Svensk bulletin 40/2004

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0440S
Kanslibulletin 40/04 23.10.2004

INNEHÅLL
SRAL:s styrelseval
Höstdagen och höstmötet
Program på höstdagen
Material till nästa bulletin skall lämnas in tidigare än normalt
Klubbarna meddelar
Konditionsutsikter
Bemärkelsedagar
Björneborgarnas sched med rymdstationen ISS lyckades
Handikappkommissionens nästa möte
Radioamatörkurs i Ii
Hangö frontmuseum behöver hjälp
EA8ZS igång i CQWW SSB
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

SRAL:n styrelseval

Kandidatpresentationer och stödskrivelser finns nu att läsas på SRAL:s
webbplats http://www.sral.fi/vaalit/.

Man kan skicka in stödskrivelser för webbpublikation till
webmaster ät sral.fi fram till slutet på oktober. Skrivelsen bör följa god
sed och smak.

Till styrelsen väljs enligt de nya reglerna två personer som ersätter tre
styrelsemedlemmar med tur att avgå. Poströstningsmaterialet skickas till
medlemmarna i novembernumret av tidningen Radioamatööri. De som inte har
röstat i postomröstningen kan rösta ännu på höstmötet i Riihimäki 20.11
från och med klockan 13.30. Klubbarna kan rösta per post eller fullmakt på
höstmötesplatsen.

Höstdag och höstmöte

SRAL:s höstdag hålls i Riihimäki lördagen den 20 november 2004. Platsen är
Riihimäen Ammattioppilaitos på adressen Sakonkatu 1.

I skolans gymnastiksal hålls försäljningsutställningar och ett övervakat
lopptorg klockan 09.00-16.00. Samla alltså allt gammalt
radioamatörtillbehörsmaterial från era klubbar och hämta till lopptorget!
QSL-kort kan föras till QSL-kortsmottagningspunkten som finns vid
anmälningspukten.

Förbundets finskspråkiga bulletin läses till skilnad från det normala från
Riihimäen Kolmoset, OH3D:s station på höstdagslördagen klockan 15.00 på 80
meter i sammarbete med Kauniaisten Radiokerho, OH2K.

Höstmötet börjar klockan 16.00 och efter höstmötet är det ham-kvällsmåltid
klockan 19.00. Närmare information om hur man anmäler sig till måltiden i
novembernumret av tidningen Radioamatööri.

Frågor angående höstdagen besvaras av Marko Saarela, OH2LRD, e-mail oh2lrd
ät sral.fi eller telefon 040 587 25 31

Höstdagens program

Kl
09.00 Dörrarna öppnas
10.00 Öppning av höstdagarna, OH3WS och OH3AD:s representant
10.30-11.00 HF-radiokonditionsutsikter, OH6BG
10.30-11.30 VAPEPA-forum, OH3FN
10.30-11.15 Grundklassens forum, OH3HTU och OH2LRD
11.15-12.00 HF-radiokonditionspresentationer fortsätter
11.30-12.30 Handiham-möte, OH2HAS
12.00-13.00 Styrelsens frågetimme
12.00-13.00 Utrustningspresentation
13.00-14.00 HF-tävlingsforum, OH6LI
13.00-13.45 VHF/UHF-forum, OH6ZZ
13.00-13.45 AMSAT-OH-forum, OH2AUE
14.00-14.45 FN-truppernas signalverksamhet, Kaptenlöjtnant Antti Viiru
14.00-15.00 QSL-managermöte, OH3MUS
14.00-16.00 Radioamatörexamen
15.00-15.45 Signalsystem och signalverksamhet i en operation under
2000-talet
15.45-16.00 Sommarlägret i Räyskälä 2005, OH3MUS
16.00- Höstmöte
19.00-21.31 Ham Dinner

Material till nästa bulletin skall lämnas in tidigare än normalt

Material till nästa bulletin den 30 oktober önskas vara kansliet tillhanda
senast på morgonen torsdagen den 28 oktober.

Klubbarna meddelar

Kakkosten kerho ordnar en shoppingresa till Lylyn viestivarikko den 30
oktober, hemresan sker via Vakoilumuseo i Tammerfors. Avfärd från
Itäkeskus klockan 7.45. Platsen för avfärd är i korsningen av Itäkatu,
Itäväylä och Ring-1 på bussparkeringen. Platsen finns på telefonkatalogens
sida 54 i rutan DS79 i vänstra kanten. Med rymms man i anmälningsordning,
anmälningarna till Make OH2AXV endera per e-post oh2axv ät iki.fi eller
per telefon 0400 404 121. Mer information på klubbens webbplats:
http://www.kolumbus.fi/hextek/oh2aa/.

Under besöket den 30 oktober är Lylyn Sotilasradioamatööriasema OI3V igång
ca 10.30-12.30, samtidigt är muséet öppet för allmänheten (dvs inte enbart
för Kakkosten kerho)

Konditionsutsikter

23.10. goda, flux=90, A=10
24.-27.10. mycket goda, flux=90, A=8
28.10. störda, flux=95, A=25
29.-31.10. mycket goda, flux=90, A=8

Bemärkelsedagar

75 år
27.10. Gösta Marander, OH6JKY

70 år
30.10. Pentti Lareva, OH3TY / OH0HEY

60 år
29.10. Risto Seppälä, OH6NGK
30.10. Raimo Salmenkari, OH2-9226

50 år
29.10. Juhani Sandström, OH2NEU
30.10. Rainer Manderbacka, OH2KTQ
30.10. Timo Kaipainen, OH3HS

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar
jubilarerna.

Björneborgarnas sched med rymdstationen ISS lyckades

På tisdagen den 19 oktober hölls en radioamatörkontakt från Björneborg med
rymdstationen ISS. Sex av eleverna i Porin suomalainen yhteislyseo ställde
tolv frågor om vardagen på rymdstationen åt en rysk kosmonaut. Eleverna
hann få svar på tio av sina frågor.

Den ungefär sju minuter långa kontakten hölls från Teljän Radioamatöörits
klubbhus i Viasvesi i Björneborg klockan 1014 finsk tid.

Kontakten öppnades och slutades av den björneborgska radioamatören Timo
Klimoff, OH1NOA. Han hjälpte även eleverna under kontaktens gång.

Handikappkommissionens nästa möte

Handikappkommissionen inom Finlands radioamatörföbund samlas till nästa
möte tisdagen den 26 oktober klockan 16.30. Handikappkommissionens möten
är öppna för alla som är intresserade att komma och höra på. Mötesplatsen
är Arlainstitutets Leijonaluola Leppävaara, Esbo. Skolans adress är
Puustellinmäki 4-6. Leijonaluola är en skild byggnad, som är en bit nedför
backen från huvudbyggnaden sett. Från Åbovägen sett är Leijonaluola den
första byggnaden på skolområdet. Ingång till mötesplatsen är på Åbovägens
sida. Välkommen!

Radioamatörkurs i Ii

OH8ABW, iiHAMI ry. ordnar radioamatörkursen Ii 2. Samling inför kursen
sker i Nätteporis auditorium den 10 november 2004 klockan 1830, då bestäms
bl.a. kurstidtabellen. Kursens mål är elementärklassen (K- och T1
modulerna). Mer information fås av Heikki per telefon, 050 470 3818.

Hangö frontmuseum behöver hjälp

Inför nästa sommar planerar vi en utställning med temat
"Kommunikationsmedel och teknik under Fortsättningskriget". Utställningen
är tänkt att vara öppen mellan maj och september 2005, och eventuellt även
följande sommar. Vi har ungefär 12000 besökare per sommar.

Vi önskar få låna apparatur från bl.a. viestimuseo och Petäjäveden museo.
Vi är även intresserade att få låna alla möjliga apparater från andra
världkriget, från Finland, Sovjetunionen, Tyskland, USA osv. All apparatur
intresserar från mark- luft- och marinanvändning. Fotografier, dokument
och liknande kommer vi att skanna in. Lånad apparatur försäkras enligt den
summa ägaren önskar.

Vi är även intresserade att få veta radioamatörernas insatser under
krigstiden. Vi har en del tips, men vi behöver mer information och
fotografier, ifall det t.ex. skulle finnas någon som vill låna ut t.ex.
gammal radioamatörapparatur.

En dröm är att vi skulle få en fungerande radioamatörstation till muséet
över sommaren. Vi har själv en fungerande Asa C station, VRFK. Men vi
försöker även hitta mer. Vi vände oss till er för att se om vi eventuellt
får hjälp från er sida.

Kontakta oss så fort som möjligt så att planeringen kan fortsätta.

Ilmari O. Nikander
Fd. radioamatör
Tennbergintie 19, 10820, Lappohja
P. (019) 244 1474
e-post: ilmari.nikander ät iki.fi

EA8ZS igång i CQWW SSB!

Paksalos filharmoniker - team OH2U - deltar i CQWW SSB tävlingen nästa
veckoslut, den 30-31 oktober, från Gran Canaria med anropet EA8ZS. Bland
annat OH1MA, OH1RY, OH2MM, OH0XX och Manolo själv är i tävlingsteamet.
Stationen är igång på SSB hela veckoslutet med bra signaler på alla sex
tävlingsband (160-10m). Målet är världmästerskap i multi-multiklassen.
QSL-manager för denna operation är Juha, OH1JT.

DX-tips

9L1ADA Sierra Leone, fram till den 1 november, 160-10 m. QSL enligt
operatörernas anvisningar.

FP/VE7SV St. Pierre & Miquelon, fram till den 2 november, 160-6 m, CW och
SSB, eventuellt även andra modes. Stationen deltar nästa aveckoslut i CQWW
tävlingen. QSL enligt operatörens anvisningar.

JR6TYH/JD1 Minami Torishima, fram till mitten på december. QSL via byrån.

WH8/KH6BZF Amerikanska Samoa, operatören kör på sin fritid fram till den
28 oktober, 80-15 m, eventuellt även 12 och 10 m. QSL via KH6BZF.

T20AH Tuvalu, fram till den 24 oktober, 20-10 m, SSB, RTTY och PSK31. QSL
via DL2AH.

XU7ADF Kambodja, fram till den 2 deceber, alla band och modes, kommer att
delta i CQWW tävlingen nästa veckoslut. QSL via AA4XR.

5Z4YT1CS Kenya, OBS! det skall inte vara något snedstreck i anropet.
Stationen är igång fram till den 18 november på 20 och 15 m. QSL via
YT1CS.

På kommande:

A52CDX Bhutan, 24.10.-11.11. Stationen deltar även i CQWW tävlingen. QSL
via F9DK.

T30T Väst-Kiribati, 25.10.-9.11., 160-10 m. Stationen deltar nästa
veckoslut i CQWW tävlingen i SO AB klassen. QSL via K7ZZ.

4U1ITU ITU:s huvudkvarter, 26.10.-3.11. Deltar även i CQWW tävlingen i
multi-single-klassen.

FT1ZL Amsterdam Island, kommer igång på HF-banden snart.

P49Y Aruba, 26.10.-2.11., deltar även i CQWW tävlingen.

TG7M och TG7I Guatemala, 30.10.-1.11., 40, 20, 17, 15 och 6 m,
CW/SSB/RTTY/PSK-31/SSTV. QSL via TG9ANF.

IOTA-tips

SO1CE, EU-132, fram till den 24 oktober, 160-10 m, SSB, RTTY och PSK-31.
QSL via DL5CE. Även SO1VAF är igång, QSL via DL7VAF.

DU6/DL1PBC, OC-129, fram till den 30 oktober, alla band, CW och SSB. QSL
via DL1PBC.

TO5M, AF-016, fram till den 31 oktober. QSL via F6CXJ.

3G1M, SA-069, fram till den 24 oktober, 80-10 m, CW, SSB och RTTY. QSL via
XQ1IDM.

På kommande:

BO0K, AS-102, 29.10.-1.11., 40, 20, 15 och 10 m, CW och SSB. QSL via
BV4YB.

JE4NKF/4 och JL4GEL/4, AS-117, 31.10.-1.11. QSL till hemanrop.

Tävlingsnyheter

Nästa tisdag, den 26 oktober tävlas NAC 6 m och NAC Giga. Nästa veckoslut
tävlas CQ WW SSB.

Nästa bulletin

Nästa bulletin läses om en vecka på söndagen den 31 oktober klockan 15.00
finsk tid från OH6A i Vasa på 3720 kHz +-QRM