Svensk bulletin 01/2005

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ oh $SRAL0501
Kanslibulletin 1/05 8.1.2005

INNEHÅLL

Följande styrelsens frågetimme
Klubbarna meddelar
Radioamatörerna hjälper på katastrofområdena i Asien
Silent Key
Bemärkelsedagar
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnytt
Nästa bulletin

Följande styrelsens frågetimme

Ordförande meddelar att radioamatörförbundets nästa frågetimme är den 5
februari 2005. Då har styrelsen samlats och 2004:s bokslut är klart, så
det är lättare att svara på alla frågor då.

Klubbarna meddelar

OH8R meddelar - nya anropet i bruk

OH8R aktiveras 1.1.2005. För att göra klubben känd är klubben QRV hela
året 2005, endast operatorn byts varje månad. 30:e december utlottas en
linearförstärkarmodul bland dem som har kört OH2R 12 gånger med olika
operatörer varje gång. Mera information fås av januarioperatorn Aarre,
OH8PI eller OH8MT.

Radioamatörerna hjälper på katastrofområdena i Asien

När störtvågen som förorsakats av jordbävningen kom i land på annadag jul
var VU4RBI/VU4NRO-DX-peditionen i gång på Andamaniöarna. Medlemmarna av
peditionen klarade vågen och började förmedla nödtrafik till kontinentala
Indien. Elektriciteten och kommunikationsförbindelserna till ön bröts och
radioamatörerna använde batterin som strömkällor till sina radion. De fick
reservbatterin från den indiska militären. Radioamatörerna var den enda
kommunikationsförbindelsen från Andamanerna till fastlandet.

Veterligen har peditionens ledare Bharathi, VU2RBI rest från ön i början
av januari men resten av teamets medlemmar är fortfarande på plats och
fortsätter att sköta radiotrafiken. Två av teamets medlemmar har flugits
till Nicobarerna med sina radion eftersom att de har varit helt isolerade
från resten av världen utan nån slags kommunikationsmedel.

Även i andra delar av Indonesien och Thailand har radioamatörerna varit
med och förmedlat nödtrafik.

AMSAT hjälpte katastrofområdets personal med att ändra AO-51-satellitens
funktion så att man kunde överföra till exempel namnlistor av offer och
upphittade personer.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet om våra amatörbröder Olavi Kärkkäinens,
OH7-1617 och Hannu Peltonens, OH6NIT bortgång.

Vi hedrar Olavis och Hannus minne med en stunds tystnad. På samma gång
håller vi en stunds tystnad för offren i katastrofen i Asien.

Bemärkelsedagar

75 år
12.01. Terho Kinnunen, OH1HC.
16.01. Unto Kiiskinen, OH2WP

50 år
08.01. Pekka Keto, OH6MIL

Radioamatörförbundet och kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

DX-tips

3G0YP och 3G0YM Påsköarna, fram till 18.1. 3G0YP kör CW och RTTY, SSTV och
PSK. 3G0YM kör SSB. QSL via LA6EIA.

P40X Aruba, fram till 11.1, QRV på CW på låga och WARC-band. QRV även på
RTTY OCH ARRL RTTY Roundup-contest. QSL via W0YK.

På kommande:

XU7ACY Kambodja, 9.-20.1., 160, 80 och 40 m, CW och SSB. QSL via K2NJ.

3Y0X Peter I-ön, 14.1.-10.2., 160-10 meter, CW, SSB och digimode. QSL via
K4YL.

IOTA-tips

CW5R, SA-039, fram till 11.1, alla band och moden. QSL-manager meddelas
senare.

R1ANN och RU3HD/ANT, AN-016, åtminstone 40, 30 och 20 meter, mera band på
kommande. QSL via RZ3DJ.

VP5/WA1UKN, NA-003 och NA-002, fram till 28.1., SSB, 40, 17, 15, 12 och 10
meter. QSL via WA1UKN.

På kommande:

YF1K, NA-164, 10.1 från och med ungefär klockan 2300 UTC pågående i tre
dygn. NA-165, 14.1. från ungefär klockan 2000 UTC pågående två dygn. 2-3
stationer QRV, 80-6 meter, CW och SSB. QSL via N6AWD.

3D2, OC-060, 27.1.- ungefär 21.2, 160-10 meter, CW, SSB och RTTY. Två
stationer QRV. Operatörerna deltar även i CQ WW 16 meter CW-kontestet och
ARRL:s DX CW-kontestet.

Tävlingsnytt

Nästa tisdag 11.1. är NAC UHF i tur och på torsdagen 13.1. NAC 6m.

Nästa veckoslut tävlas HA DX Contest.

Nästa bulletin

Nästa svenskspråkiga bulletin sänds söndagen den 16:e januari från OH6A i
Vasa på 3720 kHz +-QRM.

Översättning: Patrik Willför, OH6GDX
Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ