Svensk bulletin 37/2005

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0537S
Kanslibulletin 37/05 29.10.2005

INNEHÅLL
Höstmötet i Salo 2005
Styrelsens frågetimme
Bemärkelsedagar
OI3V aktiv på Lyly-dagen
Föredrag om radiounderrättelsen under kriget
DX-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Höstmötet i Salo 2005

Finlands Radioamatörförbunds Höstmöte går av stapeln i Salo den 18:e till 20:e november 2005. Evenemanget arrangeras av Salon Radiokerho ry., OH1AD.

Höstmötesaktiviteterna försiggår huvudsakligen på Sokos Hotell Rikala, som är beläget mindre än en halv kilometer från järnvägs- och busstationerna. SRAL:s höstmöte hålles på lördagen den 19:e november i Kiva-hallen, circa 300 meter från hotellet.

Rumskvoten utgår den 1:a november, så reservera gärna hotellrum före det. Se närmare instruktioner på SRAL:s hemsidor eller i oktober numret av Radioamatööri tidningen, sida 6.

Lördag kväll blir det supé kl. 20.00 till 24.00. Observera, att supékorten bör reserveras senast den 12:e november. Närmare instruktioner finnes i Radioamatööri tidningen samt SRAL:s hemsidor.

Tilläggsinformation om Höstmötet finns att få i Radioamatööri-tidningen samt SRAL:s hemsidor: http://sral/sral.fi/syyspaiva/.

Styrelsens frågetimme

Följande styrelsens frågetimme hålles den 3:e december 2005. I november blir det ingen frågetimme.

Bemärkelsedagar

80 år
03.11. Niilo Pitkänen,OH7NZ
10.11. Eero Hyötyläinen OH3FQ

75 år
02.11. Axel Tigerstedt, OH5NW
06.11. Rainer Nevantaus OH3JPW

70 år
31.10. Teuvo Nikkilä OH2WE
02.11. Jaakko Syvänne OH2KAX
04.11. Sulo Rae,OH2NNQ/ OH4NY
04.11. Raimo Purhonen OH2BEF

60 år
31.10. Pertti Hohtio, OH2AXH
12.11. Antero Väänänen OH6NG
13.11. Veikko Komppa OH2MCN
14.11. Juha Anttila, OH3MVZ

50 år
30.10. Veikko Lindlöf,OH6NTG
08.11. Pekka Mikkilä, OH2HE/ OH6GO
12.11. Rauli Lahti,OH3XI
12.11. Matti Suomi,OH1AYP

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Aktivitetsdagarna vid Lyly signaldepå

Stationen OI3V vid Lyly signaldepå är aktiv nästa tisdag, Lyly-dagen den 1.11. kl. 10.00-15.00.

Föredrag om radiounderrättelsen under kriget

Uudenmaan Viestikilta anordnar ett föredragstillfälle nästa torsdag den 3:e november 2005 kl. 19.00 i Teletekno Oy:s lokaler i Konala, Helsingfors. Adressen är Korsåkersvägen 16. Kapten Timo Laine berättar om radiounderrättelseverksamheten under våra krig. Tillfället anordnas gemensamt med Helsingfors Reservofficersdistrikts signaldetalj. Välkommen!

DX-tips

Stationer som deltar i CQ WW DX SSB-contesten detta veckoslut:

4K7Z, Azerbaijan, stationen deltar i multi-single-serien. QSL via UA3FDX.

B7P, Kina, stationen deltar i multi-two-serien. QSL via BG7KUB.

VQ9X, Chagos, stationen deltar i multi-multi-serien. QSL enligt operatorns instruktioner.

CU2A, Azorerna, stationen deltar detta veckoslut i CQWWDX. Enligt preliminära uppgifter opererar José, C2CE, på 160 meter, Martti, OH2BH, på 80 meter, Pertti, OH2PM, på 40 meter och Toni, OH2UA på 20 meter. QSL via OH2BH.

CU2/OH1VR/P, Seppo är även aktiv på Azorerna i CQWW SSB-kontesten. Han deltar i single-band low power klassen på 15 metersbandet. QSL via OH1VR.

AH2R, Guam, stationen deltar i CQWW SSB-kontesten i multi-single-serien. QSL via JH7QXJ.

PJ4W, Nederländska Antillerna, stationen deltar detta veckoslut i CQWW SSB-kontesten i multi-single serien. QSL via DK1MM.

VP5T, Turks and Caicos, operatörerna deltar i CQWW SSB-kontesten detta veckoslut. QSL via N2VW.

V49A, Nevis, deltar i CQWW SSB-kontesten på 80 meter. QSL via W3HNJ.

VP2M eller VP2MRJ, Montserrat. Alla operatörerna äro medlemmar av samma familj, dvs. mor, far och dotter. De deltar i CQWW SSB-kontesten detta veckoslut. QSL via G4WTD.

ZB2/ON5UR, ZB2/ON6NP Gibraltar, fram till 3.11. på några HF-band, SSB samt digimodes. Detta veckoslut deltar operatörerna i CQWW SSB-kontesten. QSL till hem-anropssignalen.

På kommande:

EX/ES1FB samt EX/ES1RA, Kirgistan, från 1.11. under två veckor. QSL till hem-anropet.

KH7/KH5 Palmyra, operatörerna är aktiva på sin fritid under två veckor från 5.11. Som mode används CW, SSB samt RTTY. QSL via AH6NF.

XU7TAS, Kambodja, 30.10 - 10.11., CW och SSB, samtliga HF-band. QSL via ON4AJV.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlar man alltså i CQ WW DX kontestens SSB-del.

Nästa tisdag den 1.11. är NAC VHF i turen och på torsdagen den 3.11. NAC 10 meter.

Nästa veckoslut tävlas Ukrainian DX contest, IPARC Contest samt SRAL:s Peruskilpailu.

Tisdagen den 8.11. står NAC UHF i turen och torsdagen den 10.11. NAC 50 MHz.

Andra veckoslutet i november tävlas WAE RTTY Contest, Japan International DX Contest och OK/ OM Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa om två veckor, söndagen den 13 november, klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.

Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ
Översättning:Teppo Meriluoto, OH6GSB