Svensk bulletin 13/2004

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1304
Kanslibulletin 13/04 27-28.3.2004-03-26

INNEHÅLL

Vårmötesnytt
Hederspris
Tack till deltagarna i vinterdagarna
Styrelsens frågetimme 3.4.2004
Logireservering till sommarlägret
Klubbarna meddelar
Konditionsutsikter
Bemärkelsedagar
Trygghet 2003 - reservövingsdagar
TARUS och OH2S
Den internationella amatörradiodagen 18.4.
OH-amatörer i utlandet under CQ WPX Contest
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnytt
Nästa bulletin

Vårmötesnytt

Finlands Radioamatörförbund rf:s vårmöte hölls lördagen den 20.3.2004 i Tammerfors. Mötesordförande var Aarno Järvinen, OH2HAI och sekreterare Hannu Säilä, OH3WW och Heikki Kinnunen, OH4NS. 251 personer deltog i mötet och dessutom representerades tre klubbar med fullmakt.

På mötet godkändes verksamhetsberättelsen för år 2003 med endel ändringar och tillägg. Dessa publiceras i aprilnumret av Radioamatööri. Dessutom godkändes bokslutet för år 2003 och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Vårmötet gav inte styrelsen fullmakter att sälja de av SRAL ägda lägenheterna där förbundets kansli verkar. Styrelsen fick i uppdrag att utreda olika alternativ och be om offerter för de nuvarande utrymmena innan fullmakter kan ges.

Förslaget till ändring av stadgar som publicerades i marsnumret av Radiomatööri godkändes utan ändringar.

Medlemsmotionen som ingick på s. 7 i marsnumret av RA behandlades och mötet beslöt enligt styrelsens beslut att motionen inte föranleder åtgärder.

Hederspris

På vårmötet utdelades följande hederspris:
Lindells pris. Tomi Manninen, OH2BNS
Koponens pris: Reijo Lindewall, OH3WK
Specialpriset för utbildning: Jukka Lappalainen, OH8MSM
Specialpriset för tävlingsverksamhet: Juha Tuovinen, OH1JT
Stipendiet ur Heinos och Nokias fonder: Arto Moilanen, OH8GNZ

Tack till vinterdagsbesökarna

Rientolan Radiomatöörikerho, OH3AG tackar alla de ca 300 som besökte vinterdagarna.

Styrelsens frågetimme 3.4.2004.

Lördagen den 3 april hålls styrelsens frågetimme. Den börjar kl. 14 finsk tid och avslutas kl. 15.00 på 3685 kHz.
Frågetimmen hålls den första lördagen i varje månad om inte den dagen eller föregående dag är helgdag, Frågor kan sändas på förhand till kansliet, ordföranden eller någon av styrelsemedlemmarna.
På internet finns också en frågespalt under adr. kyselytunti & sral.fi dit frågor kan sändas. Frågorna och svar på dem finns på internet senast efter följande styrelsemöte. Om det finns tid kan dessa frågor också behandlas på styrelsens frågetimme. Från SRALs hemsida finns en link till frågespalten.

Logireservering till sommarlägret

Sommarlägret hålls på Laajavuori i Jyväskylä 8.-11.7.2004 och arrangeras av Keski-Suomen Radioamatöörit ry, OH6AD. Logireservering till Retkeilyhotelli Laajari och Hotell Rantasipi tas emot från och med kl. 09.00 den 15.4. Mera info i aprilnumret av Radioamatööri samt på lägrets internetsidor till vilka det finns en link från SRALs hemsida 'Ajankohtaista'.

Klubbarna meddelar

Iin radioamatöörikerho, IiHamis stiftande möte hålls den 28.3. I Kumppannuskolo, Rantakestilä kl. 13.00. Välkommen med alla intesserade. Mera info fås av Heikki, OH8GJF e-post: oh8gjf & sral.fi eller på internetadressen www.bittiporo.com.

Porvoon Radioharrastajat rys, OH2ABB, årsmöte hålls 31.3. kl. 19.00 på klubben, Linnankoskig.36, Borgå.

Konditionsutsikter

27.-28.03 ganska bra , flux=115, A=15
29.-31.03. dåliga, flux=105, A=25
01.-04.04. bra, flux=100, A=10
05.-08.04. nöjaktiga, flux=105, A=20

Bemärkelsedagar

70 år
02.04. Juhani Laitinen, OH5OV

60 år
29.03. Helge Kääriä, OH2BQQ / OH2-1610
30.03. Eero Leppämäki, OH2AXU
31.03. Jorma Kyttänen, OH2LCV

50 år
30.03. Juhani Rimppi, OH2BME
31.03. Alf Nynäs, OH6KB

Finlands Radioamatörförbund, kanslipersonalen samt bulletinöversättaren/läsaren lyckönskar jubilarerna.

Trygghet 2003 - reservövningsdagar

Många väntar på att få de utlovade reservövningsdagarna bokförda. Från Räddningsinstitutet meddelas att bokföringen av dessa sköts före sommaren. Reservövningsdagarna kommer att senare att kunna ses i ifrågavarande register.

TARUS och OH2S

Finlands scouters storläger TARUS samlar tusentals scouter från Finland och utlandet till Padasjoki i månadsskiftet juli-augusti 28.7.-5.8.. På lägret finns också amatörradiostationen OH2S. Är du beredd att ge lite talkohjälp eller låna ut amatörradioutrustning? Kontakta Heikki, OH3JF. E-post: oh3jf & sral.fi.

Den internationella amatörradiodagen 18.4.

Söndagen den 18.4. firas den internationella amatörradiodagen. Detta datum grundades den internationella amatörradiounionen IARU. Den internationella amatörradiodagen ger oss radioamatörer en ypperlig möjlighet att presentera vår hobby för allmänheten.

OH-amatörer i utlandet under CQ WPX Contest

Pekka, OH2YY, deltar i CQ WPX Contest från Grenada med anropet J3/OH2YY, Single op. All band. OH-qson är välkomna.

Pertti, OH2PM, deltar från Kina som BY1DX.

Pekka, OH1RY och Olli, OH0XX, deltar från Kanarieöarna med anropen AN8AH och ED8ZS på 40 meter och 15 meter.

DX-tips

3B9C Rodrigues Isl., till 12.4. alla HF-band, också 6 m och 70 cm, CW, SSB, RTTY, PSK31/63 och eventuellt EME-qsos.

HK0GU/1 Sant Andres och Providencia, till 5.4. koncentrerar sig på 160 meter under den sista veckan. QSL via DL7VOG.

T30ZF Västra Kiribati, till 30.3. , 40, 30 och 20 m, CW. Möjligen också 160 och 80 m. QSL via DK2ZF.

ZD8I Ascension Isl., under minst två år, 20-6 m, SSB. QSL via G4LTI.

A52PRO Bhutan, till 3.4., alla band, mest CW. QSL via W4PRO.

TJ3G Kameron, till 1.4. 80-10 m, CW. QSL via G3TXF.

5T0EU Mauritania, till 3.4. 160-10 m och eventuellt 6 m, CW och SSB, kanske också PSK31. QSL via OR5EU.

HR5/F2JD Honduras, till 14.5., alla band SSB, CW och RTTY. QSL via F6AJA.

S07V Västra Sahara, ännu några dagar, alla HF-band och 6 m, CW, SSB och RTTY. QSL via DK2WV.

Stationer som deltar i CQ WPX Contest under detta veckoslut.

TO7T Guadeloupe, QSL via F6HMQ. Efter contesten används anropssignalerna FG/F6GWV och FG/F6HMQ. till den 2.4. QSL till hemanropssignaler.

P40Y Aruba, efter WPX är stationen i luften till 30.3.. QSL via AE6Y.

A61AJ Arabiemiraten , efter WPX Contest i etern på alla band också 160 m. QSL via DJ2MX.

FY5FY Franska Guyana, deltar i WPX Contest single operator, all band, high power-klassen Eventuellt också på 160 meter

LX7I Luxemburg, deltar i WPX Contest, single operator, all band QSL via LX2AJ.

T30DC Västra Kiribati, deltar i WPX single operator, low power. QSL via K5KV.

IOTA-tips

A35DJ, A35DA och A35DH, OC-049, till 29.3., 80-10 m, SSB, RTTY och PSK31.

EM1HO, AN-006, under ett år 160-6 m, alla moden. QSL via I2PJA.

SV8/KE2SP, EU-075, till 15.6. 20-10 m. QSL via KE2SP.

VP5/K5CM, VP5/N5KW och VP5/W5AO, NA-002, till 7.4. . Operatörerna deltar detta veckoslut i CQ WPX Contest med anropet VP51V. QSL VP51V.

JR8KJR/8, AS-147, till 31.3. 80-15 m, SSB. QSL till hemanrop

På kommande:

3D2IZ, OC-121, 28.3.-3.4., 80, 40, 30, 20, 15 och 10 m, SSB och CW. QSL via N6IZ.

ZS8MI, AF-021, 7.-30.4., CW och SSB, HF-band, inte WARC. QSL via ZS6M.

Tävlingsnytt

Detta veckoslut körs CQ WPX Contest.
Torsdagen den 1.4. körs NAC 10 m.
Nästa veckoslut är det EA RTTY Contest, SP DX Contest och SRAL:s Grundtävling.

Nästa bulletin

Nästa bulletin på finska sänds lördagen den 3 april och nästa bulletin på svenska söndagen den 4 april från OH6C i Jakobstad.

Den finska bulletinen den 3.4. föregås av styrelsens frågetimme kl.14.00 finsk tid.