdagen den 13.7 finns i  programmet prepkurser i K-modulen klockan 11.00-14.00 och T1-modulen klockan 15.00-18.00. Fredagen den 14.7 ges en prepkurs i T2-modulen, som på grund av logistiska och pedagogiska orsaker delats i tre delar, från 11.00-12.30, 1300-14.30 och 16.00-17.30.

För kursutbildningen ansvarar Jukka, OH6LI. Kurserna är gratis men till alla deltagande sänds aktuellt kursmaterial i god tid på förhand.

Examina varje dag

På lägret går det att utföra vilka som helst av K-, T1- eller T2-modulerna varje dag. Som avslutning på kurserna ordnas alltid kursexamen.

Anmälan till kurser och examen

Anmäl dig till kurserna och examina per e-post kerhomestari ät oh3ac punkt fi. Meddela vilka kurser du önskar delta i och/eller vilken dag du önskar utföra examen. Du bör dock givetvis ”beställa” examen från ar-x-systemet och betala examensavgifterna. Det går även att utföra examen utan att delta i kurserna som ordnas på lägret.

Lägerprogrammet och förhandsanmälan i slutet av maj

Lägerprogrammet och förhandsanmälan publiceras och öppnas i slutet av maj under lägersidorna på SRAL:s webbplats. På lägersidorna finns redan nu bland annat inkvarterings- och husbils-/husvagnsalternativ.

Paneldiskussion om inledande klass, behörighetsexamina osv.

SRAL har fått blinkande grönt ljus från Traficom att starta upp en inledande klass. En planeringsarbetsgrupp håller på att inleda sitt arbete. I paneldiskussionen hör vi tankar om klassen samt om behörighetsexamenssystemet. Kom med och ge dina egna kommentarer för att hjälpa till i utvecklingen.

En blick alltid även mot framtiden

Sommarlägret år 2024 ordnas av Pohjois-Karjalan Radiokerho, OH7AB i Joensuu. Enligt god och traditionell praxis presenterar sig arrangörerna för det kommande årets sommarläger under årets läger och berättar redan nu om platsen för nästa år.

Välkomna till sommarlägret PäijätHami i Vierumäki on-sö 12-16.7.2023.

Hamigolf 2023

De radioamatörer som idkar golf är med sina familjer välkomna till den traditionella Hamigolftävlingen på Cookebanan i Vierumäki. Hamigolf går av stapeln i samband med SRAL:s sommarläger fredagen 14.7 med start klockan 12.30. Var på plats minst en halv timme före tävlingen inleds.

Tävlingsanvisningarna finns att ses en halv timme före evenemanget. Spelformen är pb/hcp. Vandringspriset fås av den radioamatör som har bäst resultat i parslag.
Greenfee för tävlingen är 66 euro. Tävlingsrundan betalas åt caddiemaster före tävlingen inleds.
Förhandsanmälningar till Juha OH2LQ, juhakotalayksi är gmail punkt com eller per telefon 040 5089 698. Anmälningar t.o.m. 6.7.

Nämn namn, förening, exakt utjämning, telefonnummer, behov till golfbil samt andra specialönskemål.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att vår radioamatörkollega Pirkko Tupakka OH5GYM lämnat oss. Vi hedrar Pirkkos minne med en stunds tystnad.

OI-aktivitetsdag 4.6

Militärradioamatörerna firar dagen för försvarsmaktens fanfest genom att aktivera militärradioamatörstationerna. Välkomna på bandet!

Höjning av avgift för radioamatörexamina

En höjning kommer i avgifterna för radioamatörexamena. Från och med 1 juli 2023 är examensavgiften 26 euro per modul, och Förbundet stöder de examinander som är under 18 år under den dag examen utförs med en 50 procents rabatt i examensavgifterna.

Att fullskaligt idka radioamatörverksamhet kräver att behörighetsexamen utförs. Utförandet av behörighetsexamina övervakas och behörighetsintygen beviljas av Trafik- och Kommunikationsverket. Mer uppgifter om skolningar hittar du på Förbundets webbsidor.

Anropet för SRAL:s distansstation i Padasjoki är OH3N

Det nya anropet för distansstationen i Padasjoki är OH3N. Det nya anropet kan börja användas direkt. Du kommer väl ihåg att uppdatera det nya anropet även i programmen för digitala sändarslag såsom WSJT-X och JTDX.

Anropet byttes ut för att SRAL:s ”huvudanrop” OH2A kan tas för annat specialbruk. Därtill motsvarar kretsnummer 3 även stationens läge i Tavastland.

I samband med bytet gick stationen även ny webbadress. Ett meddelande om förändringen har sänts till alla användare av distansstationen.

Vad är distansstationen och hur används den? Skulle du vilja hålla radioamatörkontakter, men har ingen egen radioamatörstation? Som medlem i Finlands Radioamatörförbund får du tillgång till en stationshelhet som kan användas på distans via en webbrowser. Läs mer specifika uppgifter om användningen av distansstationen från fliken ”Distansstationer” (Etäasemat) på SRAL:s webbsidor.

Tävlings- och DX-nyheter

Nu är det dags att börja fixa till HF-antennerna efter vintern. Om en vecka, söndagen den 21 maj ordnas den tredje delen av OH mästerskapen i form av K.S. Sainios minnestävling. Regler och tävlingsmeddelanden finns på förbundets webbsidor.

Detta veckoslut går det att tävla i Portugals flottas minnesdagstävling Concurso Dia da Marhinha Portuguesa. Sändarslagen är CW, SSB samt de digitala sändarslagen RTTY och PSK. I tävlingen fås bonuspoäng från medlemmar i olika länders marina radioklubbar. Bland annat deltar Laivaston Radioamatöörit OH1AJ, vars medlemmar kan identifieras av bokstavskombinationen FN i tävlingsmeddelandet.

På DX-fronten fortsätter 5UA99WS vara aktiv i Niger. 9X2AW från Rwanda har under gångna veckan varit aktiv dagligen på HF och även på QO-100 banden och fortsätter expeditionen ännu under ett par dagars tid. T88HZ och T88SM är aktiva från Palau fram till slutet av nästa vecka.

Denna vecka publicerades information om VP6A-operationen till Ducie Island i juni. Det är den första omfattande remote DX-operationen, där radiostationerna förs till objektet och sammanlagt fjorton operatörer från olika håll  i världen håller kontakter via distanskontakter. I operationen används konceptet Radio In a Box som lanserades i början av året. Mer information i kommande bulletiner och på VP6A:s qrz.com sidor.

. . . _ . _

Nästa bulletin blir läst från OH6A söndagen den 21 maj klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinen sammanställdes av Laura Rosten och översattes av Patrik Willför, OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media