Svensk bulletin 29/2006

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0629S
Kanslibulletin 29/06 9.9.2006

INNEHÅLL
Höstdagarna
Klubbarna meddelas
Medlemmarnas motioner till höstmötet
Distansanvändning av radioamatörsändare
Bemärkelsedagar
Septembernumret av Radioamatööri är försenat
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Höstdagarna

Finlands Radioamatörförbunds höstdagar hålls i år i Borgå. Evenemanget ordnas av Porvoon RadioHarrastajat ry., OH2ABB. Evenemanget blir troligtvis en dag långt och tidpunkten är den 18 november 2006. I samband med höstdagarna hålls även SRAL:s höstmöte.

Höstdagarna hålls i Borgå yrkesinstitut (Porvoon ammattiopisto), som finns beläget längs Helsingforsvägen, dvs väg 170. Det är ca 3 kilometer till Borgå centrum. Skolans adress är (Styrmansvägen) Perämiehentie 6. En karta över Borgå finns på webben på www.porvoo.fi.

Ytterligare information om höstdagarna kommer i tidningen Radioamatööri samt på Porvoon RadioHarrastajat webbplats www.oh2abb.fi. Information om övernattning får man även från SRAL:s webbplats www.sral.fi.

Klubbarna meddelar

Digimode-temakväll

OH7AB ordnar en digimodekväll på klubben den 13 september klockan 18.00. Klubben finns på adressen Tonttulankatu 20, Joensuu. Under kvällens lopp bekantar deltagarna sig med olika digimodes och program och håller även riktiga digimode QSO:n.

OH1AA:s Sommarläger

Turun Radioamatöörit ry, OH1AA, ordnar sitt traditionella sommarläger i Tippsund i Taivassalo nästa veckoslut, den 15-17 september 2006.

I programmet ingår åtminstone en ovanligt festlig ham-dinner på lördagen på grund av att OH1AA ordnade Artukainen 2006. I programmet ingår även olika radioamatörtekniska tester.

Övernattningsbokningar åt Birgitta, OH1YL per telefon 0400 112 125 eller per e-post till adressen oh1yl ät sral.fi.

Körinstruktioner till lägerplatsen fås vid behov från repeatern på 145.775 MHz eller per telefon. Välkomna!

Höstdagar i Östermyra radioklubb

Seinäjoen seudun radioamatöörit ry., OH6AH, ordnar sina traditionella höstdagar den 23 september på klubben. Adressen är Metsontaival 19. Évenemanget påbörjar klockan 18.00. Välkomna.

OH6AD:s höstläger

Keski-Suomen Radioamatöörit ry:n, OH6AD, ordnar sitt höstläger i Petäjälahden lomaranta i Petäjävesi den 29 september till 1 oktober.
Traditionellt lägerprogram utlovas. Goda övernattningsutrymmen och en trevlig miljö utlovas. Ytterligare information fås av Mauri, OH6MTB via oh6mtb ät sral.fi eller klubbens webbplats www.oh6ad.fi. Välkomna!

Siklägret hålls den 29 september - 01 oktober 2006

OH3CRAC ordnar i Kristinestads Bötombergen ett sikläger enligt samma andra som ifjol. I programmet utlovas bland annat St. Michels marknad, plättstekning, sikrökning och annat trevligt.

Åtminstone OH6MRD tar med sina musikgrejer. Ytterligare information om övernattning, mat och annat fås av OH6AWB/OH6HEKA på banden, skype eller per telefon. Telefonnumret är 0400 360 570. Förhandsanmälning är önskvärt.

Medlemmarnas motioner till höstmötet

Medlemmarnas motioner till SRAL:s höstmöte bör vara förbundets kansli tillhanda senast den 15 september 2006 klockan 14.00. De skriftliga motionerna skall riktas till styrelsen och förmedlas undertecknade antingen per brev eller fax.

Distansanvändning av radioamatörsändare

Kommunikationsverket har gett följande utlåtande på önskemål av Suomen Radioamatööriliitto ry angående distansanvändning av radioamatörsändare:

SRAL har bett om utlåtande över distansanvändning av radioamatörsändare. Nuvarande teknik möjliggör användning av radiosändare på
distans. Bland radioamatörerna har det varit oklart om det är tillåtet eller otillåtet att tillämpa dagens teknik och
fjärrstyra utrustningen.

Det finns inga bestämmelser kring distansanvändning av radioamatörsändare, och de förbjuder inte heller användning av
radioamatörsändare genom IT-lösningar. Det finns enbart nämnt att radioamatörrepeaterstationer skall fjärrstyras så
att enbart dess övervakare kan styra den (16 §, 2 mom.).

Kommunikationsverket anser att radioamatörsändare får användas på distans via IT-/kommunikationsmetoder.
Licensägaren bör dock kunna övervaka användning av sändaren samt de tekniska egenskaperna på samma sätt som
han skulle göra på plats vid sändaren. Distansanvändningen bör förverkligas så, att en annan person än
licensinnehavaren inte kan använda radioamatörsändaren.

Kommunikationsverkat skall utreda, ifall det behövs tillägg i bestämmelserna kring distansanvändning av sändare.

Bemärkelsedagar

80 år
14.09. Esa Haapanen, OH3QT
15.09. Uuno Rinne, OH2OM

75 år
18.09. Willy Pökelmann, OH2BUX

70 år
10.09. Hans Mickos, OH2IY
11.09. Pentti Pulkkinen, OH2UM
14.09. Antti Siivola, OH2AUD
16.09. Jaakko Skyttä, OH9QB
16.09. Unto Koskinen, OH3VL / OH9NON

60 år
10.09. Aarne Lindgård, OH6WE
11.09. Frej Falck, OH2HFB
13.09. Juha Sundell, OH2BFP
14.09. Antero Aaltonen, OH3GJ

50 år
15.09. Seppo Vähäkonka, OH5NOL
16.09. Juha Koivurova, OH6MUL

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Septembernumret av tidningen Radioamatööri är försenad

Septembernumret av tidningen Radioamatööri postades på onsdag, den 6 september. Tidningen försenades med två dagar, eftersom tidningens normala bindare var på semester och tryckeriet hade en stor rush. Tidningen anländer senast i början av inkommande vecka.

DX-tips

9K2HN Kuwait, deltar detta veckoslut i WAE DX kontest i multi operator klassen. QSL via 9K2HN.

A25VB Botswana, alla band, CW och SSB. QSL via UA4WHX.

J28JA Djibouti, igång under kommande två år, åtminstone 20 och 17 m, CW och SSB. QSL via F5JFU.

TU2/F5LDY Elfenbenskusten, under ett års tid, 160-10 m, CW, SSB och möjligtvis RTTY. QSL via F1CGN.

TX5T Mayotte, fram till den 11 september, 160-10 m, CW, SSB, RTTY och PSK31. QSL via DL2RUM. Även TX5NK är igång, QSL via DJ8NK.

På kommande:

FY/W6IZT Franska Guyana, 12.-20.9., 80-10 m, CW och SSB. QSL via W6IZT.

IOTA-tips

S79RC, AF-024, fram till den 16 september. QSL via IK0PRP.

DS4DRE/4, AS-093, fram till den 31 december, 80-10 m, CW och SSB. QSL via DS4DRE.

Tävlingsnyheter

Nästa veckoslut tävlas WAE DX Contest.

Nästa tisdag den 12 september står NAC UHF i tur och på torsdag NAC 6 m.

Nästa veckoslut tävlas SAC CW.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, lördagen den 16 september klockan 15.00 från OH6A i Vasa på 3720 kHz +- QRM.

Översättning: Patrik Willför, OH6GDX
Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ