Svensk bulletin 15/2004

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

Ifall Du vill överföra denna bulletin till paketradionätet från annat media t.ex. Internet.följ nedanstående anvisningar:

-Avlägsna denna infotext inklusive den streckade raden.
-Dela inte upp bulletinen i delar.
-Tag kontakt med Din BBS.
-Skicka bulletinen i ASCII-mode till BBS:s.

Övriga kommandon behövs inte för om Du avlägsnat förtexten korrekt, är den första raden en fullständig kommandorad för sändning av meddelandet.

sb sral@sca $SRAL1504
Kanslibulletin 15/04 17-18.4.2004.

Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 15/04.
För väckoslutet 17-18.4.2004

INNEHÅLL

01 * Klubbarna meddelar
02 * Konditionsutsikter
03 * Bemärkelsdagar
04 * Radioamatör tentamen i Vasa
05 * Gigaläger 2004 - kompletering av lägerprogrammet
* 06 * DX-tips
07 * IOTA-tips
08 * Tävlings nytt
09 * Följande bulletin

01 * Kerhot tiedottavat

Viitasaaren Radiokerho ry, OH6AAD, håller sitt stadgeenliga årsmöte i Viitasaris ungdomslokals klubbutrymme torsdagen den 22.4.2004 kl 18.30. Vid mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Årsmöteskallelse och föredrag- ningslista finns till påseende också på paket i klubbens box. Kaffeservering. Välkomna.

Styrelsen för Viitasaaren Radiokerho ry.

Salo Radioklubb, OH1AD, traditionsenlig vädring av lopporna, arrangeras lördagen den 8.5. kl 10:00 - 16:00 vid klubben i Isokylä skola. Salo klubben har ett gedigert lager av överblivet material från radiotelefonfabrikerna i Salo Dagens övriga programm är Plätt stekning och korvgrillning. Till lopptorget kan man ta med och sälja egna grejor. Till platsen fins skyltar utefter Salo - Somerovägen. Välkomna!

02 * Konditionsutsikter

17.-19.04. ganska goda, flux=100, A=15
20.-23.04. goda, flux=105, A=10
24.-28.04. medelmåttliga, flux=100, A=20
29.-30.04. goda, flux= 95, A=10

03 * Bemärkelsedagar

75 År
26.04. Ensio Lötjönen, OH8EL

70 År
17.04. Jaakko Väisänen, OH2RB
19.04. Eero Laitila, OH2-9267
23.04. Mauno Aalto, OH1TJ

60 År
19.04. Matti Knuutila, OH8TT
19.04. Eero Huovilainen, OH2LLC
25.04. Antti Isännäinen, OH2WJ

50 År
19.04. Kimmo Airola, OH3ZS
21.04. Eino Saari, OH2GII/OH2EI
23.04. Jan-Erik Strandell, OH1YP
24.04. Päivi Karlsson, OH1-2220

Finland Radioamatör förbund samt kanslipersonalen och översättaren Gratulerar alla som har bemärkelsedag.

04 * Radioamatörtentamen i Vasa

I Vasa yrkeshögskolas utrymmen arrangeras torsdagen den 29.4. kl 16:30 - 18:30 ett tentamenstillfälle för blivande radioamatörer. Tentamenstillfället arrangeras i första hand för skolans T1 kursdeltagare. Men utomstående intresserade kan även deltaga. Anmälan om deltagande tas emot till den 27.4. av Jussi-Pekka, OH6RX Tf 040 837 1232.

05 * Gigaläger 2004 - kompletering av programmet

Det traditionella Gigalägret hålls den 14-16.5.2004 i Artjärvi Viestinkallio. Ett flertal programpunkter, allt från test med digital amatörtelevision till test med optisk förbindelse. På plats försöker man även anordna trimmning av Giga- utrustning, I programmet ingår även utställningar, Lopptorgsförsäljning från släpvagnar och spektrummätningar med LED- och Laser-dioder.

Preliminärt program för lördagen den 15.5.

12.00 Gigalägrets öppning - ordf. Harri Leskinen, OH2JMS
12.15 Radioamatörerna och telefon-nätet, live-demonstration - Ramesh Masawan,OH3MWY
12.45 Lödning utan bly; material, metoder och utrustning - Pekka Saastamoinen
13.15 Paus
13.30 Viestikallios LOMO-teleskop-projekt - Jorma Ryske
15.00 Besök på Japannska Nobeyaman Radio-observatoriet - Michael Fletcher, OH2AUE
15.30 Paus
15.45 AMSAT-OH och Phase 3E-sateliten - Michael Fletcher, OH2AUE

Dessutom har tillkommit ett nytt program: Monumentet SCR-584 uppdatering och erfarenheter av användning. Samt byggandet av en "2,3 GHz EME station och första kontakterna.

06 * DX-tips

VP8SGK South Georgia, eventuellt QRV mellan den 17.-19.4. ungefär kl 2000-0000 UTC, beroende av vädret. QSL via GM0HCQ.

FO/JA0SC Marquesas Isl.,till den 18.4.digimoden, speciellt SSTV, 20-10 m. QSL via JA0SC.

HS72B Thailand, till den 19.4. mest aktiv på WARC, CW och SSB. QSL via E20NTS.

JV45D Mongolia, specialstation altiv till den 10.5. QSL via JT1BG.

På kommande:

7Q7MM Malawi, 18.4.-1.5., 160-10 m, CW, SSB, RTTY och PSK. QSL via G3LQP.

KA1GJ/KH4 Midway, 23.-25.4., mestadels på 20 m och 17-10 m, eventuellt även andra band. QSL via V73GJ.

07 * IOTA-tips

A43HI, AS-010, QRV under några dagar. Har varit i gång på 20 och 15 m banden QSL via A47RS.

8Q7QQ, AS-013, till den 27.4. 30, 17 och 20 m. QSL via HB9QQ.

JA1KJW/6 och JJ1JGI/6, AS-036, till den 18.4. CW och SSB. QSL till respektive hemma adress.

LU/WD9EWK, SA-008, till den 23.4. QSL via WD9EWK.

CO3VK/4, NA-056, till den 18.4. 20 och eventuellt även 40 m, SSB. QSL via IZ8EBI.

På kommande:

V8PMB, OC-184, 23.-27.4., CW och SSB. Samma operatörer även QRV från ön OC-165 30.4.-4.5. Anrops signalen är då 9M8PSB. QSL för bägge stationerna till G3KHZ.

08 * Tävlingsnytt

Detta väckoslut tävlas det i TARA Digital Prefix Contest, ES Open Championship, Holyland Contest, EU Sprint Spring och YU DX Contest.
Inkommande tisdag 20.4. är NAC SHF på tur.
Nästa väckoslut tävlas det i SP DX RTTY Contest. 25.4.-1.5. körs EU CW/FISTS QRS Party.

09 * Följande Bulletin

Följande Bulletin sändes ut om en väcka, söndagen den 25 april på frekvensen 3720 +/- QRM kl 15:00 Finsk tid, med anrops signalen OH6C Utsändningsort Karleby.

Detta är en fri översättning från Toimiston tiedote 15/4
Översättningen gjord av OH6PA, Ben Nyberg, Närpes