Svensk bulletin 16/2007

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0716S
Kanslibulletin 16/07 5.5.2007

INNEHÅLL
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
En QSL-försändelse har kommit till SRAL:s kansli
Tävlingsnyheter
Produktpriserna för Kalakukkotävlingen har lottats ut
Någonting oerhört roligt på kommande
DX-tips
IOTA-tips
Meddelanden till bulletinen
Nästa bulletin

Klubbarna meddelar

Kauniaisten Radiokerho Ry, OH2NRG & OH2K meddelar

En städningshurrikan träffar vår klubb under maj månad ioch på grund
av detta anordnas ett vår lopptorg söndagen den 6 maj 2007 fr.o.m.
klockan 10.00. Lopptorget är öppet för alla försäljare och köpare av
radioamatörprylar och även annat. Alla är alltså välkomna att göra
affärer! Adressen är den gamla bekanta, Kasavuoren Koulu,
Kasavuorentie 1, 02700 Grankulla.

I sammmanhanget är även Kauniaisten Radiokerhos "butik" öppen så länge
som det finns extra varor till salu. Kom och gör unika fynd och träffa
trevliga människor! Välkomna! Klubbens styrelse

Historiepresentation vid klubben i Borgå

Porvoon RadioHarrastajat, OH2ABB, anordnar en presentationskväll nästa
onsdag, den 9 maj klockan 19.00. Reino Janhunen, OH2HK, håller en
presentation som handlar om Radioamatörernas historia, 85 år av finsk
radioamatörhistoria 1921-2006. Presentationen hålls i klubbutrymmena i
WSOY-fastigheten, vars adress är Linnankoskenkatu 36, Borgå. Ingång
från gårdssidan.

Lutikoiden tuuletus

Salon Radiokerho, OH1AD, anordnar sitt traditionella lutikoiden
tuuletus inkommande lördag, den 12 mah 2007 klockan 10.00-16.00 på
klubben och dess närmiljö. Adressen är Isokylän koulu, Vanha
Perttelintie 2000, Salo. Prylar, plättar stekta på stekhäll,
grillkorv, kaffe, trevligt sällskap och lotteri för SRAL:s lägerskola
utlovas. Familjen och släpvagn med!

Öppning av antennkonstruktionssäsongen

Radiolan amatöörit ry, OH6R, anordnar öppning av
antennkonstruktionssäsongen söndagen den 13 maj klockan 10.00-16.00 i
Ylistaro. Under dagens lopp har allmänheten möjlighet att bekanta sig
med klubbstationen och att tävla i RTTY. I programmet ingår även
kaffeservering, plättar stekta på stekhäll och en del annat grillat.
På grund av serveringen önskas anmälningar till adressen
oh3mep & radiola.fi. Som bumerangpost får du körinstruktioner till
klubbstationen. Välkomna! Klubbens styrelse

Bemärkelsedagar

75 år
10.05. Tauno Hietanen, OH5JTX / OH5-7228
10.05. Teuvo Nurminen, OH5OM
11.05. Raimo Penttilä, OH3SU
12.05. Seppo Murtomaa, OH2TO

70 år
07.05. Ari Haikarainen, OH5KVN

60 år
05.05. Esko Halmekangas, OH6OI
06.05. Harri Taivalmäki, OH3UP
11.05. Raimo Hipeli, OH1JQY
12.05. Juhani Viitala, OH3SR

50 år
07.05. Pertti Haapasalo, OH2KIF
09.05. Timo Hietanen, OH7JI
10.05. Matti Kankaanpää, OH3JAA
10.05. Tuomo Mattila, OH3FL
12.05. Pekka Aaltio, OH2BQE / OH6EF
13.05. Hannu Tanttu, OH5KH

Finlands radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

En QSL-försändelse har kommit till SRAL:s kansli

En QSL-färsändelse har anlänt till SRAL:s kansli denna vecka. Kort
finns åt följande OH-stationer: OH2AA, OH2AAB, OH2AL, OH2AV, OH2BLD,
OH2BN, OH2BU, OH2EI, OH2ET, OH2FDA, OH2FS, OH2JLN, OH2TA och OH2VZ.
Välkomna att hämta era kort.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas Foneralli, MARAC Country Hunters CW Contest,
10-10 Spring QSO Party, Portyguese Day Contest, ARI International DX
Contest och SRAL:s grundtävling.

Nästa tisdag, den 8 maj, står NAC UHF i tur, och på torsdagen den 10
maj NAC 50 MHz.

Nästa veckoslut tävlas Alessandro Volta RTTY DX Contest och CQ-M
International DX Contest.

Produktpriserna för Kalakukkotävlingen har lottats ut

Bland dem som deltagit i Kalakukkotävlingen och sänt in sina loggar
har nu produktpriser lottats ut. Utlottningen
ägde rum i OH7AB:s klubbutrymmen förra veckans onsdag, under närvaron
av åtta klubbmedlemmar.

Produktpriser emottogs av företag, föreningar och privatpersoner som
stöder radioamatör- och tävlingsverksamhet.
Det totala värdet av priserna steg till över tusen euro. Anordnarna
tackar hjärtligt alla som bidragit med produktpriser.

Regler för utlottningen samt en komplett vinstlista finns på
Pohjois-Karjalan Radiokerho ry:s webbplats på adressen:
http://www.oh7ab.fi/.
Om priserna meddelas även genom ett personligt e-post åt respektive
vinnare bland de 53 priserna. Pohjois-Karjalan Radiokerho ry, OH7AB

Någonting oerhört roligt på kommande

Specialanropet OH2EURO kommer att vara igång under
eurovisionsveckoslutet den 11-13 maj 2007. Operatörerna är Annika,
OH2HSJ och Anne, OH2YL. Stationen är igång från kommunen Nummi-Pusula,
främst på HF-band, både SSB och CW. På två meter kommer man att vara
aktiv en stund på lördagen den 12 maj från klockan 12.00 finsk tid
från ruta KP10XN så länge stationer finns. Kom alltså med och fira en
oförglömlig tid med oss på bandet. Aktiviteten erbjuder er även en
möjlighet att komplettera era YL-awardmöjligheter med några nya
skalper. Till råga på allt, erbjuds även ett special-QSL-kort för
detta veckoslut. mvh, Anne och Annika

DX-tips

BS7H Scarborough Reef, 160-10 m, CW, SSB och RTTY. Enligt peditionens
webbplats avslutas operationen den 6 maj klockan 0000 UTC. QSL via
KU9C.

EA, de spanska radioamatörerna har fått tillstånd att vara aktiva på
50-52 MHz med en del effekt- och antennbegränsningar.

VP6TD Pitcairn, igång under fyra månaders tid, främst PSK31, men även
CW och SSB. QSL direkt åt ZL2HGR.

IOTA-tips

HQ9L, NA-057, fram till den 6 maj, 160-10 m, CW, SSB och olika
digimodes. QSL via HR2RCH.

IC8R, EU-031, deltar detta veckoslut i ARI Contest. QSL via IC8OZM.

JS6RRR/JS6, AS-079, fram till den 7 maj, HF-band, CW, SSB, RTTY och
SSTV. QSL via byrå.

BA4XA/4, BA4XYL/4, BA4VE/4, BD4XD/4, BD4XW/4, BG6IQD/4 och BG4VGJ/4,
AS-135, fram till den 7 maj, aktivitet sker på IOTA-frekvenser, eller
i närheten av dessa. QSL till hemanropen.

Nästa bulletin

Nästa vecka sänds ifrån OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 13 maj
klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz, +- QRM.

Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX