Svensk bulletin 28/2005

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0528AS
Kanslibulletin 28/05 27.8.2005

INNEHÅLL
Styrelsens frågetimme 3.9.
Motioner till höstmötet
Silent key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Radioamatörkurser
Radioamatörkurs på internet
Finlands Sjöar 2005 aktivitetsdagar
Museistation OH2C igång 27.8.2005
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Styrelsens frågetimme 3.9.

Inkommande lördag, den 3 september hålls styrelsens frågetimme. Frågetimmenbörjar klockan 14.00 finsk tid och slutar klockan 15.00. Frekvensen är den gamla bekanta, dvs 3685 kHz.

Styrelsetimmen hålls den första lördagen varje månad, såvida den eller fredagen är en helgdag. I början av frågetimmen anmäler sig alla närvarande styrelsemedlemmar och efter det kan man ställa frågor åt dem. Frågor kan även ställas på förhand till förbundets kansli, ordföranden eller styrelsemedlemmen.

På internet finns ett forum för frågetimmen, där man kan ställa frågor. Frågorna skickas via e-post till kyselytunti ät sral.fi. Frågorna och svaren publiceras på forumet senast efter följande styrelsemöte. Ifall det finns tid över på bandet, behandlas även dessa frågor på frågetimmen. Till forument för frågetimmen kommer man via SRAL:s webbplats första sida via länken "SRAL".

Motioner till höstmötet

Skriftliga motioner från medlemmarna till höstmötet - inklusive behöriga motiveringar - bör adresseras till styrelsen och skickas till förbundets kansli så att de är framme senast 15.9.2005 kl. 17:00.

Silent key

Radioamatörförbundets kansli har nåtts av budet att vår amatörbroder Lasse Mattilan, OH3ZD, lämnat oss. Vi hedrar Lasses minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

OH1AA:s läger
Turun Radioamatöörit ry, OH1AA, ordnar sitt traditionella sommarläger detta veckoslut, den 26-28 augusti 2005 i Tippsund, Taivassalo.
Kördirektiv till platsen fås vid behov via repeatern på 145.775 MHz eller per telefon 0400 112 125. Välkomna.

OH1AD:s läger

Salon Radiokerho, OH1AD, håller sitt sommarläger den 2-4 september 2005 i Leirisalo, Kimito. Välkomna.

Radioläger i Björneborg
Teljän Radioamatöörit ry. hälsar alla som är intresserade av radioteknik, radiokommunikation eller radioamatörverksamhet välkomna på radioläger till sin klubb i Viasvesi, Björneborg (bredvid FK-banan).

Under lägrets gång kan man bekanta sig med datorunderstödd radiokommunikation, olika radioutstyr, hålla kontakter med radioamatörstationer, få nya bekantskaper samt grilla korv vid sidan av radioaktiviteten. Aktiviteten börjar middagstid på lördagen och fortsätter till kl. 12:00 på söndagen. Man kan även få logi i klubblokalen på golvet i egen sovsäck eller ute i tält eller husvagn. Utbudet av korv och förfriskningar är begränsat. Välkommen!

OH2AP fyller 40 år

Järvenpään Radioamatöörit ry, OH2AP, firar sitt 40-års jubileum i Metsäpirtti, Tusby, lördagen den 10 september 2005. Programmet är: kl 12.00-12.30 mottagning av gratulationer och kl 12.00-13.00 kaffe. Festen börjar klockan 1300 med välkomst av OH2AP:s ordförande Matti Friman, OH2BDQ. Finlands Radioamatörförbund representeras av viceordförande Raimo Lehto, OH2BCI. Dessa efterföljs av andra hälsningar. En jubileumspresentation gålls av Raili och Miika Heikinheimo, OH2BAD. Under dagens lopp hålls även andra presentationer och radiokontakter och en festmåltid. Välkomna. Metsäpirtti är Tusby kommuns lägercentral och finns beläget vid Rusutjärvis strand. Skyltning finns från Gamla Tavastgatan.

Bemärkelsedagar

75 år
05.09. Yrjö Oksala, OH1TF / OH1-2419

70 år
01.09. Bengt Roth, OH2KTC
03.09. Asko Myllys, OH4NX / HB9KOR / OH2NX

60 år
29.08. Eira Halmekangas, OH6HFQ
29.08. Kari Kumpula, OH6TI
04.09. Stig Wallner, OH2LAW / OH2-6272
05.09. Heikki Uotila, OH1YO

50 år
30.08. Tero Kukkonen, OH2JJP
04.09. Seppo Toivanen, OH2JVA

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Radioamatörkurser

Keski-Suomen Radioamatöörit ry. anordnar en grundkurs för radioamatörer ifall tillräckligt många intresserade anmäler sig. Kursen börjar vecka 37 eller 38. Säkra kursen och anmäl dig till Jyrki, OH6VV, tel. (014) 264 049 eller e-post oh6vv ät sral.fi.

Kouvolan Putkiradiomuseos nästa radioamatörkurs börjar söndagen den 2.10.2005 kl. 17:00. Kursen avslutas i december med examen. Kurskvällarna hålles om söndagar. Tilläggsuppgifter Pekka Wahlman, tel. 050 564 9049 eller oh4qn ät sral.fi.

I Björneborg anordnas på hösten en radioamatörkurs. Kursen inleds med samling den 5.10.2005 kl. 18:00 vid Teljän Radioamatöörit's klubblokal i Viasvesi, Björneborg (bredvid FK-banan). Förhandsanmälningar till Matti, OH1FU, matti.ampio ät dnainternet.net eller tel. 0440 942 743.

Radioamatörkurs på internet

Sökes intresserade radioamatörsaspiranter för en pilotkurs som försiggår på internet. Kursen ämnar ge färdigheter för T1 examen. Kursen kräver att deltagarna känner till och kan använda datorer, datanät samt de vanligaste programmen. En snabb internetanslutning (bredband)samt en effektiv dator är önskvärd, så att man kan arbeta med ljud och bildhantering utan större svårighet. Det krävs även ljudkort, kombinerad mikrofon/hörlurar samt web-kamera. Vid arbete i små grupper används något kommunikationsprogram t.ex. Microsoft Netmeeting. Även Skype-telefonprogrammet kan användas. Man kommer att bilda niomanna grupper av kursdeltagarna, som kommer att arbeta i tremanna grupper. Ifall det finns tillräckligt många deltagare med Mackintosh datorer och Mac OSX operativsystem, kommer man att bilda en egen grupp för dessa. Möjligen även för Linux användare. Kursen börjar i september och den torde slutföras till Julen. Kursen kostar 50 Euro plus materialkostnaderna (åtminstone "Tiimissä Hamssiksi" boken).
Tilläggsuppgifter samt anmälningar till Rauno Vauramo, OH6AYW, 044 3174 555 eller rv ät puv.fi

Finlands sjöar 2005 aktivitetsdagar

Sjötävlingens aktivitetskvällar fortsätter alla onsdagar tom. slutet av augusti. Även under veckosluten hör man ofta sjöstationer på 80 meter SSB samt CW. Tidpunkten är onsdagar fr. o.m. kl. 17:00 Finsk tid och frekvensen är den gamla vanliga mobilfrekvensen 3675 kHz, +- QRM. Tilläggsuppgifter: http://personal.inet.fi/kerho/oh7ab/

Museistation OH2C igång 27.8.2005

Radioamatörstationen i Hangö Frontmuseum är igång med anropet OH2C den 27 augusti 2005 genom medlemmar i Vantaan radioamatöörikerho, OH2AAV. Stationer kör CW och SSB fram till klockan 20.00 finsk tid. Frekvenserna är 3518 kHz/CW och 3680 kHz/SSB ± QRM. Med telegrafi hoppas man vara QRV även med krigstida kommunikationsmedel. Som sändare fungerar VREH/Bertta och VRFK/C-station och mottagare VRLK. Som antenn fungerar en ändmatad 20 m lång tråd. Mer information om museistationen får man från sida 5 i juninumret av tidningen Radioamatööri.

DX-tips

T88GG, T88BH, T88YK, T88BE och T88CL Palau, fram till den 5 september, alla band, CW och SSB. Med på peditionen finns Martti, OH2BH. En del av stationerna deltar i All Asian DX-Contest nästa veckoslut. QSL enligt operatörernas instruktioner.

EA2RY/HI7 och EA2BXV/HI7 Dominikanska Republiken, fram till den 8 september, speciellt på PSK31 och RTTY, men även en del SSB och SSTV. QSL via EA2RY.

ST0RM Sudan, operatören är på arbetskommendation i landet ett år. Alla band, mest CW, men även en del SSB och digimodes. QSL via T93Y.

IOTA-tips

S61FD, AS-019, fram till den 29 augusti, 40-15 m, möjligen även 160 och 80 m. Alla modes. QSL via PA0KHS.

GM3OFT/P, EU-123, fram till den 28 augusti. 80-15 m.

GB5FI, EU-124, Fram till den 30 augusti, alla HF-band och 6m. CW, SSB, RTTY, SSTV och PSK. QSL via GW0ANA.

DS2GOO/4, DS4PAI/4, 6K2CEW/4, AS-060, fram till den 28 augusti. Två stationer är igång, 80-10 m, SSB, RTTY och PSK31. QSL till hemanrop.

4X0AI, AS-100, Fram till den 28 augusti kl 1500 UTC, 40, 30 och 20 m, CW och SSB. QSL via 4Z4DX.

På kommande:

YC0IEM/9, OC-148, 29 augusti - 15 september QSL via IZ8CCW.

YE7P, en ny IOTA ögrupp är igång 1-5 september på 40, 20, 17, 15, 12 och 10 m samt även 80 och 30 m enligt möjlighet. CW, SSB, PSK31, RTTY och SSTV. Mer informationer från http://dxpedition.orari.web.id/karimata/.

SU8GFT, en ny IOTA ögrupp är igång sista veckan i september under 4 dagar. SSB och CW, mest 40 och 20 m.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas ALARA YL Contest, SCC RTTY, TOEC Grid Contest och YO DX Contest.
Nästa veckoslut tävlas Russian RTTY Contest, SRAL Field Day och SRALs Grundtävling.

Nästa bulletin

Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 4 september klockan 15:00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.

Översättning: Patrik Willför, OH6GDX
Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ