Svensk bulletin 18/2004

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

Ifall Du vill överföra denna bulletin till paketradionätet från annat media t.ex. Internet. följ nedanstående anvisningar:

-Avlägsna denna infotext inklusive den streckade raden.
-Dela inte upp bulletinen i delar.
-Tag kontakt med Din BBS.
-Skicka bulletinen i ASCII-mode till BBS:s.
övriga kommandon behövs inte för om Du avlägsnat förtexten korrekt, är den första raden en fullständig kommandorad för sändning av meddelandet
...........................................................

sb sral @ oh $SRAL1804
Kanslibulletin 18/04 15.5.2004

INNEHÅLL
01 * SRAL:s nya stadgar godkända
02 * Nytt folk på SRAL:s kansli
03 * Arbetskyddsdistriktets brev
04 * Klubbarna meddelar
05 * Silent key
06 * Ham Radio-messan behöver avbytare
07 * Konditionsutsikter
08 * Bemärkelsedagar
09 * OH6JAB demonstrerar amatörrado på Stug och Trädgårds-mässa
10 * Viestikallio hörde Rosetta-sonden
11 * HMS Uppland QRV
12 * DX-tips
13 * IOTA-tips
14 * Tävlings-nytt
15 * Malta EU Accesion Celebrations Contest
16 * Följande bulletin
17 * Grande Finale

01 * SRAL:s nya stadgar godkända

Patent och registerstyrelsen har godkänt Suomen Radioamatööriliitto ry:s nya stadgar 4.5.2004. De nyastadgarna fins att läsas på finska på SRAL:s internet-sida, och de kommer även att publiceras i juninummret av Radioamatööri-tidningen. SRAL:s vårmöte godkände de nya stadgarna i Tammerfors 20.3.2004.

02 * Nytt folk på kansliet

Eftersom ekonomieshefen övergått till alternerings ledigt har på kansliet anställts Marja-Leena Moisio. Henne når man via: marjaleena.moisio & sral.fi eller per tf. (09) 562 5973.

03 * Arbetskydds distriktets brev

I maj nummret av Radioamatööri omnämns i Ordförandens spalt arbetskyddsdistriktets brev, detta brev fins på kansliet för den som är intresserad att läsa det.

04 * Klubbarna meddelar

Ii radioamatörklubben Iihami pressenterar sig inkommande lördag 22.5. på torget i Ii. Stationen är QRV kl 10:00 - 15:00 Ft.

Caravanarnas klubb, OH2SFC, arrangerar den nu traditionella träffen på Skäppars i Borgå, nästa väckoslut 21.- 23. 5. På fredagens program fins läger start och ungdoms disco. På lördagen bland annat orienteringsprogram och andra tävlingar som passar alla, föreläsning om avstörning samt en smaklig ärtsoppa, lotterier och prisutdelning. Reservera detta väckoslut redan nu. Ytterligare info finspå internet adressen: http://personal.inet.fi/koti/eda/indexall.htm. Välkommen.

NORA rf OH2AV arrangerar traditionellt lopptorg med radioamatörutrustning elektronik komponenter. Rotation på prylarna och tomt i vrårna! Platser finns "tillräckligt", försäljningsplatsen är gratis! Regn inget hinder, tak över huvudet! Var och en svarar för sin egen försäljning. LÖRDAG 29.5.2004 kl 10.00 - 15.00 finsk tid. NOKIA OY:n KUTOJANTIE 2N (Kutojankulma) parkeringsplats http://kartta.hel.fi/kktesti/osoitehaku/defaultIE_NS.asp sökargument Kutojantie 2 Kom med egen bil eller buss 110T eller 206 VÄLKOMMEN! ARRANGÖR NORA RY, OH2AV Tilläggsuppgifter : Hessu OH2LH, email: oh2lh & sral.fi Tel.040-5228596.

Kouvolan Radiokerho(Radioklubbs) - OH5AG:s sommarläger 12.-13.6 i Kekäleniemi, Valkeala. Utlovas traditionellt bastubad, samvaro, i programmet CQ WW 2003 -tävlingens Mustila-operation by Kari, OH5XT. Närmare på http://www.saunalahti.fi/~oh5ag/. Välkommen.

05 * Silent key

Till förbundets kansli har meddelats att Kari Simola, OH1-5965 har avlidit.
Vi hedrar minnet av Kari med en stunds tystnad.

06 * Ham Radio-mässan behöver avbytare

Asko Myllys, HB9KOR / OH4NX, har utsetts till SRALs officiella representant på Friedrichshafen Ham Radio 2004-mässan. Han behöver en avbytare till montern. Det är inte frågan om långa pass, bara att han kan vila, kolla lopptorget och annat. Om du kommer till mässan och kan hjälpa Asko, skicka e-mail till: finroart & bluewin.ch. I år hålls Ham Radio-mässan 25.-27.6. Närmare på : www.messe-friedrichshafen.de.

07 * Konditionsutsikter

15.05. ganska goda, flux= 95, A=10
16.-20.05. mycket goda, flux=105, A= 8
21.-24.05. ganska goda, flux=100, A=10
25.-31.05. mycket godan, flux= 95, A= 8

08 * Bemärkelsedagar

80 År
16.05. Kalevi Syvänne, OH1QB

75 År
16.05. Erkki Kurunsaari, OH3LWY
17.05. Veikko Seppälä, OH2KHI

60 År
15.05. Reima Tamminen, OH6ZK
18.05. Hamish Kellock, OH2GAQ
20.05. Arvo Kangas, OH6TH
20.05. Jussi Aspiala, OH2MLO

50 År
16.05. Juha Rautiainen, OH3HBH
16.05. Veikko Nieminen, OH1MIE

Finlands radioamatörförbund samt kanslipersonalen och översättaren Gratulerar alla som har bemärkelsedag.

09 * OH6JAB demonstrerar amatör-radio på Stug och Trädgårds-messa

Radioamatörstationen OH6JAB demonstrerar detta väckoslut på Stug och Trädgårds-mässa i Vitasaari. Man håller i gång på lördagen kl 10:00 - 16:00, och på söndagen kl 11:00 - 16:00. På sidan om fins en stand in som förklara för besökarna. Stationen är i gång på 80m.

10* Viestikallio hörde Rosetta-sonden

Artjärvi kommunikationstekniska förening, OH2Z med aktivitet på Artjärvi kommunikations berg. mottog den 5 maj signaler från Europeska rymdorganisationen ESA:s Rosetta-kometradarens sändningar för första gången. Det torde vara första gången som någon har hört dessa signaler i Finland. Onsdagen den 5.5. och torsdagen den 6.5. avstämdes den sk Monumentala 4 meters paraboloidspegeln på 8,4 GHz med mottagare vilken är planerad för så att säga. Deep Space Network-frekvenserna.

Hela våren har ett stort projekt pågott för att förnya elektronisk inställning av rikta spegeln. Mottagare med Horn och lågbrus för-förstärkare har trimmats in. Med ett klimax med ett gott resultat nåddes när när Rosetta-sondens sk koherent transponderns ned linknings signaler hördes med mycket gott C/N-förhållande. Avståndet till detta DX är ca 27 miljoner km. Nya QRB kan bongas varje dag eftersom avståndet blir större och större med en fart av 6.7 Km/sekund.

Vid mottagning av signalerna användes den 4m:s antennspegel som föreningen fått av Metsähovi Radioforsknings station. Spegeln som var fullt funktionsduglig fick förengen med hjälp av Prof. Seppo Urpos medverkan. Från första början anskaffades spegeln till Finland år 1966 under ledning av Prof. Martti Tiuri, för kommunikationstekniska och radioastronomiska forsknings användning. Prof emer. Tiuri har vänligen meddelat att han stöder Artjärvi kommunikationstekniska anskaffning av utrustningen.

11 * HMS Uppland QRV

U-båten HMS Uppland kommer nästa fredag 21.5.att var QRV med anrops signalen SL8SUB. Aktivitetstider enligt följande: fredag 21.5. kl 06:00-14:30 UTC och lördag 22.5. kl 07:30-14:30 UTC. på moden CW och SSB, på banden 160-10m samt 2m. Ytterligare info fins på finska på SRAL:s hemsida under: Ajankohtaistasta. På svenska hittar du information.

12 * DX-tips

3B8/DL3LBP, Mauritius, QRV till 22.5. QSL till hemmacall.

ER0ITU, Moldova, specialstation i luften til den 17.5. QSL via ER1DA.

På kommande:

W8XGI/KH2, Guam, 27.-31.5., 40, 30, 20, 15 och 10 m, även digimoden. QSL via W8XGI.

13 * IOTA-tips

F5JNE/p, EU-048, till den 25.5. 40 och 20 m, SSB. QSL till hemadress

TM1X, EU-032, till den 20.5. 80-10 m, CW, SSB och eventuellt RTTY samt PSK31. QSL via F4EEK.

HF0QF, AN-010, till året slut. QSL via SP7IWA.

LU1ZA, AN-008, till mars år 2005. QSL via LU4DXU.

VP8SGB, AN-007, SSB, mestadels på 20 m, ofta QRV efter kl 1800 UTC. QSL via GM0HCQ.

14 * Tävlingsnytt

Detta väckoslut tävlas det i OH-SM Landskamp, Anatolian RTTY Contest och SSA Portabel Test.
Nästa tisdag 18.5. NAC SHF.
Nästa väckoslut tävlas det i K.S. Sainion Memorial, Baltic CW/SSB Contest, EU PSK DX Contest. PSK-kontestens regler fins på internet adressen: www.srars.org/eudxpsk.htm.

15 * Malta EU Accesion Celebrations Contest

Tävlingen arrangeras till Maltas anslutning til EU:s ära. Tävlingen fortsätter till den 31.5. 22:00 UTC. Klubbstationen 9H1MRL/EU25 ger 50 poäng. Övriga 9H-stationer ger 1 poäng.

Loggar sändes före den 15.6. till adress: Edwin Pavia, 9H1XE, MARL., P.O. BOX 575, Valletta Malta.

16 * Följande bulletin

Följande bulletin på finska sändes ut lördagen den 22 maj från Lappo, på den sedvanliga frekvensen 3685 kHz.

17 * Grande Finale

Bulletinen uteblir härefter på svenska.

Efter en längre tids övervägande har bulletin översättarna och uppläsarna vid ett möte enhälligt den 17/3 kommit fram till att vi tillsvidare inte står till tjänst med den frivilliga, översättningen av SRAL:s bulletin från och med mitten av maj.

SRAL:s styrelse har delgivits vår gemensamma ståndpunkt i en skrivelse, som förkortats på grund av utrymmesbrist i tidningen Radioamatööri.

Härmed anser vi att situationen enligt oss blivit sådan, att vi stiger åt sidan tillsvidare. Och tar ett uppehåll i spridningen av SRAL:s bulletin på svenska.

VI tackar alla som under årens lopp stött oss med intjeckningar efter bulletinen och annan respons.

* * * * * * * *

Detta är en fri översättning från Toimiston tiedote 18/04 15-16.5 2004
Översättningen gjord av OH6PA @ OH6RBT.FI