Svensk bulletin 02/2006

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0602S
Kanslibulletin 02/06 21.1.2006

INNEHÅLL
Klubbarna meddelar
OH2ET och OH2PLA är igång på 50-årsdagen av returneringen av Porkkala hyrområde
Silent Key
Radioamatörkurs börjar i Tammerfors
T2-kurser i Västra Finland och Österbotten
Bemärkelsedagar
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Klubbarna meddelar

John Blund är vaken
John Blund, dvs Rundradions personalförening, radioamatörklubben Yle Amateur är igång i dag, lördagen den 21 januari. Klubbstationen använder anropet OH2YLE. Operatör är Markku OH2BLV, QTH Kärkölä. Håll gärna QSOn med den!

Klubbarnas årsmöten
Teljän Radioamatöörit ry, OH1AF, håller sitt stadgeenliga årsmöte i klubbhuset i Viasvesi, onsdagen den 25 januari 2006 klockan 19.00. En regeländring kommer att framläggas. Välkomna!

Välkomna mangrant på årsmöte till Ylä-Karjalan Radioamatöörit ry, OH7ABE. Samtidigt tillbringas en trevlig kväll. Samling sker i Nurmes, i Hyvärilän Matkailukeskus' bastu- och mötesutrymmen på lördagen den 28 januari 2006, klockan 18.00. Adressen är Lomatie, 75500 Nurmes.

Tilltugg och drycker ombedes var och en hämta åt sig själv, eftersom det oftast blir varmt och svettigt i bastun. programmet finns kvällsfirande, bastubadande, årsmöte, grillande, drycker och helt säkert många historier. Det finns även en möjlighet att hämta utgående QSL-kort till klubbens QSL-manager.

Ytterligare information fås från Marko, OH7ET, 040 828 7762 och Kimi, OH7KIM, 040 580 7372.

OH2ET och OH2PLA igång på 50-årsdagen av returneringen av Porkkala hyrområde

Kirkkonummen Radioharrastajat Kissen Kipinä ry är igång för att ära 50-årsdagen av returneringen av Porkkala hyrområde den 26 januari. Man är aktiva hela dagen med anropet OH2ET på åtminstone 80 och 20 meter, på SSB, CW och RTTY.
Dessutom är stationen i gång med specialanropet OH2PLA, som blir aktiv på 80 meters bandet den 26.1. cirka kl. 15:00. Stationen fortsätter att sända så länge det finns motparter.
Radioamatörerna var också med vid överlåtandet av Porkkala, och den första radiostationen på området var igång redan den 29 januari 1956. Även då användes anropet OH2PLA.

Silent Key

Kansliet har nåtts av budet av vår amatörbroder Olof Möllers, OH2MHW, bortgång.
Vi hedrar Olof Möllers minne med en stunds tystnad.

Radioamatörkurs börjar i Tammerfors

En radioamatörkurs som skräddarsys för scouter, och även andra intresserade börjar i Tammerfors på torsdagen den 26 januari klockan 18.30. Kursen hålls i Tampereen Radioamatöörit's klubbutrymmen i Pyynikki utsiktstorn.
Efter kursen och tenten påbörjas ett byggnadsprojekt, efter vilket hela bunten har en billig radio för VHF- eller UHF-området.
Ytterligare information och frivillig förhandsanmälan kan göras till adressen: teemuko ät iki.fi

T2-kurser i Västra Finland och Österbotten

Såvida det finns tillräckligt med intresserade ordnas det undervisning för att tenta T2-modulen under våren 2006, enligt följande:

- söndag- och/eller måndagkvällar på området Åbo-Björneborg
- torsdagkvällar i Vasa, efter T1-kursen
- lördagar i Vasa, efter en eventuell internetkurs eller nätföreläsning
- andra kvällar annorstädes i Österbotten, Syd- eller Mellersta Österbotten i samarbete med andra radioamatörklubbar i området. Vid behov kan även en T1 kurs hållas.

I kurserna ingår även kommunicering i Moodle-inlärningsmiljö. Vid behov får du hjälp i dina studier av andra kursdeltagare och kurshållare utanför egentlig kurstid.
Kursböckerna, som vid behov sambeställs är: Tiimissä hamssiksi 1, Tiimissä hamssiksi 2 och Utbildningsstyrelsens bok "Grunderna i radioteknik".
Kontaktperson är Rauno Vauramo, OH6AYW, tfn. 044 317 4555 eller e-mail rv ät puv.fi

Bemärkelsedagar

75 år
23.01. Holger Granholm, OH0NC

70 år
30.01. Pekka Tourunen, OH7JRZ

60 år
23.01. Veikko Pekola, OH1AWW
23.01. Ilmo Mikkola, OH1EP
27.01. Erkki Tammi, OH2BLZ
29.01. Bo Ahlnäs, OH2BHU / OH1BA / OH0BHU / OH2-833

50 år
24.01. Markku Punkari, OH6DB
24.01. Matti Järviö, OH1MJA
25.01. Oiva Ylä-Jääski, OH2NSM / OH3NSM
30.01. Antero Hassinen, OH1JX

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

DX-tips

PJ2/W9JUV samt PJ2/W9VA Curacao, fram till 27.1. QSL till hemanropen W9JUV och W9VA. I gång fr.o.med 23.1. är även PJ2/K8ND. QSL till hemadressen.

Operatören deltar nästa veckoslut i CQWW 160 meters kontesten med anropet PJ2T. QSL via N9AG.

6O0N Somalia, fram till 1.2., 160-6 m, CW, SSB och RTTY. Stationen deltar nästa veckoslut i CQWW 160 meters kontesten. QSL via I2YSB.

5X1RI Uganda, fram till 2.2. åtminstone 40, 20 och 15 m, CW och SSB . QSL via WD4ELG.

T88CY Palau, fram till 23.1., 160-6 m, CW, SSB och RTTY. QSL via JA1EY. Även T88OP är igång. QSL via 7K3EOP.

CE0Z Juan Fernandez, fram till 28.1., 160 - 6 m, CW och SSB. QSL via CE3BSQ, F6AJA eller N2OO.

På kommande:

3VD8DLH Tunisien, 24. - 31.1., 160 - 6 m, CW, SSB och digimodes. QSL via DJ3FK.

IOTA-tips

S92RI, AF-023, fram till 28.1., alla band och modes. QSL via CT1APE.

ZK1VFA, OC-013, fram till 28.1., HF-banden, SSB och digimodes. QSL via LA9VFA

V25G och V26VR, NA100, fram till 1.2., 160, 80, 40 och 30 m, mest CW

V25G deltar nästa veckoslut i CQWW 160 meters kontesten. QSL via G4OOC.

På kommande:

5H1C, AF-032, 24.1. - 2.2., HF-banden, CW, SSB och digimodes. QSL via F5TVG.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas The International United Teenager Contest, HA DX Contest och UK DX RTTY Contest.
Nästa tisdag, den 24 januari står NAC Giga i tur.
Nästa veckoslut tävlas CQ WW 160 m, REF Contest, BATG RTTY Contest och UBA DX Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 29 januari klockan 1500 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Översättning: Teppo Meriluoto, OH6GSB
Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ