Svensk bulletin 09/2004

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral@sca $SRAL0904
Kanslibulletin 9/04 28-29.2.2004.

Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 09/04 för veckoslutet 28-29.2.2004

INNEHÅLL

Vinterdagarna
Sommarens läger
Hederspris kandidater förslag
Klubbarna meddelar
* Silent Key
Konditionsutsikter
Bemärkelsedagar
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnytt
Följande bulletin

Vinterdagarna

SRAL:s vinterdagar hålls detta år den 19-21. mars. Arrangör är Rientolan radioamatöörit OH3AG. Mötesplats är Klassillinen koulu alldeles i centrala stadskärnan och på ungefär fem minuters promenad från järnvägsstationen. Mitt emot domkyrkan och adressen är Satakunnankatu 5. Inkvartering på hotell Ramada, Yliopistonkatu 44, med traditionell kvällsfest på lördags kväll. Ramada ligger ungefär på 10 minuters avstånd från mötesplatsen. Vi har reserverat 30 rum för natten mellan fredagen den 19.3 och lördagen den 20.3 och 50 rum för nästa natt, natten efter kvällsfesten. Rumspriserna är 78 euro per natt för en enrummare och 85 euro för dubbelrum. Rumsreserveringar sköts direkt till hotellet tel. 03-245 5111 eller per e-post
tampere.ramada & restel.fi. I samband med rumsreserveringen kan man köpa supekort till kvällsfesten för 33 euro. Det är viktigt att i samband med rumsreserveringen uppge reserveringskoden "Talvipäivät". Kom i håg att göra din bokning i tid.
Vinterdagarna börjar redan på fredag kväll med fritt umgänge. Anmälningar tas emot på lördagen den 20.3 från och med kl 9.00. Vinterdagarnas officiella öppnande är kl 10.00. Förutom öppninganförande av ordförande Seppo Sisättö, OH1VR, hör vi SRAL:n hedersordförande Osmo A. Wiio,OH2TK, SRAL:s ordförande Pasi Bergman,OH3WS, och arrangörsorganisationen Rientolan radioamatöört:s OH3AG:s ordförande Kauko Koskinen, OH3KQ och DX- forum klo 11.00 Risto Lund, OH3UU:s ämne Hur förena DX-semester och Working. Jorma Saloranta OH2KI berättar om C5Z-operation. Veijo Kontas ger en rapport om expeditionen till Austral-öarna (FO) nyligen. Tävlingsforum börjar kl 12 med Jukka Klemola OH6LI som berättar om hur man uppför en tävlingsstation och priser för år 2003 utdelas. Samtidigt kl 12 är det sex-meters forum, med temat en ny tävling den 16.5-15.8.2004 OH-KL7-kontakt-projekt. Kl 13 berättar Ville Hiilesmaa, OH2MM, och Peter Tigerstedt, OH5NQ/OH2BM under rubriken "Hur jag blev radioamatör och sen..." Kl 14.00 styrelsens frågetimme under ledning av SRAL:s ordförande varefter följer SRALs vårmöte. Livligt traditionell verksamhet. På lördagen en uppsluppen amatör-supe på hotell Ramadan.

På söndagen handlar programmet om förbindelder vid kris och Turva 2003. Kl 10.00 Radioamatörer och förbindelser vid kris. Som gäst räddningsöverinspektör Pentti Partanen från Inrikesministeriet och Hans Zimmermann, HB9AQS, IARU:s Emergency Communications adviser. Kl 11.00 får vi höra om Turva 2003:s respons och diskuterar framtida åtgärder under Timo ˇrligs, OH3FN:s ledning, Kl 13.00 berättar Matti Rouhiainen, OH2PO, om de tekniska lösningarna och om nya ide‚r. Som parallelprogram ett eventuellt inter-
nationellt radioamatörmöte, med målsättning att dryfta, är det ändamålsenligt att bygga upp en global organisatin för förbindelser vid kris och på det här sättet intensivera det egna internationella samarbetet.

Turva 2003 var, under alla tider, OH-amatörernas största och mest betydelsefulla händelse

Vi analyserar projektet och överväger hur vi skall fortsätta. Turva-arbetet fortsätter - du är ju fortsättningsvis redo.

Nogrannare program på Rientolan radioamatöörit, OH3AG:s www-sida. Adress: www.ahjolary.fi/Rientola/Radioamatoorit/Talvipaivat2004/Tampere.htm till vilken det finns en länk på SRAL:s hemsida under rubriken: aktuellt och kommande händelser. Vinterdagarnas program kommer också i marsnumret av tidingen Radioamatööri. Kortfattat även på text TV:s sidor. Programändringar är möjliga.

Välkomna till Tammerfors !

Hederspris kandidater förslag

I samband med Vårmötet i Tammerfors 20.3. utdelas SRAL:s hederspris till därtill förtjänta personer.
Förslag till kandidater kan sändas till kansliet, eller styrelsen, senast 10.3. före kl 17:00. Följande pris utdelas.

- Jäämaas pris: till person som förbättrat förbundets verksamhet.
- Lindells pris: till person som kommit med nya tekniska lösningar.
- Koponens pris: till person som framhäver exemplarisk radiotrafik.
- Utbildnings specialpris.
- Tävlingsverksamhets specialpris.
- CRC:s vandringspris till ung aktiv radioamatör.
- Ett stipendium från Erkki Heinos minnesfond,
och Nokias stipendie fond för teknisk studerande radioamatör.

Sommarens läger

Sommarens läger hålls den 8 - 11.7 i Jyväskylä. Keski-Suomen Radioamatöörit ry., OH6AD arrangerar.

Klubbarna meddelar

Sydbottens Sexor - Suupohjan kuutoset rf. OH6AR/OH6NR årsmöte hålles i Dagsmark, Perus fors kraftverks kaffeteria. Detta väckosluts lördag den 28.2.2004 kl 16:00. Stadge enliga ärenden behandlas. Guidning och kaffe. Välkomna.

Pohjois-Karjalan radiokerho ry, OH7AB:s stadgeenliga årsmöte söndagen den 29.2.2004 kl 13.00 i Tonttulakatu klubbrum. Välkomna.

Iisalmen Radiokerho ry, OH7AI.s stadgeenliga årsmöte hålls den 29.2.2004 kl 14.00 på klubben. Välkomna.

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC:s stadgeenliga årsmöte hålls måndagen den 1.3.2004 börjande 18.30 i övre våningen i klubbhuset. Vid mötet behandlas bl a bokföring och årsberättelse. Klubben bjuder på kaffe. Välkomna !

VR:n Radioamatöörit ry, OH2AD:s årsmöte hålls lördagen den 6.3.2004 kl 12.00 i Restaurant Höyrypannu i Helsingfors. Stadgeenliga årsmötesförhandlingar. Välkomna.

Elimäen Radioamatöörikerho ry, OH5AE:s årsmöte hålls i Elimäki Haukkavuori lördagen den 6.3.2004 kl 14.00. Stadgeenliga årsmötesförhandlingar. Välkomna.

Radioamatörernas Tekniska Förening, OH2NXX stadgeenliga årsmöte hålls lördagen den13.3.2004 kl 13.00 på adress (tm)stersjögatan 3 A i Ficoras utrymmen. Närmare vägvisning på plats. Välkomna.

Mikkelin Seudun Radioamatöörit ry, OH4AC, håller sitt årsmöte tisdagen den 23.2.2004 kl 18.00 Raviradantie 4-6, St: Mickel. Stadgeenliga årsmötesförhandlingar. Välkomna.

Anteckna genast i din almanacka din egen klubbs mötesdag. Du behövs för att besluta om din klubbs verksamhet!

Silent Key

Till förbundets kansli har meddelats att vår amatörbroder Jouko Kujalan,OH3NM, har avlidit.

Vi hedrar Joukos minne med en stunds tystnad.

Konditionsutsikter

28.-29.02. svaga, flux=105, A=25

01.-04.03. ganska goda, flux=100, A=15

05.-09.03. svaga, flux=115, A=10

10.-14.03. mycket svaga, flux=110, A=15

Bemärkelsedagar

75 år
03.03. Reino Raita, OH2WZ

70 år
28.02. Zune Bergfors, OH2LHN
13.03. Heikki Kinnunen, OH4NS
14.03. Aarre Ilonen, OH2LE

60 år
01.03. Pertti Leppäkorpi, OH1NPP
06.03. Risto Kuivikko, OH1MND
07.03. Vesa Alapeteri, OH9QR
10.03. Matti Rouhiainen, OH2PO

50 år
28.02. Tapani Kivijärvi, OH4YC
01.03. Markku Loikkanen, OH4RC
02.03. Raimo Ojala, OH1GT
05.03. Kari Tanhua, OH9MCL
10.04. Harri Ikäheimonen, OH4YA
12.03. Ilkka Kiesiläinen, OH1KT

Finlands Radioamatörförbund samt kanslipersonalen och översättaren gratulerar alla som har bemärkelsedag.

DX-tips

Heikki Tamminen, OH3JF kommer att vara i gång med anropet TG7/OH3JF från Guatemala under tiden 18-29.2. Under tiden 2-10.3. hör man Heikki från Honduras med anropet HR5/OH3JF. Som vanligt är bra antenner med för de lägre bandena och 800 watts effekt. Operatorns tyngdpunkt kommer att vara 30-160 meters området, men löfte finns om aktivitet också på de övre bandena. Finländarna hörs dagligen främst 14:00 - 16:00 UTC vid jämna klockslag på frekvenserna 14267, 21267 och 21348 kHz. QSL-korten via OH3OJ.

Så här försöker han använda frekvenserna:

CW kHz SSB kHz
160 m 1827 1840

80 m 3507 3789

40 m 7007 7045

30 m 10103 / 10108 ---

20 m 14007 14195

17 m 18077 18145

15 m 21007 21295

12 m 24897 24945

10 m 28007 28495

25.-26.2. Kuwaits radioamatörförening firar Kuwaits självständighets- och befrielsedag på alla band från och med onsdagen den 25.2. kl 0000 GMT till tordagen den 26.2. kl 23.59 GMT. Anropet är 9K43NLD. Lyckade QSOn kviteras med special-QSL-kort. QSL:kort på adress 9K2RR, P.O.Box 1124, 80000 Al-Farwania, Kuwait.

A61AJ är fortfarande i luften en månad till med topp operatören Ghis, ON5NT. Robert, S53R är tidvis i gång som parhäst till Ghis på de låga banden. QSL via DJ2MX.

Påkommande:

Rolf, DK2ZF, åker runt i stillahavet mellan den 27.2.och 21.4. Han startar sin rundtur på Fidji och slutar i Guam. Mellan dessa kommer han att mellanlanda på fyra till fem andra öar. Aktiviteter kommer till 95% ske på CW, mestadels på 40, 30 och 20m banden. Dessutom på 80m vid solens uppgång och nedgång.
Rolf vill ha ärliga raporter inga 599 som brukligt. QSL till hemma adress.

3B9C, Rodrigues Island, 20.03-12.04, årets megaexpedition. Titta på fullständiga uppgifter i RA 3/04, s. 46-48.

T33C, Banaba Island, alla band och moden, med start 4-5. april. Expeditionen är QRV mins 11 dagar.

09 * IOTA-tips

9M6NA, OC-133, till den 2.mars. Aktivast på 80 och 160 m banden. QSL till hem adress för JE1JKL.
Via e-post kan man även begära QSL från: 9m6na & jsfc.org.

5H1BP, AF-032, Zanzibar, Hans-Peter, HB9BXE, är QRV 1-6.3. 10-80 meter moden CW, SSB och PSK31. QSL till hemma call.

Påkommande:

Mondoleh Island, (AF-ny ), Cameroon. Jack, F6BUM, har fått tillstånd att besöka ön för aktivering. Han avreser från Frankrike den 2 april, och ställer in siktet på att aktivera denna nya ö 9-11.4.

Tävlingsnytt

Detta väckoslut CQ WW 160 DX SSB Contest. På söndagen HSC CW Contest samt SRAL:s YL-amatörers arangerade skottårsdags tävling CW/SSB.

De radioamatörklubbar som har tillstånd att använda 5 MHz ombeds att aktivera det nya bandet, lördagen den 28.2. Efter den finska bulletinen omkring klockan 15:30 finsk tid. Under någon timmes tid.

Följande bulletin

Följande bulletin utkommer om en väcka den 6 mars. Bulletinen läses på 80m på frekvensen 3720 +/- QRM kl 13:00 UTC från Karleby, med anropssignalen OH6C.