Svensk bulletin 12/2007

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0712S
Kanslibulletin 12/07 31.3.2007

INNEHÅLL
Styrelsens frågetimme i april
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
OI-aktivitetsdagar
En QSL-försändelse har anlänt till SRAL:s kansli
Tävlingsnyheter
Precisering av reglerna för kontroll av DXCC-kort 
DX-tips
IOTA-tips
Nästa bulletin

Styrelsens frågetimme i april

I april hålls ingen frågetimme på grund av påsken. Nästa frågetimme
hålls därmed lördagen den 5 maj 2007.

Klubbarna meddelar

Teuvan Radioharrastajat ry, OH6AT, håller sitt årsmöte den 1 april
2007 klockan 13.00 på Pizzeria La Linda i Kauhajoki. Stadgeenliga
ärenden behandlas, välkomna.

Mikkelin Seudun Radioamatöörit ry, OH4AC, håller sitt årsmöte i
klybbutrymmena inkommande tisdag, den 3 april klockan 18.00.
Stadgeenliga ärenden behandlas. Klubbens adress är Raviradantie 4-6,
St. Michels. Välkomna. Styrelsen.

OH9AA:s traditionella vårläger hålls den 12-15 april 2007 i
Latusuvanto, ca 30 km öster om Kemijoki, mot Tervola hållet.
Körinstruktioner på två meter och genom skylning från den östgående
vägen. Välkomna på läger!

Bemärkelsedagar

75 år
11.04. Erik Jakobsson, OH2KR
14.04. Eugen Kalenius, OH2LM

70 år
31.03. Elmer Juhantie, OH6XK
08.04. Yrjö Telimo, OH5RB
10.04. Reni Hildeen, OH2JVN / ES6LAW / SE7XET
15.04. Timo Kauppi, OH2BKD / OH6BKD

50 år
01.04. Timo Korhonen, OH2BRA
01.04. Heikki Ruottinen, OH4MFC
06.04. Seppo Utriainen, OH4MAX
07.04. Kari Nykänen, OH1FBT
08.04. Seppo Perätalo, OH6NGX
11.04. Jukka Kallio, OH6NDT
12.04. Matti Manninen, OH1NMX
13.04. Timo Ruusuvuori, OH1KPG

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jublilarerna.

OI-aktivitetsdagar

Aktivitetsdagarna för militärradioamatörstationerna och
OI-museistationerna är i år fredagen den 13 april samt lördagen den 18
augusti. Välkomna att kontakta OI-stationer.

En QSL-försändelse har anlänt till SRAL:s kansli

Denna vecka har en QSL-försändelse anlänt till SRAL:s kansli, kort
finns åt följande OH-stationer: OH2AA, OH2AAB, OH2AAV, OH2ABB, OH2AL,
OH2AQ, OH2AV, OH2BBM, OH2BN, OH2EI, OH2ET, OH2EW, OH2FS, OH2HKE,
OH2NM, OH2NRG, OH2UA och OH2VZ.

Även QSL-kortslådor åt OH2BH och OH2TA har anlänt till SRAL:s kansli.
Välkomna att hämta era kort från kansliet!

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas SRAL:s grundtävling.

Inkommande tisdag den 3 april står NAC VHF och ARS Spartan Sprint i
tur. CW-delen i YLRL DX to North American YL Contest pågår 3-5 april.
Torsdagen den 5 april tävlas NAC 10 m.

Nästa veckoslut tävlas QRP ARCI Spring QSO Party, SP DX Contest, EA
RTTY Contest och FelHell Spring Sprint. Den 9 april tävlas
Kalakukkotävlingen och Low Power Spring Sprint.

Tisdagen den 10 april är det NAC UHF och torsdagen den 12 april tävlas
NAC 6m. 10-12 april tävlas SSB-delen av YLRL DX to North American YL
contest.

Under det andra veckoslutet i april tävlas Japan International DX
Contest, DIG QSO Party och EU Sprint Spring.

Precisering av reglerna för kontroll av DXCC-kort 

ARRL har meddelat att tio års begränsningen nu tagits bort vid
fältkontroll av DXCC-kort. Som nyhet har även kommit att det vid
fältkontroll är möjligt att kontrollera kontakter för WAS- och VUCC-
(VHF och UHF) awards, dock enbart ifall kortkontrollanten går med på
det. John, OH5NZ, tar tills vidare inte emot WAS- och VUCC- kort.
Borttagna länder och QSOn på 160 meter godkänns fortfarande inte vid
fältkontroll för DXCC-award. Kontroll av DXCC-kort anordnas på SRAL:s
sommarläger i Petäys, lördagen den 21 juli 2007. John Ahlbom, OH5NZ

DX-tips

A52VE Bhutan, alla HF-band och 6 meter, SSB, digimodes och en del CW.
Operatören befinner sig i landet två år på arbetskommendering. QSL via
JF1OCQ.

5H/7Q7RS Tanzania, aktiv under sin fritid under ungefär ett års tid.
QSL via IT9YVO.

ER/RW3AH Moldavien, fram till den 12 april, 160, 80 och 20 m, CW och
SSB. QSL direkt åt RW3AH.

På kommande:

N8S Swains Island, den 3-15 april, 160-2 m, CW, SSB, RTTY, SSTV och
PSK31 samt EME. QSL via YT1AD.

J68WI St. Lucia, den 1-13 april, HF-band, CW och SSB. QSL via WB5ZAM.

7P8DX Lesotho, den 5-12 april, 80-15 m, igång med tre stationer. QSL
enligt operatörens instruktioner.

3B8MM Mauritius, under några veckors tid från och med den 5 april.
Fokuserar på 40, 30 och 20 m, mest CW men även en del SSTV. QSL via
DL6UAA.

OX60AD Grönland, under april månad, 80-6 m, CW, SSB och digimodes. QSL
direkt till OX3UR.

TI1DX Costa Rica, den 2-7 april. Stationen är igång från det högsta
berget i Costa Rica. 80-6 m. QSL via TI8AA.

TZ2T, TZ1T och TZ4T Mali, den 2-7 april, 160-10 m, QRV med två
stationer, CW, SSB och digimodes. QSL åt alla anrop direkt via ON4LN.

XU7MDY Kambodja, den 10-23 april, CW, SSB och PSK. QSL via OH4MDY.
OH-kort sänds automatiskt via byrån.

IOTA-tips

K3TRM/6Y5, NA-097, fram till den 9 april, semestrar på ön, 80-10 m,
SSB, RTTY, PSK31 och en del CW. QSL via K3TRM.

AY7X, SA-049, fram till den 2 april, 80-10 m, CW, SSB, RTTY och PSK.
QSL via WD9EWK.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa klockan 12.00 söndagen den 15
april på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX