Svensk bulletin 39/2007

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0739S
Kanslibulletin 39/07 24.11.2007

INNEHÅLL
SRAL:s styrelses frågetimme
Resultat från SRALs val
Höstmötesnyheter
Tack för höstdagen
Sampalaver för OH5-distriktet
Klubbarna meddelar
Välkomna att fira Finlands 90-årsdag på banden 6.12.2007
Radioamatörkurs i Björneborg
Bemärkelsedagar
DX-tips
Tävlingsnyheter
Meddelanden till nästa bulletin
Nästa bulletin

SRAL:s styrelses frågetimme

Nästa lördag den 1 december håller styrelsen sin frågetimme.
Frågetimmen börjar kl. 14:00 finsk tid och avslutas kl. 15:00 finsk
tid. Frekvensen är den traditionella 3685 kHz.

Till en början anmäler sig de närvarande styrelsemedlemmarna, varefter
ordet är fritt för frågor. Frågor kan även skickas i förväg till
förbundets kansli, till ordföranden eller styrelsemedlemmarna.

Resultat från SRALs val

På SRAL:s höstmöte i Riihimäki 17.11.2007 valdes Markku Nyyddönen,
OH8SR och Rauno Vauramo, OH6AYW till styrelsen för tre år.

Kandidaterna i styrelsevalet fick röster enligt följande.
2. Antti Hara, OH1HIH, 385
3. Juho Kojima, OH2HAS, 172
4. Markku Nyssönen, OH8SR, 511
5. Antti Salmenlinna, OH2MNI, 390
6. Rauno Vauramo, OH6AYW, 515

Röstningsprocenten var 24,8. 1063 röstsedlar togs emot per post och 61
personer röstade på mötesplatsen. Totalt röstade alltså 1124 personer.
Sex röstsedlar förkastades.

Totalt gavs 1973 röster, dvs. i ungefär 1,8 röster/röstsedel.

Höstmötesnyheter

SRAL:s höstmöte hölls i Riihimäki 17.11.2007.

Som ordförande för mötet valdes Ilmo Anttila, OH2BO. 116
personmedlemmar var närvarande, och även 2 klubbar representerades
genom fullmakt.

Mötet bjöd in Jaakko Vartiainen, OH8QD som hedersmedlem i SRAL.
Kanslipersonalen i SRAL och bulletinknåparna gratulerar den nya
hedersmedlemmen.

Det beslöts att reseersättningar och dagpenning utbetalas åt styrelsen
och medlemmarna i valnämnden för de styrelse- och valnämndsmöten de
åker på enligt för resor i nivå med 2 klass, sosom stadgats i statens
stadgar. Användning av egen bil är även möjlig, och ersättningen som
betalas för det är 0,20 euro/km. Inga mötesarvoden betalas för
medlemmar av styrelsen eller valnämnden. Revisorerna betalas enligt
räkning.

Verksamheten för år 2008 godkändes efter en förändring. I tredje
stycket i punkten "Förvaltning" tillades en stadgeändringsarbetsgrupp
för kommittéerna.

Budgetförslaget för år 2008 godkändes. Medlemsavgifterna hålls som förr.

Postomröstningens resultat bekräftades. Rauno Vauramo, OH6AYW och
Markku Nyyssönen, OH8SR valdes till SRAL:s styrelse för tre år.
Valnämnden fortsätter med samma medlemmar som förr, dvs. Arto
Liimatta, OH2KW; Markku Toijala, OH2BQZ; Seppo Leimala, OH2NAK; Raimo
Karttunen, OH3BHL och Jukka Lappalainen, OH8MSM.

Även revisrorerna behölls, dvs KHT Peter Forsell, OH2BSP och Ossi
Lehväs, OH3YI samt vicerevisorerna KHT Arto Sopanen och Heikki
Kinnunen, OH4NS.

Tack för höstdagen

Radioamatörklubben Riihimäen kolmoset ry., OH3AD, vill tacka alla som
deltog i SRAL:s höstdag i Riihimäki. Evenemanget med sina 300
deltagande var en framgång för klubben och lyckades även gällande
program och anordnande. Ett speciellt tack riktas till föreläsarna och
talkofolket. Styrelsen för OH3AD.

Sampalaver för OH5-distriktet

Sampalavern för OH5-distriktet hålls detta år i Kotka, söndagen den 2
december 2007 klockan 13.00. Mötes platsen är VIP mötesutrymmena i
Kotka ishall. Ishallen finns i stadsdelen Karhula, på Tapiontie.
Mötesutrymmet är till vänster från entréaulan.

Som bekant förväntas representanterna från klubbarna berätta en kort
översikt över verksamheten i klubben och även planer på kommande
verksamhet.

Meddela om ert deltagande till Hannu, OH5GJG, per e-post oh6gjg &
sral.fi eller per telefon till 045 138 2823.

Körinstruktioner och föredragningslista finns på SRAL:s webbplats
under rubriken "Ajankohtaista". Webbplatsen finns på
http://www.sral.fi.

Klubbarna meddelar

OH3NE:s valmöte

Tampereen Radioamatöörit håller sitt valmöte måndagen den 26 november
2007 kl. 18.00. De stadgeenliga ärendena behandlas. Alla medlemmar är
välkomna. Kaffeservering.

Kahdeksikkojen Kerhos traditionella julkaffeevenemang hålls i Mäntylän
Nuorisotalo i Uleåborg tisdagen den 11 december 2007. Adressen är
Snellmanintie 1, Mäntylän nuorisotalo, 2 våningen (till höger om
trapporna). Å styrelsen för OH8AA, styrelseordförande Marko, OH8KVY

Välkommen att fira Finlands 90-årsdag på bandet 6.12.2007

Det traditionella radioamatörevenemanget på självständighetsdagen
anordnas redan för tredje gången.

För evenemanget har traditionsradioaktivisterna restaurerat och satt i
bruk en del gamla radioapparater från krigstiden. Åtminstone inhemska
"Bertta"-, "Celsius"- och "Kyynel"- apparater kommer att finnas i
bruk. Dessutom kommer en del av de allierades och axelmakternas
apparater att användas. Ledningsstationen för evenemanget är OH6K/S
från Tikkakoski.

Traditionsradiostationernas aktivitetstider och -frekvenser är: CW kl.
12-14 finsk tid, 3510-3590 kHz och AM kl. 14-16 SA., från 3600 kHz
uppåt. Tiderna varierar från tidningen Radioamatööri, eftersom CW
delen flyttats p.g.a. Kuutosten Cup.

Noggrannare stolpfrekvenser finns att läsas efter 20.11.2007 på
adressen: http://perinneradio.webhop.net. Traditionsstationerna
använder /S efter sitt anrop.

Alla radioamatörstationer kan delta som motstationer. Evenemanget är
inte en tävling och inga loggar insamlas. Mera instruktioner för
motstationer finns på http://perinneradio.webhop.net.

Radioamatörkurs i Björneborg

I Björneborg påbörjas en radioamatörkurs 12 december kl. 18.00 i
utrymmena för Teljän Radioamatöörit ry i Viasvesi, Björneborg. De
egentliga kurskvällarna kommer att hållas under början av år 2008.
Noggrannare information och anmälningar: Matti Ampio, OH1FU, tfn 040
866 5272 (dagtid), 0440 942 743 (kvällar).

Bemärkelsedagar

70 år
24.11. Olavi Tammi, OH2BHQ
28.11. Lauri Malk, OH2EZ
30.11. Matti Kekäläinen, OH9NBP
03.12. Arto Suikkanen, OH2BUE

60 år
26.11. Heikki Kaskelma, OH2AUG
01.12. Aarno Järvinen, OH2HAI

50 år
28.11. Markku Ketola, OH1LUB
28.11. Reijo Pollari, OH6LRR
29.11. Larry Henriksson, OH2AVI

Finlands Radioamatörförbund samt byråpersonalen lyckönskar jubilarerna.

DX-tips

5J0A San Andres, deltar detta veckoslut i tävlingen CQ WW CW. QSL via W0JAR.

J88DR St. Vincent fram till den 29 november, deltar även i CQ WW CW i
kategorin SOAB. Utanför tävlingen är operatören aktiv på WARC-banden.
QSL via G3TBK.

5X1NH Uganda, deltar i tävlingen CQ WW CW i kategorin Single Op./Low
Power. Efter tävlingen är operatören aktiv fram till den 30 november,
alla HF-band, CW, SSB, RTTY och PSK. QSL via G3RWF.

6W1SJ Senegal, deltar i CQ WW i kategorin SOAB. QSL via T93Y.

CO8TW Kuba, deltar i CQ WW i kategorin 20 m Single Op./Low Power. QSL
via HB9SVT.

EY8MM Tadjikistan, deltar i CQ WW i kategorin 160 m Single Op./Single
Band. QSL via K1BV.

IS0N Sardinien, deltar i CQ WW i kategorin 80 eller 40 m Single
Op./Low Power. QSL via OK1MG.

XU7MWA Kambodja, fram till den 26 november, deltar i CQ WW i kategorin
Single Op./High Power. QSL via KM0O.

PJ4/KU8E, PJ4/K4BAI och PJ4/K5OT Bonaire, fram till den 27 november.
Operatörerna deltar i CQ WW med anropet PJ4A. QSL till alla anrop via
K4BAI.

T88FY Palau, fram till den 26 november. Deltar i CQ WW i kategorin
SOAB. QSL via JK2VOC. Även T88IW är igång på WARC-banden och håller
satellit-QSOn. QSL via JF2IWW.

OH1VR/VP9 Bermuda. Seppo är igång fram till den 27 november och deltar
i CQ WW på 20 m. QSL via OH1VR. Även Juhani, OH3SR är igång med
anropet VP9/OH3SR från Bermuda. Vid sidan om semestern är han igång på
alla band, CW, SSB och RTTY. Han deltar även i CQ WW.

YI9MI Irak, fram till den 15 maj, 80-10 m, CW, SSB, PSK-31 och RTTY.
QSL via AD7MI.

VK9AA Cocos Keeling, fram till den 26 november, deltar i tävlingen CQ
WW. QSL via DL8YR. Även VK9CCC är igång, 160-10 m, CW, SSB och RTTY.
QSL via DJ8NK.

Kari, OH3RB och Veikko, OH1NT, är på Jamaica 21-27.11. och deltar i
CW-delen av tävlingen CQ WW, kategorin är multi/single och anropet som
änvänds är 6Y1V. Utanför tävlingen är Kari igång med anropett 6Y3R.
Alla OH-kort, även från CQ WW SSB del kommer automatiskt via byrån i
sinom tid.

ZB2X Gibraltar är efter en mindre paus igång i CQ WW CW på 80 meter.
Telgraferar OH2KI.

På kommande:

Julbockens egna station OH9SCL är igång igen från polcirkeln under
december. CW, SSB och digitala sändslag. 160-10 m. Tomtarna som bistår
julbocken är bland andra OH3BHL, OH9KL, OH9MDV, OH9MM och OH9RJ. QSL
via OH9UV.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas CW-delen i CQ WW och CQWW SWL Challenge.

Nästa tisdag, den 27 november står NAC 2,3 GHz + up i tur, och
30.11-2.12 ARRL 160 m Contest.

Nästa veckoslut tävlas TARA RTTY Melee, TOPS Activity Contest 3,5 MHz
CW och SRAL:s Grundtävling.

Meddelanden till nästa bulletin

Förmedla meddelandena till nästa veckas bulletin senast på torsdagen
den 29 november kl. 15.00. Meddelanden i e-post format tas helst emot
till adressen bulletiini & sral.fi.

Nästa bulletin

Nästa svenskspråkiga bulletin sänds kl. 15.00 finsk tid om en vecka,
söndagen den 2 december från OH6A i Vasa på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX