Svensk bulletin 02/2007

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0702S
Kanslibulletin 02/07 20.1.2007

INNEHÅLL

Utlåtande från Förbundet i medlemskapsärende
Skolnings- och klubbdagar
Lägerskolan
Rumsreserveringar för SRAL:s sommarläger
Silent key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Radioamatörkurser
Tävlingsnyheter
DX-tips
IOTA-tips
Nästa bulletin

Utlåtande från Förbundet i medlemskapsärende

En ur förbundet utesluten radioamatör har vid Helsingfors rådstuvurätt väckt talan mot
Förbundet. Enligt rättens beslut har den före detta medlemmens primära yrkande
förkastats, då det står i strid med grundprinciperna för rättegångsförfarandet. Man
har däremot bett om ett utlåtande från Förbundet.

Styrelsen förbereder ett svar i ärendet tillsammans med experter i gott samråd med
myndigheter och andra involverade. Den avsatta medlemmen har inte personligen stått i
kontakt med Förbundet en enda gång under händelseförloppet.
Svarsförfarandet för inte med sig nämnbara kostnader för Förbundet

Skolnings- och klubbdagar

SRAL:s traditionella skolnings- och klubbaktivitetsdag äger rum lördagen den 31.3. i
Tammerfors på hotell Holiday Inn. Hotellets adress är Yliopistonkatu 44. Dagens
program publiceras i Radioamatööri-tidningens mars nummer.

Klubbarna ombedes omedelbart välja sina representanter till dagen samt meddela
verksamhetsledaren deras namn och signalanrop antingen per telefon (09)562 5973 eller
per e-mail till adressen toimisto & sral.fi.
Tillställningen jämte måltider är avgiftsfri. Klubbarna eller deltagaren i fråga
betalar resekostnaderna.

Lägerskolan

En lägerskola för Finlands Radioamatörförbunds ungdomar arrangeras i Petäys den
12. - 19.7.2007 strax före förbundets sommarläger. Målsättningen med lägerskolan är
att inlära de färdigheter som behövs vid avläggandet av elementärklassens
radioamatörexamen i en gemytlig atmosfär tillsammans med jämnåriga.
Något äldre unga radioamatörer kommer att fungera som tutorer på lägret.
Mer information om lägerskolan kommer att finnas i Radioamatööri-tidningen under våren.

Förbundet deltar i kostnaderna för lägerskolan, varför deltagaravgiften är endast
150 € per elev. Full logi, kursmaterial samt examensavgifterna ingår i priset. Eleverna
väljs i den ordning anmälningarna kommer in, så de först anmälda har förtur.

Anmälningarna till e-mailadressen toimisto & sral.fi eller per telefon (09)562 5973.

Rumsreservaringar för SRAL:s sommarläger

SRAL:s sommarläger hålles denna sommar i Petäys i Hattula den 19. - 22.7.2007.
Lägret arrangeras av Hämeenlinnan Radioamatöörit ry. OH3AA.

Hotell Petäys har meddelat att man börjar ta emot rumsreserveringar för sommarlägret
onsdagen den 21.2.2007 fr.o.m. kl. 09:00. Rum kan endast reserveras per telefon från
numret (03) 673 301. Reservationer för hela det långa veckoslutet (to - sö) äga
förträde och i fall det blir rum över säljer man sekundärt paket för två nätter(to-lö
eller fre-sö).
Ifall att det ännu återstår lediga rum, säljes även enstaka dygnspaket.

Silent key

SRAL:s kansli har nåtts av budet att vår radioamatörbroder Seppo Lerkki, OH2BGO lämnat
oss. Vi hedrar Seppos minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

Laivaston Radioamatöörit ry., OH1AJ har årsmöte på klubben tisdagen den 30.1.2007
kl.18:00. Kaffeservering, Välkomna, Styrelsen.

Teljän Radioamatöörit ry., OH1AF har årsmöte på klubben i Viasvesi, Björneborg den
31.1.2007 kl.19:00. På mötet föredras 2:a behandlingen av förslaget till stadgeändring
samt de stadgeenliga ärendena. Kaffeservering, Välkommen, Styrelsen.

Turun Radioamatöörit ry., OH1AA har sitt stadgeenliga årsmöte i klubblokalen på
Stålarmsgatan den 8.2.2007 kl.18:30. Föredras årsmötesärenden. Kaffe o bulla,
välkommen, OH1AA's styrelse.

Bemärkelsedagar

80 år
28.01. Keijo Rönkkö, OH6MDM

70 år
21.01. Raimo Nieminen, OH3HUK
25.01. Pekka Hilden, OH2RS

60 år
24.01. Ilkka Koivaara, OH1AYJ
25.01. Olavi Ala-Hiiro, OH8EC
28.01. Kaarlo Sihlman OH2BIA

50 år
21.01. Helena Kämäräinen,OH3BOG
28.01. Timo Södergård, OH6NKC

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Radioamatörkurser

Vid Vaasan Ammattikorkeakoulu påbörjas omedelbart en kurs som förbereder för
T1-tenten. Kurskvällar hålles torsdagar kl.15:15 i klassrummet WA203. Kursen
pågår hela våren. Anmälningar per e-mail oh6ayw & sral.fi eller telefon 044 3174 555.

I Ii arrangerar man en radioamatörkurs för elementärklassen. Kursen hålles ifall
ett tillräckligt antal deltagare kommer med. Kursen börjar den 3.3.2007 kl. 13:00
då man även kommer överens om en tidtabell.
Förfrågningar och anmälningar till Heikki, OH8GJF, bittiporo & luukku.com

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas Hungarian DX-Contest och UK-DX RTTY Contest.

Nästa tisdag den 23.01. står NAC 2,3 GHz + up i turen.

Nästa veckoslut tävlas CQ 160 m Contest, REF Contest, BARTG RTTY Sprint samt
UBA DX Contest,

DX-tips

V73NS Marshallöarna, under två år, 160-6 m, CW och möjligen digimodes.
QSL via WD8CRT.

XU7ACY Kambodja, fram till 30.1., mestadels nedre band, CW och SSB.
Deltar nästa veckoslut i CQ WW 160 meter kontest. QSL via K2NJ.

LU2ERA/Z South Orkney, åtminstone 20 m och SSB. QSL via LU4DXU.

VU7MY, Lakkadiverna, fram till 31.1., samtliga HF-band, CW och SSB. QSL via GDXF.
I gång är även VU7RG, IOTA AS-011.

På kommande:

DX0JP, Spratly Isl, 3.-13.2., 160-6 m, CW, SSB, RTTY, PSK, JT65 och EME, speciellt
de lägre banden. QSL via JA1HGY.

IOTA-tips

3Y9SDA, AN-016, fram till 5.2., SSB och PSK, 40 samt 20 m.

J20M och J20R, AF-053, i gång i februari. QSL via I2YSB.

VE2XB/VY0, NA-007, de följande två månaderna.

9M2MRS, AS-015, fram till 28.2. QSL via PA0RRS.

Nästa Bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, söndagen den 28 januari klockan 15.00 från OH6A
i Vasa på 3720 kHz +- QRM.

Översättning: Teppo Meriluoto, OH6GSB
Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ