Svensk bulletin 12/2004

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

Ifall Du vill överföra denna bulletin till paketradionätet från annat media t.ex. Internet. följ nedanstående anvisningar:

-Avlägsna denna infotext inklusive den streckade raden.
-Dela inte upp bulletinen i delar.
-Tag kontakt med Din BBS.
-Skicka bulletinen i ASCII-mode till BBS:s.
övriga kommandon behövs inte för om Du avlägsnat förtexten korrekt, är den första raden en fullständig kommandorad för sändning av meddelandet.

sb sral@sca $SRAL1204
Kanslibulletin 12/04 20-21.3.2004.

Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 12/04.
För väckoslutet 20-21.3.2004

INNEHÅLL
01 * Vinterdagarna detta väckoslut
02 * Vapepa dag i Tammerfors 21.3.
03 * Säkerhet-2003 repövningsdagar
04 * Reservering av rum till sommarlägret
05 * Klubbarna meddelar
* 06 * Silent Key
07 * Konditionsutsikter
08 * Bemärkelsedagar
09 * DX-tips
10 * IOTA-tips
11 * Tävlings nytt
12 * Följande bulletin

01 * Vinterdagarna detta väckoslut

SRAL:s vinterdagar hålles detta väckoslut i Tammerfors. Mötet arrangerasav Rientolan Radioamatör klubb, OH3AG. Aktiviteterna koncentrerar sig till Klassiska skolan, som du hittar på följande adress Satakunnankatu 5. i Tammerfors Ytterligare information om program fins i Radioamatööri tidningen och på SRAL:s hemsida på internet undersida "Ajankohtaista". Välkomna

02 * Vapepa-dag i Tammerfors 21.3.

Söndagen 21.3. I samband med vinterdagarna hålles ett seminarium om ( Vapepa) Frivillig räddningstjänst med många programpunkter. Anmälnings plats om deltagande är Klassiska skolan Satakunnankatu 5 Förutom programmen fins på skolan, lopptorg och utställningar av radioutrustningar samt kaf.
Programmet ser ut som följer:
Kl 10:00-10:45 Radioamatörerna som sambandsoperatörer.Med Räddningsöverdirektör Pentti Partanen, från inrikesministeriet: Hans Zimmerman , HB9AQS, IARU:s Emergency communications adviser: Och från Frivilliga reddnings tjensten Timo Ärlig, OH3FN och som ordförande fungerar Seppo Sisättö, OH1VR.
10:45-11:00 Kaffepaus
11:00-12:30 Turva 2003 - Säkerhet-2003 övningens resum‚ och utverdering, Och vad kommer sedan i framtiden - Timo Ärlig, OH3FN
12:30-13:00 Kort lunch rast.
12:30-13:00 Auktion på lopptorget.
13:00-13:45 Kommunikationer vid kris, tekniska lösningar, nya rön och hur ser framtiden ut - Matti Rouhiainen, OH2PO
13:45. Slutpledering - ordförande Timo Ärlig, OH3FN
14:30 Vinteradarna avslutas.

03 * Säkerhet-2003 repövningsdagar

Många har väntat på bekräftelse om de repövningsdagar som utlåvats för dem som deltagit i Säkerhet-2003. Från Räddningsinstitutet meddelas, att dagarna inskrives under spommarens lopp. Repövningsdagarna kommer då att framgå i det register där dessa är antecknade.

04 * Reservering av rum till sommarlägret

Sommarlägret hålles i Jyväskylä på Laajavuori 8-11.7. 2004. Lägret arrangeras av Keski-Suomen Radioamatöörit ry., OH6AD. Utflyktshotellet Laajari och Hotell Rantasipi Laajavuori. Börjar ta emot rumsreserveringar från och med 15.4. kl 09:00. Ytterligare information kommer i aprilnummret av Radioamatööri. Information fås även från lägrets hemsida dit du kommer via en link från SRAL:s hemsida under rubriken "Ajankohtaista"

05 * Klubbarna meddelar

Nokia Radio Club Salo ry:s, OH1AV/OH1N, Stadgenligt årsmöte hålles inkommande måndag 22.3. kl 16:30 i klubblokalen under adress: Salorankatu 5, Salo. På föredragningslistan stadgeärenden, byte av styrelsemedlem och 144 MHz/432 MHz-antenprojekt . Välkomna. Ytterligare info fås av Jari, OH1BOI, tf. 040 525 0761, epost. jari.talkara & nokia.com.

Mikkelin Seudun Radioamatöörit ry, OH4AC, Håller årsmöte inkommande tisdag 23.3. kl 18:00 Under adress: Raviradantie 4-6, St-Mickel. Behandlas, stadge enliga ärenden. Välkomna.

Kauniaisten Radiokerho ry, Grankulla Radioamatörklubb, OH2NRG, Årsmöte hålles inkommande onsdag 24.3. med början kl 18:30 i klubblokalen. Mötet behandlar årsmötesärenden enligt stadgarna. Välkomna.

Suomen Radiohistoriallinen Seura ry, Finska Radiohistoriska Föreningen. Håller stadgenligt vårmöte, lördagen den 27 mars kl 12:00 I Tekniska musets audiotorium, under adress: Vikvägen 1, Helsingfors.
Programmet innehåller preliminärt:
kl 11:00 Möjlighet till lunch i Kuningaskalastaja (förhandsbokning)
klo 12:00 Stadge enligt vårmöte
klo 13:00 DI Mikko Koivusalos föredrag om Finska elektronikens historia
klo 14:00 Kaffepaus i restaunang Kuningaskalastaja (förhandsbokning)
klo 14.30 Bekantar vi oss med Tekniska muset
Förhandsanmälan före den 23.3. till Reiska, OH2HK, från honom får du även ytterligare information. Reiska når du via följande media: tf. (09) 341 3686, GSM 050 340 1093, e-post: reino.janhunen & kolumbus.fi eller oh2hk & sral.fi.

Iin radioamatörklubb IiHAMi:s stiftelsemöte hålles 28.3. i Rantakestilä Kumppanu skola kl 13.00. Välkommna alla intresserade. Ytterligare information får du av Heikki, OH8GJF, e-post. oh8gjf & sral.fi. eller från www.bittiporo.com.

Porvoon Radioharrastajat ry. Borgå Radioamatörer OH2ABB, håller årsmöte 31.3. kl 19.00 i klubblokalen. Under adress: Borgströmsvägen 36, Borgå. Mötet behandlar årsmötesärenden. Serveras kaffe och bulle. Välkomna.

06 * Silent key

Till förbundets kansli har meddelats att våra amatörbröder Urpo Heinonen, OH2JV och Eero Turpeinen, OH2FV, har avlidit.
Vi hedrar Urpo och Eero med en stunds tystnad.

07 * Konditionsutsikter

20.-21.03. goda, flux= 95, A=8
22.-24.03. ganska goda, flux=100, A=15
25.-26.03. goda, flux=110, A=10
27.-28.03 ganska goda, flux=115, A=15
29.-31.03. svaga, flux=105, A=25
01.-04.04. goda, flux=100, A=10

08 * Bemärkelsedagar

70 År
24.03. Matti Haapalinna, OH3PX

60 År
20.03. Reijo Leppiniemi, OH6NEA
22.03. Lasse Schildt, OH2GG
26.03. Markku Humaloja, OH1AXT
29.03. Helge Kääriä, OH2BQQ / OH2-1610

50 År
20.03. Matti Heikkilä, OH1LWQ
21.03. Pentti Savolainen, OH2BPS / OH7PS
22.03. Auvo Korpi, OH1AYR
26.03. Kaj Poola, OH6KUC

Finlands Radio Amatörförbund samt kanslipersonalen och översättaren, Gratulerar alla som har bemärkelsedag

09 * DX-tips

3B9C Rodrigues Isl., till den 12.4. alla HF-band, även 6 m och 70 cm, CW, SSB, RTTY, PSK31/63 och eventuellt EME-QSO;n.

HK0GU/1 Sand Andres et Providencia, till den 5.4. koncentrerar sig mest på 160 m, sista väckan dom är QRV. QSL via DL7VOG.

T30ZF West-Kiribati, till den 30.3. 40, 30 och 20 m, CW. Eventuellt även 160 och 80 m. QSL via DK2ZF.

ZD8I Ascension Isl., troligen under under ett par års tid, 20-6 m, SSB. QSL via G4LTI.

På kommande:

A52PRO Bhutan, 23.3.-3.4. QSL via W4PRO.

TJ3G Kamerun, 23.3.-1.4., 80-10 m, CW. QSL via G3TXF.

5T0EU Mauritania, 25.3.-3.4., 160-10 m och eventuellt även 6 m, CW och SSB, även PSK31. QSL via OR5EU.

XX9TMY och XX9TVR Makao, 25.-27.3., 160-10 m. QSL för bägge via VR2KW.

10 * IOTA-tips

A35DJ, A35DA och A35DH, OC-049, till den 29.3. 80-10 m, SSB, RTTY och PSK31.

EM1HO, AN-006, under ett års tid, 160-6 m, alla moden. QSL via I2PJA.

HR2RCH/3, NA-160, till den 22.3. 40, 20 och 15 m, SSB. troligt vis på 20 m PSK31, MFSK16 och Hellschreiber. QSL via HR2AHC.

SV8/KE2SP, EU-075, till den 15.6. 20-10 m. QSL via KE2SP.

11 * Tävlings nytt

Detta väckoslut tävlas det i BARTG HF RTTY, Fonerally och Russian DX Contest.
Inkommande tisdag 23.3. är det dags för NAC 50 MHz och NAC Giga.
Nästa väckoslut tävlas det i CQ WPX Contest.

12 * Följande Bulletin

Följande Bulletin sändes ut om en väcka, söndagen den 28 mars på frekvensen 3720 +/- QRM kl 15:00 Finsk tid, med anrops signalen OH6C Utsändningsort Karleby.

Detta är en fri översättning från Toimiston tiedote 12/4 Översättningen gjord av OH6PA, Ben Nyberg, Närpes.