Svensk bulletin 10/2007

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0710S
Kanslibulletin 10/07 17.3.2007

INNEHÅLL
Distribution av annonsmaterial för lägerskolan
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Byggnadstävling
Tävlingsnyheter
DX-tips
IOTA-tips
Nästa bulletin

Distribution av annonsmaterial för lägerskolan

Den lägerskoleannons som fanns på bakpärmen av marsnumret av tidningen
Radioamatööri har nu tryckts upp i 500 exemplar på blankt papper av
god kvalitet. Ifall du vill föra affischer till anmälningstavlor på
din ort, till skolor, scoutföreningar, ungdomslokaler och andra
lämpliga platser, tag kontakt med SRAL:s kansli och meddela hur många
affischer du behöver. Kansliet sänder den mängd affischer som önskas.
Tack, för att du hjälper till att sprida information!

Klubbarna meddelar

Napapiirin Yhdeksiköt ry, OH9AB, håller sitt årsmöte den 22 mars 2007
klockan 18.00 i Villa Willamo i Rovaniemi. Stadgeenliga ärenden.
Välkomna!

VR:n Radioamatöörit ry, OH2AD, håller sitt stadgeenliga årsmöte
lördagen den 24 mars 2007 klockan 12.00 i personalrestaurang
Höyrypannu i Helsingfors. Stadgeenliga årsmötesärenden behandlas.
Kaffeservering. Välkomna!

Suomen radiohistoriallinen seura håller sitt stadgeenliga vårmöte
lördagen den 24 mars 2007 fr.o.m. klockan 12.00 i Salon
kaupunginkirjasti (Hilkan sali) på adressen Vilhonkatu 2. Mer
information fås av Reiska, tfn (09) 341 3686 eller per e-post:
oh2hk & sral.fi.

Bemärkelsedagar

80 år
19.03. Arvo Pellonpää, OH1VK
21.03. Folke Nylander, OH2IU

75 år
25.03. Olavi Rantamäki, OH6QD
26.03. Aarne Mäenpää, OH2SJ / OH4SJ

70 år
20.03. Veikko Kinnari, OH3MKA
23.03. Olli Valpas, OH2WL

60 år
17.03. Matti Ampio, OH1FU
20.03. Martti Hartikainen, OH5LW
22.03. Tarmo Jutila, OH6LSP
26.03. Jouko Tenhunen, OH2DJ

50 år
18.03. Matti Karhu, OH8NBI
19.03. Pertti Metsänen, OH1DM
19.03. Erkki Rinne, OH2BNU
21.03. Peter Merin, OH2BQB / OH2BQ
22.03. Juha Salminen, OH2LL
26.03. Risto Saastamoinen, OH7WY

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Byggnadstävling

Ilmari, OH2FBX, utmanar alla Home-Made-QRP-byggare till en lekfull
tävling för att göra Kyynelkopior. Uppvisa alla nya och befintliga
(gamla) apparater så att även andra kan njuta av dem. Det önskvärda är
att apparaterna är fungerande. Temat för tävlingen väcktes från
artikeln on Kyynelkopior i förra årets majnummer av tidningen
Radioamatööri. Grupp a) bildas av "nygamla Kyynelkopior" klass B1 och
"nutida Kyynelkopior" klass B2, med den hjälp att variabel
kondensatorer får vara fabriksgjorda. Grupp b) består av alla andra
Kyynelkopior, replikan och dylikt samt QRP-apparater (dvs klasser B3
och B4), så att sändarens maximala sändeffekt är ca 500 mW, såsom i
den ursprungliga Kyynelmodellen. I tävlingen godkänns inte apparater
som baserar sig på kommerciella byggsatser. Tävlingsutställningen
skulle hållas nästa höst under Höstdagarna, såvida herrarna tillåter
och Mr. Murphy inte ställer till det. Låt oss hoppas att det skulle
finnas utrymme för en dylik utställning under Höstdagarna. För att
Ilmari får kännedom om intresse, skicka gärna ett e-post med en
preliminär "anmälan" före första maj, e-post adressen är
oh2fbx & sral.fi. Berätta med vilka apparater du eventuellt skulle
delta, och ge även annan information. Vi återkommer till ärendet efter
sommarlägret. Ära och beundran utlovas! Välkomna med!

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas 10-10 International Mobile QSO Party, BARTG
Spring RTTY Contest, DARC HF SSTV Contest, Russian DX Contest och 9KCC
15 m Contest.

Nästa tisdag, den 20 mars står NAC 1,3 GHz i tur.

Nästa veckoslut tävlas CQ WW WPX Contest och QRP Homebrewer Spring.

DX-tips

KH2/JK2VOV, Guam, deltar detta veckoslut i Russian DX Contest. Efter
tävlingen är operatören eventuellt aktiv på "WARC-banden". QSL via
JK2VOV. Även KH2/JA2BNN är igång, och deltar i tävlingen. QSL via
JA2BNN.

9M4SDX, Spratly, fram till den 19 mars, alla band, fyra stationer är
igång. QSL via 9M2TO.

3DA0PM Swaziland, fram till den 25 mars, alla abnd, speciellt
"WARC-banden", digimodes och LF-banden. Möjligtvis även EME, 2 m och 6
m. Flera olika anrop är igång. QSL åt alla via EI7CC.

IOTA-tips

J5BI, AF-020, fram till den 28 mars, alla HF-band, CW, SSB och en del
digimodes. QSL via F6BUM.

BD1DRJ/7, BA4ALC/7, BD7KLO/7, BG6IQD/7 och BG7JAC/7, AS-139, fram till
den 19 mars, alla band, CW och SSB. QSL till hemanrop.

V73KN, OC-029, fram till den 22 mars. QSL via JK1QLR.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 25
mars klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX