Valet 2020

Vid Finlands Radioamatörförbund rf:s höstmöte år 2020 väljs ordförande samt två (2) styrelsemedlemmar för en treårs period. Ordförande Tuomas Tauriala, OH3ERV och styrelsemdlemmarna Mauno Hirvonen, OH7UE och Jari Kekki, OH2EXE …

Förbundets utlåtande om utkastet M 64C/2020 gällande auktion av frekvensområdet 25,1-27,5 GHz och om de tekniska villkoren för radiotillstånd

Finlands Radioamatörförbund rf. har gett sitt utlåtande om Transport- och kommunikationsverkets utkast till föreskrift 64 C/2020 M om auktion av frekvensområdet 25,1–27,5 GHz och om de tekniska villkoren för radiotillstånd. …