Svensk bulletin 12/2006

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0612S
Kanslibulletin 12/06 1.4.2006

INNEHÅLL
Klubbarna meddelar
QSL-byråns personalbyte
Bemärkelsedagar
5 MHz aktivitetsdag 8.4.
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Klubbarna meddelar

OH6AC håller sitt tradiotionella aprilläger detta veckoslut i Hirvijärven leirikeskus i Lappo. Välkomna!

Kissen Kipinä ry, OH2ET, håller sitt årsmöte på tisdag, den 4 april 2006 klockan 19.00. Mötesplatsen är bredvid klubbutrymmet på adressen Stenstrandsvägen 6, Kyrkslätt. Stadgeenliga årsmötesärenden behandlas. Välkomna.

Mikkelin Seudun Radioamatöörit ry håller sitt årsmöte på tisdag, den 4 april 2006 klockan 18.00 på klubben. Adressen är Raviradantie 4-6, St. Michels. Stadgeenliga ärenden behandlas. Välkomna.

OH9AA:s traditionella vårmöte nästa veckoslut, den 8-9 april 2006 i Latusvanno, som ligger ca 30 km från Kemijoki mot Tervola. Instruktioner fås på två meter och vägen på östra sidan om Kemijoki har skyltning.

Vaasan Kuutoset - Vasa Sexorna ry, OH6AA, håller sitt stadgeenliga årsmöte på onsdagen den 19 april 2006 klockan 19.00
i klubbutrymmena på Ungdomsgråden, Kyrkoesplanaden 34, andra våningen.

QSL-byråns personalbyte

Jouko Viitanen, OH3MUS, slutar som QSL-byråns dragare. Han vill tacka alla QSL-distriktsmanager och QSL-byråns kunder för de gångna åren.

QSL-byråns nya dragare blir Olavi Kilpinen, OH3QL, som redan flera år hjälpt till i QSL-byrån.

QSL-byrån har även flyttat till nya utrymmen som tillhör Riihimäen Kolmoset ry, OH3AD, i och med att även de flyttade.
Byråns postadress förblir dock samma, den lätt ihågkomliga PB 73, 11111 Riihimäki.

Bemärkelsedagar

75 år
04.04. Lauri Pentti, OH2WI

70 år
01.04. Timo Pöyhönen, OH2TP / OH2JZV
01.04. Pentti Andersin, OH2AWU

60 år
07.04. Hans Boeltzig, OH2BDP / OH2EA
07.04. Reijo Nuutinen, OH6MAA

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

5 MHz aktivitetsdag 8.4.

De internationella aktivitetsdagarna för 60 metersbandet, dvs 5MHz, hålls den andra lördagen varje månad från och med klockan 1600 UTC. För att få hålla kontakter behövs ett specialtillstånd, som enbart beviljas klubbstationer. Flera OH-klubbar har redan tillstånd. Finländarna kan använda enbart USB-prat mode (2K80J3E) på 5 MHz. Största tillåtna effekten är 50 W. Vi hörs på 60 meter!

DX-tips

J6/KD7WPJ, St. Lucia, fram till den 5 april, 160-6 m, CW och SSB. QSL via KD7WPJ.

PJ4/W9NJY, Bonaire, Curacao, fram till den 11 april, 40-10 m, mest CW, men även en del SSB och digimodes. QSL via WD9DZV.

ZD8Q, Ascension, fram till den 8 april, operatören är på arbetsresa och håller kontakter på sin fritid. 40-10 m, mest CW. QSL via G4TSH.

På kommande:

FS/K9EL Saint Martin, den 3-11 april, 80-10 m. QSL via K9EL.

IOTA-tips

PJ6/PA0VDV, NA-145, fram till den 5 april, endast CW. QSL via PA0VDV.

FM/F5MNW, NA-107, fram till den 8 april, alla band, CW. QSL via F5MNW.

På kommande:

8Q7BO, AS-013, från den 7-20 april, 40-10 m, SSB samt specialfokus på PSK31 och RTTY. På önskemålsbasis även SSTV. QSL via M0BOX.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas EA RTTY Contest, SP DX Contest och SRAL:s Grundtävling.
Nästa tisdag, den 4 april står NAC VHF i tur, och på torsdag NAC 10 m samt SARL 80 m QSO Party.
Nästa veckoslut tävlas EU Spring Sprint, Japan International DX Contest, Yuri Gagaring Contest och UBA Spring Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa klockan 1500 på söndagen den 9 april på 3720 kHZ +- QRM.

Material till bulletinen skickas helst per e-post till bulletiini ät sral.fi. Även telefonsamtal, fax eller brev går. Materialet bör skickas före klockan 1200 på fredag för att säkert hinna med.

Översättning: Patrik Willför, OH6GDX
Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ