Svensk bulletin 26/2006

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0626S
Kanslibulletin 26/06 19.8.2006

INNEHÅLL
Klubbarna meddelar
Silent key
Internationellt fyr och fyrbåtsveckoslut
Bemärkselsedagar
OI-aktivitetsdag
CW-övning
Tävlingsnyheter
Black Cat-tävlingens loggar
Nästa bulletin

Klubbarna meddelar

OH1AF:s sommarläger

Lägret hålls på Tammen tila i Kullaa den 2-3 september. Lägret påbörjar på lördag klockan 14.00 och avslutas på söndag klockan 12.00. I programmet finns en presentation om kyynelradios historia och teknik, och hålls ca klockan 16.00 på lördag. Ytterligare utlovas bastubadande, QSOande i olika form och annan typisk lägerverksamhet.

Det finns tillräckligt med logi inomhus, egna lakan eller sovsäckar tas med. Köket kan användas till att tillreda egen mat. En frivillig lägeravgift finns. Vid kvällsbrasan grillas korv.

Körinstruktioner: ifall du kommer från Tammerfors längs väg 11 finns ca 30 km före Björneborg en skylt till väg 257. Kör några kilometer tills det på vänster sida finns en skylt där det står Tammen leirikeskus. Sväng dit. Anordnarna strävar till att dejourera på 145.550 MHz. Ytterligare instruktioner fås av Matti, OH1FU per telefon 0440 942 743. Välkomna!

Silent key

SRAL:s kansli har nåtts av budet att våra medlemmar Marjatta "Jatta" Koski, OH2IO/OH1LAG; Pentti Kallio, OH7PK/OH7-1052 och Vilho Vine, OH5NM, lämnat oss. Vi hedrar Jattas, Penttis och Vilhos minne med en stunds tystnad.

Internationellt fyr och fyrbåtsveckoslut

Det internationella fyr och fyrbåtsveckoslutet hålls detta veckoslut. Evenemanget avslutas ikväll klockan 23.59 UTC. Det är fråga om en lekfull aktivering av fyrar och fyrbåtar, inte tävling. 361 fyrstationer har meddelat om sin aktivitet från olika håll i världen. Fyrstationerna kan på CW lägga till /LT eller /LS, beroende på om de är på land eller på ett skepp. På talmodes kan man lägga till "light", "lighthouse" eller "lightship".

Från Finland har följande stationer anmält sig: Utö OH1AH, Kylmäpihlaja OH1AK, Isokari OH1AM, Säppi OH1F/p, Bengskär OH3A, Majakkalaiva Helsinki OH5AD, Yttergrund OH6AC, Kallo OI3V och Helsingin kasuuni OI3W. Ifall dåligt väder hindrar OI3W från att nå Helsingin Kasuuni, är de aktiva från fyrbåten Rellu istället.

Bemärkelsedagar

75 år
25.08. Pekka Salonen, OH6RK
28.08. Tauno Kataja, OH2VF

70 år
20.08. Tomi Piela, OH2JRO
23.08. Bertel Österlund, OH2GM
25.08. Seppo Ala-Könni, OH6YZ
25.08. Timo Tenhunen, OH4NQK
26.08. Pauli Kinnunen, OH1NRQ
27.08. Erkki Lestinen, OH2-4118

60 år
21.08. Ralf Hästbacka, OH6ID
27.08. Ilkka Lilja, OH4-7590
28.08. Allan Franzen, OH6BFW

50 år
22.08. Risto Kärkinen, OH5LEJ

Finlands Radioamatörförbund och kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

OI-aktivitetsdag

Den andra OI-aktivitetsdagen i år hölls i går. Under dagens lopp var många stationer med OI-prefix igång.

CW-övningar

CW-övningarna fortsätter i början av augusti, klockan 17.00 på måndagar, torsdagar och lördagar. Frekvensen är 3515 kHz och uppåt. Alla kan välja en egen frekvens, där man börjar kalla CQ. Övningsdagarna kan vid behov tilläggas, så mycket som det passar för var och en.

Håll telegrafihastigheten vid 40-50 tecken i minuten, hastigheten borde vara sån att var och en hinner anteckna bokstäverna till pappers. Ifall motstationer ber om QRS, sänk hastigheten till samma nivå som motstationen. Lyssna på QRP-stationer innan ni går ut på bandet och tar frekvenser. Även radiostationer med traditionell utrustning är välkomna i övningarna. Välkomna med!

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas SARTG RTTY Contest och SSA Portabeltest.
Nästa tisdag, den 22 augusti står NAC 2.3 GHz i tur.
Nästa veckoslut tävlas ALARA Contest, YO DX HF Contest och SCC RTTY Championship.

Black Cat-tävlingens loggar

Black Cat-tävlingens loggar kan skickas fram till utgången av augusti. Loggar som eventuellt skickats åt Jatta, OH2IO ombeds skickas igen till SRAL:s kansli åt Annika, OH2HSJ.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, på söndag den 27 augusti klockan 15.00 finsk tid från OH6A i Vasa på 3720 kHz +- QRM.

Översättning: Patrik Willför, OH6GDX
Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ