Svensk bulletin 37/2007

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0737S
Kanslibulletin 37/07 10.11.2007

INNEHÅLL
Internationell kriskommunikationsövning 11.11.
Finlands Radioamatörförbunds höstdag 17.11.
Returnera din röstsedel per post senast 12.11.
Frekvensärende
SRAL:s allmänna broschyrer
Sampalaver för OH5-distriktet
Klubbarna meddelar
Bulletinen på internet
Tiderna för traditionsradioevenemanget har ändrats
Radioamatörkurs i Björneborg
Bemärkelsedagar
En försändelse QSL-kort har kommit till SRAL:s kansli
DX-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Internationell kriskommunikationsövning 11.11.

Kriskommunikationsövningen ordnas för tredje gången, men nu är första
gången alla ITU regioner omfattas. Övningen infaller söndagen den 11
november klockan 13-17. Från Finland deltar närmare 20 stationer, som
representerar olika räddningsområden. Som ledarstation för Region 1
fungerar OF3F/D, som är QRV på de internationella
kriskommunikationsfrekvenserna "Center of Activity" på fem olika band.
För OH-deltagarna är denna kriskommunikationsövning den första
"testen" inför Turva 2008.

Finlands radioamatörförbunds höstdag 17.11.

SRAL:s Höstdag 2007 går av stapeln i Riihimäki nästa lördag, den
17.11.2007. Tillställningen anordnas av radioamatörklubben Riihimäen
Kolmoset ry. Och platsen är Riihimäen Ammattioppilaitos, känd från
Höstdagen 2004, på adressen Sakonkatu 1.

Lopptorget i gymnastiksalen samt försäljningsutställningarna är öppna
klockan 9-16. Ta med dina radioprylar och sälj dem på lopptorget.

I matsalen finns försäljning av kaffe och övriga förfriskningar mellan
klockan 9 och 16. Presentationerna i auditoriet kan även följas på
vita duken. Lunch serveras kl. 11-14. Lunchsedlar säljs vid
anmälningspunkten.

Sorterade QSL-kort kan lämnas vid anmälningspunkten.

Ifall en medlem inte röstat genom poströstning, kan han även rösta på
höstmötesplatsen. Röstningen påbörjas klockan 13.30 och avslutas
klockan 16.00.

Körinstruktioner till höstdagsplatsen publiceras i novembernumret av
tidningen Radioamatööri. Kartlänken finns även på OH3AD:s webbplats på
adressen http://oh3ad.rss.fi/.

Långväga gäster kan inkvartera sig i hotell Linnea eller hotell
Seurahuone. Kontaktuppgifter för hotellen publiceras i novembernumret
av tidningen Radioamatööri. Reservera rummen så snabbt som möjligt,
eftersom lillajulssäsongen redan börjat när höstdagen hålls.

Som avslutning på höstdagens anordnas en lunch klockan 18.00. Denna
Han Dinner innehåller förutom god mat även program med
radioamatörtema. Ham dinnerkortet kostar 20 euro per person.
Anmälningar till kvällsevenemanget bör göras före den 15 november åt
Jorma Heinonen, OH3EX, tfn 045 6342 809, e-post: oh3ex & sral.fi eller
brevledes: Jorma Heinonen, Uhkolankatu 2, 11130 Riihimäki. Se
betalningsinstruktioner på sidan 6 i novembernumret av tidningen
Radioamatööri.

Höstdagsprogrammet finns att läsas på OH3AD:s webbplats
http://oh3ad.rss.fi/ och har publicerats i novembernumret av tidningen
Radioamatööri.

Det ser ut som att YL-träffen inhiberas, eftersom ingen dragare hittats.

I samband med repeaterföreläsningen och evenemangets gång ordnas olika
demonstrationer av digitala pratsändarslag. På evenemangsområdet skall
två D-STAR digitala pratstationer monteras, mellan vilka det går att
hålla testkantakter och förundra sig över konstigheterna med digitalt
ljud samt dataförbindelserna som fungerar vid sidan om.

D-STAR frekvensen i Riihimäki är 144.625 MHz. I störningssituationer
används D-STAR digitala squelch med koden 99. Alla som har D-STAR
tillgång är välkomna på frekvensen.

APCO25 CAI digiprat presenteras, detta används i Riihimäki på
frekvensen 434.300 MHz. Olika exempel på utrustning som klarar
APCO25-digiprat finns framsatt.

På höstdagarna finns även en 2 m/70 cm crossbandrepeater i demobruk.

Returnera din röstsedel per post senast 12.11.

Sista returneringsdagen för poströster är måndagen den 12 november.
Sänd din röst då. Rösten kan även förmedlas till SRAL:s kansli under
öppethållningstid, dvs. kl. 12.00-17.00.

Frekvensärende

I bilagan för radiofrekvensbestämmelse 4J/2007 M från
Kommunikationsverket finns ett par fel, om vilka SRAL gjort
anmärkningar åt Kommunikationsverket:

För frekvensområdet 144 146 MHz nämns felaktigt ännu de föråldrade
kommunikations- och tekniska klasserna.

I tabellen nämns även användning av frekvensområdet 75.500-76.000 MHz
för radioamatörbruk, trots att dessa tagits bort
från radioamatörbruk 31.12.2006 enligt CEPT-beslut.

Omnämnande av förtida ibruktagning av frekvensområdet 7100-7200 kHz
har helt lämnat bort.

Detta frekvensområde fick börja användas i förtid fr.o.m. 14.6.2007
med sekundära rättigheter fram till den 30 mars 2009, enligt
Kommunikationsverkets radioamatörbestämmelse 6G/2007 M.
Elementärklassen får använda 120 W och den allmänna klassen får
använda 250 W modulerad max effekt, såvida bärvågen dämpats minst 6 dB
och aktivitet sker utan att störa övrig trafik.

Från och med 30.9.2009 får ifrågavarande frekvensområde användas
primärt och med en begränsning på 1500 W bärvågseffekt.

SRAL:s allmänna broschyrer

SRAL:s gula allmänna broschyr finns nu även på svenska. Broschyrerna
distribueras på höstdagen och kan även fås från SRAL:s kansli. Av de
finskspråkiga broschyrerna har en tilläggsupplaga gjorts, så även de
finns i lager i riklig mängd.

Sampalaver för OH5-distriktet

Sampalavern för OH5-distriktet hålls detta år i Korka, söndagen den 2
december 2007 klockan 13.00. Mötes platsen är VIP mötesutrymmena i
Kotka ishall. Ishallen finns i stadsdelen Karhula, på Tapiontie.
Mötesutrymmet är till vänster från entréaulan.

Som bekant förväntas representanterna från klubbarna berätta en kort
översikt över verksamheten i klubben och även planer på kommande
verksamhet.

Meddela om ert deltagande till Hannu, OH5GJG, per e-post
oh6gjg & sral.fi eller per telefon till 045 138 2823.

Körinstruktioner och föredragningslista finns på SRAL:s webbplats
under rubriken "Ajankohtaista". Webbplatsen finns på
http://www.sral.fi.

Klubbarna meddelar

Kauniaisten Radiokerho ry meddelar

Såhär i juletider celebrerar vi genom att duka bordet och bjuda på
julglögg enligt traditionell stil i klubbutrymmena. Glöggbjudningen
sker onsdagen den 14 november 2007 från klockan 18.30. Adressen är den
gamla och bektanta Kasavuoren koulukeskus, Kasavuorentie 1, Grankulla.
Välkomna! Styrelsen.

Caravan Radio Amateur Club håller möte

Caravan Radio Amateur Club, OH3CRAC, samlas 17.11.2007 kl. 13.00 i
Riihimäki i samband med SRAL:s höstdagar i restaurangsalen.

OH3NE:s valmöte

Tampereen Radioamatöörit håller sitt valmöte måndagen den 26 november
2007 kl. 18.00. De stadgeenliga ärendena behandlas. Alla medlemmar är
välkomna. Kaffeservering.

Bulletinen på internet

Bulletinen och SRAL:s styrelses frågetimme kan nu även avhöras på
internet. Adressen är: http://stream.ham.fi.

Tiderna för traditionsradioevenemanget har ändrats

Följande traditionsradioevenemang hålls på självständighetsdagen den 6
december 2007. Ledarstationen är OH6AD i Tikkakoski, Jyväskylän
maalaiskunta.

På grund av Kuutosten Cup har tiderna för traditionsradioevenemanget
ändrats. De nya tiderna är:

CW 6.12.2007 kl. 12-14 finsk tid.
AM 6.12.2007 kl. 14-16 finsk tid.

Anmälningar görs till adressen oh6mtb & sral.fi. Uppge följande
information: anrop, typ av traditionsradio, noggrannt QTH, operatör,
samt sändarslag, dvs CW, AM eller bägge. Ifall sändaren enbart
fungerar med en kristall, meddela dina kristallfrekvenser i god tid,
så att du försäkrar dig om att få en frekvens.

Sista anmälningsdatumet är 20 november 2007.

Traditionsradiostationerna använder /s i sitt anrop.

Definition av en traditionsradiostation samt instruktioner finns på
webbadressen: http://www.kolumbus.fi/jukka.x.rintala/Perinneradio/

Välkomna med att kontakta traditionsradiostationer.

Radioamatörkurs i Björneborg

I Björneborg påbörjas en radioamatörkurs 12 december kl. 18.00 i
utrymmena för Teljän Radioamatöörit ry i Viasvesi, Björneborg. De
egentliga kurskvällarna kommer att hållas under början av år 2008.
Noggrannare information och anmälningar: Matti Ampio, OH1FU, tfn 040
866 5272 (dagtid), 0440 942 743 (kvällar).

Bemärkelsedagar

70 år
11.11. Antti Hietaharju, OH6DE

60 år
10.11. Heikki Hallila, OH6JFT
15.11. Jouko Tams, OH4RR

50 år
10.11. Sakari Nylund, OH1KH
11.11. Kari Kenttälä, OH9MXA
13.11. Anders Nygård, OH1MTD
14.11. Mikko Känsäkoski, OH8ZK

Finlands radioamatörförbund och kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

En försändelse QSL-kort har kommit till SRAL:s kansli

Denna vecka har en försändelse QSL-kort kommit till SRAL:s kansli.
Följande OH-stationer har kort som väntar: OH2AA, OH2AAB, OH2AAV,
OH2ABB, OH2AC, OH2AL, OH2AV, OH2BLD, OH2BN, OH2CP, OH2EI, OH2ET,
OH2FS, OH2GVB, OH2JLN, OH2KI, OH2LO, OH2NM, OH2NRG och OH2VZ. Enstaka
QSL-kort har anlänt för många OH-stationer. Välkomna till kansliet för
att hämta era kort.

DX-tips

A7/G0MKT Qatar, fram till den 5 januari 2008, mest CW, men även en del
PSK och SSB. 40-10 m. QSL via NM7H.

J75/DK0RZ Dominica, fram till den 17 november. QSL via DK0RZ.

VK9ANH Norfolk, fram till den 15 november, 40-10 m, SSB och RTTY. QSL via DL2AH.

På kommande:

Pekka, OH2YY, är igång från Reuniona 12-15.11 med anropet FR/OH2YY och
från Mauritius 16-22.11 med anropet 3B8/OH2YY. Från bägge ställen
40-10 meter SSB. QSL via byrå eller hemadress.

E51MMM och E51NNN, South Cook, 12.11.-1.12., CW och SSB, operationen
fokuserar på 160 och 80 m. QSL till bägge anrop via K5KG.

VP5W Turks & Caicos, 17-30.11., operatörerna deltar i tävlingen CQ WW
CW. Före och efter tävlingen är operatörerna aktiva med anrop enligt
modellen VP5/hemanrop.

VK9AA och VK9CCC Cocos-Keeling, 18-26.11., 160-10 m, CW, SSB och RTTY.
VK9AA deltar även i tävlingen CQ WW CW. QSL till VK9AA via DL8YR och
till VK9CCC via DJ8NK.

6E4LM, XF4YK och XF4YW, Revillagigedo, aktiverar sig ungefär den 18
eller 19 november. Operationen varar en månad. 160-10 m, CW, SSB och
digitala sändarslag. Även satellitkontakter på sex och två meter.
Under hemresan aktiverar operatörerna eventuellt ön NA-115 under några
timmars tid på 20, 17 och 15 meter. QSL till 6E4LM via XE2K, QSL till
XF4YK via XE1YK och QSL till XF4YW via XE2YW.

5X1NH Uganda, 21-26.11., CW, SSB, RTTY och PSK. Stationen deltar även
i tävlingen CQ WW CW. Efter tävlingen är operatören aktiv sporadiskt
från en portabel station fram till slutet av november. QSL via G3RWF.

XW1A Laos, 24-25.11. deltar i tävlingen CQ WW CW i kategorin Single
op. QSL via E21EIC.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas WAE DX Contest, Japan International DX Contest
och OK/OM DX Contest.

Nästa tisdag, den 13 november står NAC UHF i tur, och nästa fredag,
den 16 november YO International PSK31 Contest.

Nästa veckoslut tävlas LZ DX Contest, RSGB 1,8 MHz CW Contest och EPC
PSK63 QSO Party.

Nästa bulletin

Nästa svenskspråkiga bulletin sänds kl. 15.00 finsk tid om en vecka,
söndagen den 18 november från OH6A i Vasa på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX