Suomen Radioamatööriliitto ry - SRAL

Suomen Radioamatööriliitto ry. eli SRAL on Suomen radioamatöörien kansallinen keskusjärjestö. SRAL on kansainvälisen radioamatööriliiton IARU:n ja pohjoismaisten radioamatööriliittojen yhteistyöelimen NRAU:n jäsen. SRAL on perustettu 1921 ja jäseniä on n. 5000. Jäseneksi pääsee kuka tahansa radioamatööritoiminnasta kiinnostunut.

SRAL edistää, kehittää ja tukee radioamatööritoimintaa. Liitto tekee muun muassa yhteistyötä Viestintäviraston kanssa radioamatöörimääräyksiin, -taajuuksiin ja pätevyystutkintoihin liittyvissä asioissa. Lisäksi liitto edustaa radioamatöörejä Vapaaehtoisen pelastuspalvelun keskustoimikunnassa, SESKOssa ja Allianssissa.

SRAL järjestää myös radioamatööriaiheisia tapahtumia kuten vuosittain pidettävät kesäleirin ja Syyspäivät. Lisäksi liitto pitää koulutustilaisuuksia ja julkaisee opiskelumateriaalia sekä muuta radioamatööritoimintaan liittyvää kirjallisuutta. SRAL kordinoi myös Suomessa toimivia radioamatöörien kelimajakoita ja toistinasemia.

Jotkut radioamatöörien käyttämistä taajuusalueista on osoitettu yksinomaan radioamatöörien käyttöön. Tästä huolimatta näitä alueita käyttävät ajoittain erilaiset kaupalliset ja muut radioasemat joko vahingossa tai tahallisesti. SRAL:n ns. Intruder Watch toiminta, jossa tarkkaillaan taajuusalueidemme käyttöä, toimii yhdessä IARU:n ja telehallintojen kanssa pitääkseen radioamatöörien yksinomaiseen käyttöön osoitetut taajuusalueet puhtaana muusta radioliikenteestä.

SRAL julkaisee lisäksi joka kuukausi ilmestyvää Radioamatööri-lehteä ja ylläpitää internet-sivuja sekä YLE Teksti-TV-sivuja nro. 590. Lisäksi SRAL julkaisee myös viikottaista radiotiedotetta eli bulletiinia, jonka voi lauantaisin kuunnella tietyiltä radioamatötööritaajuuksilta ja joka on myös luettavissa internetistä.

LisätietopyyntöSRAL:n toimisto palvelee jäseniä ja harrasteesta kiinnostuneita Helsingin Lassilassa, osoitteessa Kaupinmäenpolku 9. Toimistossa voit hoitaa kaikki jäsenasiasi, tutustua alan uusimpiin ulkomaalaisiin lehtiin ja tavata muita radioamatöörejä. Toimistossa on myös pieni myymälä.

SRAL:n toimisto on avoinna seuraavasti:
  • Ma - To : 12.00-17.00
  • Pe: 12.00-14.00

Toimistossa sinua palvelevat:

Tiedottaja, Radioamatööri-lehden päätoimittaja, webmaster, jäsenasiat:
Annika Salmenlinna, OH2HSJ
p. (09) 562 5988, oh2hsj@sral.fi

Osa-aikainen työntekijä:
Aida Osmonalieva


Postiosoite: PL 44, 00441 Helsinki
Käyntiosoite: Kaupinmäenpolku 9, Helsinki
Fax. (09) 562 3987

Tilinumero: FI88 1010 3000 0724 13 (IBAN), NDEAFIHH (BIC)


Jäsenmaksut 2015

Täysjäsen 64 euroa.

Nuorisojäsen (19-28-vuotiaat) 32 euroa.

Juniorijäsen (alle 19-vuotiaat) 10 euroa.

Old timer -jäsenmaksu 32 euroa

OT-jäsenmaksun suuruus on puolet täysjäsenmaksusta. OT-jäsenmaksu myönnetään perustellusta hakemuksesta 68 vuotta täyttäneille ja vähintään 40 vuotta jäsenmaksua maksaneille jäsenille. OT-jäsenmaksu voidaan hallituksen harkinnan mukaan myöntää ensimmäisen kerran sen vuoden jälkeiseltä liiton toimintavuodelta, jona jäsen täyttää 68 vuotta.

Varusmiesvapautus jäsenmaksusta

Varusmiesvapautus myönnetään anomuksesta oman valinnan mukaan joko palvelukseen astumis- tai palveluksesta vapautumisvuodeksi. Varusmiesvapautus on anottava ennen palveluksen päättymistä.

Kerhojen jäsenmaksu

Kerhot on vapautettu jäsenmaksusta, jos ne vastaavat vuosittain kerhotietokyselyyn.