Svensk bulletin 05/2007

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0705S
Kanslibulletin 05/07 10.2.2007

INNEHÅLL
Skolnings- och klubbdagar
De ungas lägerskola
Rumsreserveringar för sommarlägret
Silent key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Radioamatörkurser
Telegrafikurs i Kouvolan putkiradiomuseo
SYLRA träff 23-26.8.
Tävlingsnyheter
DX-tips
Nästa bulletin

Skolnings- och klubbdagar

SRAL:s traditionella skolnings- och klubbaktivitetsdag äger rum
lördagen den 31.3 i Tammerfors på hotell Holiday Inn. Hotellets adress
är Yliopistonkatu 44. Dagsprogrammet publiceras i marsnumret av
tidningen Radioamatööri.

Klubbarna ombeds omedelbart välja sina representanter till dagen samt
meddela verksamhetsledaren deras namn och signalanrop antingen per
telefon (09)562 5973 eller per e-post till adressen toimisto &
sral.fi. Tillställningen jämte måltider är avgiftsfri. Klubbarna eller
deltagaren i fråga betalar resekostnaderna.

De ungas lägerskola

En lägerskola för Finlands Radioamatörförbunds ungdomar arrangeras i
Petäys den 12-19.7.2007. På samma ställe hålls även sRAL:s sommarläger
den 19-22.7.

I de ungas lägerskola bekantas de unga mångsidigt med
radioamatörverksamhet. Målet med lägerskolan är att de unga skall
uträtta proven i elementärklassen godkänt.

Lägerskolan riktar sig för ungdomar som är 12-15 år. Lägerledarna är
en del några år äldre radioamatörer.

Förbundet deltar i kostnaderna för lägerskolan, varför
deltagaravgiften är endast 150 € per elev. Full logi, kursmaterial
samt examensavgifterna ingår i priset. Eleverna väljs i den ordning
anmälningarna kommer in, så de först anmälda har förtur.

Anmälningar görs till e-mailadressen toimisto & sral.fi eller per
telefon (09)562 5973.

Rumsreserveringar för sommarlägret

SRAL:s sommarläger hålles denna sommar i Petäys i Hattula den 19 -
22.7.2007. Lägret arrangeras av Hämeenlinnan Radioamatöörit ry. OH3AA.

Hotell Petäys har meddelat att man börjar ta emot rumsreserveringar
för sommarlägret onsdagen den 21.2.2007 fr.o.m. kl. 09:00. Rum kan
endast reserveras per telefon från numret (03) 673 301. Reservationer
för hela det långa veckoslutet (to - sö) äger förträde och i fall det
blir rum över säljer man sekundärt paket för två nätter(to-lö eller
fre-sö). Ifall att det ännu återstår lediga rum, säljes även enstaka
dygnspaket.

I tillägg till Petäys har lägergästerna även möjlighet att bo i Lepaan
viini- ja puutarhatila. Gården befinner sig 7 kilometer från Petäys.
Inkvarteringen sker i radhuslägenheter, i tvåvåningsbyggnader. I varje
lägenhet finns fyra enskilda rum för en eller två personer. Övre och
nedre våningarnas rum har gemensam WC och dusch. I nedre våningen
finns lägenhetens gemensamma kök och  vardagsrum. I nedre våningen
finns även ett skilt  torkrum.

Se priser för två- och enmanna rum på SRAL:s webbplats eller sidan 5 i
februarinumret av tidningen Radioamatööri. Bokningar och förfrågningar
sker genom Lepaan Matkailu, telefon 0440 465 238.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder och förbundets
hedersmedlem Eino Kirsi OH2NR / OH5NX lämnat oss. Vi hedrar Einos
minne med en stunds tystnad.

Kerhot tiedottavat

Hämeenlinnan Radioamatöörit ry, OH3AA, håller sitt årsmöte på klubben
i Miemala, söndagen den 11 februari 2007 klockan 13.00.
Kaffeservering. Välkomna! Styrelsen

Järvenpään Radioamatöörit ry, OH2AP, håller sitt årsmöte torsdagen den
15 februari klockan 19.00 i Järvenpään Seurojentalo, i klubbutrymmenas
nedre våning. På mötet behandlas de stadgade ärendena. Kaffeservering.
Alla med och besluta om de gemensamma ärendena!

Saimaan Viitoset ry, OH5AB, håller sitt stadgeenligt årsmöte lördagen
den 17 februari klockan 13.00 i klubbutrymmena. Adressen är
Meijerinkatu 4, Lappeenranta. De stadgeenliga ärendena, liksom de
ärenden som nämns i mötesinbjudan behandlas. Kaffeservering. Välkomna!

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, håller sitt årsmöte 19.2.2007
klockan 18.30 i klubbutrymmena på Radiomäki. Välkomna! Jussi Salin,
sekreterare i OH3AC

Lohjan Radioamatöörit ry, OH2AAB, håller sitt årsmöte den 23 februari
2007 i klubbutrymmena i yrkesskolan. Normala årsmötesärenden
behandlas. Välkomna! Styrelsen

Pohjois-Karjalan radiokerho ry., OH7AB, håller sitt stadgeenliga
årsmöte söndagen den 25 februari 2007 klockan 14.00. I mötet behandlas
stadgeändringsförslag, som finns i klubbens tidning samt på klubbens
webbplats http://www.oh7ab.fi. Årsmötet hålls i klubbutrymmena i
Noljakan kirkko, Noljakantie 81. Välkomna!

Bemärkelsedagar

75 år
17.02. Väinö Halttunen, OH2BRS

70 år
13.02. Rolf Karlsson, OH9MRW

60 år
17.02. Lauri Sarja, OH8MQN

50 vuotta
17.02. Rauno Kuusisto, OH3FR
17.02. Ari Kivelä, OH3LCG
19.02. Yrjö Pullinen, OH1-2703

Finlands radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Radioamatörkurser

I Ii arrangerar man en radioamatörkurs för elementärklassen. Kursen
hålls ifall ett tillräckligt antal deltagare kommer med. Kursen börjar
den 3.3.2007 kl. 13:00 då man även kommer överens om en tidtabell.
Förfrågningar och anmälningar till Heikki, OH8GJF, bittiporo &
luukku.com

Sähkötyskurssi Kouvolan putkiradiomuseolla

En tjugo timmars kurs ordnas på söndagar 11.3-29.4.2007, klockan
17-19.30. På kursen utförs telegrafiska mottagnings- och
givningsövningar i par i klassförhållanden. Övningar verkställs även
på Internet och genom etern.

Självstudierna sker med SRAL:s Morse- och MRX Softwares
CW-communicator program. Kursens mål är att uppnå SRAL:s
CW-grundexamen. Examen kräver en hastighet på 25 tecken i minuten.

Senare, när CW-kunskaperna utvecklas finns möjlighet att utföra SRAL:s
Allmänna CW Examen, där kravet är 60 tecken per minut.

Mer information fås av kursens dragare, Heikki, OH5GES. Heikki kan
kontaktas per e-post: oh5ges & sral.fi eller per telefon: 041 544
2554.

SYLRA träff 23-26.8.

SYLRA, dvs. Scandinavian Young Ladies Radio Amateurs är en nordisk
YL-klubb. SYLRA ordnar träffar varannat år någonstans i Norden. I år
ordnas träffen i svenska Östersund den 23-26 augusti.

I samband med evenemanget är specialanropet 8S3SYL i användning. Även
en del YL-aktivitet kommer att förekomma från SI9AM.

Träffplatsen Östersund, finns i Jämtland i centrala Sverige. Till
plats kommer man med flyg, tåg eller buss. Ytterligare information fås
från kommunens webbplats http://www.ostersund.se.

Ett preliminärt programutkast och annan information om YL-träffen
finns på evenemangets webbplats http://www.sylra.se/.

Tävlingsnyheter

Nästa veckoslut tävlas CQ WW RTTY WPX Contest, Dutch PACC Contest,
FISTS Winter Sprint, British Columbia QSO Challenge, RSGB 1,8 MHz
Contest och North American Sprint Contest. Den 12-17 februari är
School Club Roundup i turen.

Nästa tisdag, den 13 februari står NAC UHF i tur.

Nästa veckoslut tävlas ARRL International DX Contest.

DX-tips

YW0DX Aves, stationen deltar detta veckoslut i CQ WW WPX RTTY Contest
i Multi-single klassen. QSL via IT9DAA.

5N2/SQ8JCA Nigeria, fram till juni 2007, 80-6 m, SSB. QSL via SQ8JCA.

5T5DY Mauritanien, fram till den 18 februari, 160-10 m, mestadels CW.
QSL via F8PDR.

5C5W Marocko, deltar detta veckoslut i CQ WW WPX RTTY Contest i All
Band klassen. QSL via EA5XX.

ER0FEO Moldavien, deltar detta veckoslut i CQ WW WPX RTTY Contest i
Single OP/All Band klassen. QSL via UU0JM.

J75KG Dominica, fram till den 20 februari, alla HF-band, CW och SSB, i
synnerhet 160 och 80 m. QSL via KU9C. Även en del andra operatörer är
igång samtidigt med andra anrop.

V26G Antigua, fram till den 21 februari, alla HF-band. QSL via N2ED.

ZK3RE Tokelau, fram till den 22 februari, 160-10 m, CW, SSB och RTTY.
QSL via HA8IB.

På kommande:

HH7/N3BNA och HH7/KC3VW Haiti, 12-24.2, operatörerna är aktiva på sin
fritid. Alla HF-band, CW och SSB.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 18
februari klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX