Svensk bulletin 28/2008

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ oh $SRAL0828S
Kanslibulletin 28/08 26.7.2008

INNEHÅLL
SRAL:s styrelses frågetimme 2.8
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Radioamatörkurs i Kouvola
Kurjenrahka nationalpark QRV
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

SRAL:s styrelses frågetimme 2.8

Nästa veckas lördag den 2 augusti håller styrelsen sin frågetimme.
Frågetimmen börjar kl. 14:00 finsk tid och avslutas kl. 15:00 finsk
tid. Frekvensen är den traditionella 3685 kHz.

Till en början anmäler sig de närvarande styrelsemedlemmarna, varefter
ordet är fritt för frågor. Frågor kan även skickas i förväg till
förbundets kansli, till ordföranden eller styrelsemedlemmarna.

Klubbarna meddelar

Radiopryldag i Tavastehus

Hämeenlinnan Radioamatöörit ordnar igen den populära öppna
radiopryldagen i Tavastehus i klubbutrymmena för OH3AA på
Hakapellontie. Radiopryldagen infaller den 10 augusti 2008 mellan
klockan 09.00 och 18.00. Det är ett bra tillfälle att träffa bekanta
radioentusiaster och förmedla tillbehör.

På området kan du sälja allehanda elektronik och radioprylar, antingen
från bilens baklucka, från släpvagnar eller från presenningar. Marken
är främst grus. Ingen täckt område finns, så ifall regnväder infaller
bör var och en ha egna skydd. Ingen avgift uppbärs för
försäljningsplatser. Anordnaren tar inget ansvar för material som
säljs.

På plats anordnas försäljning av läskedrycker, kors och en öppen eld
för grillande. Samtidigt presenteras de nya utrymmena och den nya
utrustningen vid OH3AA.

Mer information om evenemanget fås från klubbens webbplats på adressen
http://koti.aina.net/~ham/.

Välkomna! Ledningen för OH3AA.

OH1AA:s sommarläger

Turun Radioamatöörit ry, OH1AA, anordnar ett traditionellt sommarläger
i Tippsund i Taivassalo den 22-24 augusti 2008.

I fredagens program finns bl.a. umgänge, radioaktivitet och videon
(från FullHD screen, PS3, spel och filmer). På lördag ordnas
DX-program samt diskussion om Turva 2008 samt gott att äta. Grillen
och bastun är varma under hela lägret.
Körinstruktioner fås från repeatern på 145,775 eller per telefon av
Markus, OH1MN från nummer 0400 505 400. Adressen för GPS är
Kahiluodontie 378, Taivassalo, längs väg 12241.

Anmälningar görs till e-postadressen oh1yl ät oh1aa.net. Även
dagbesökarna får gärna anmäla sig. Vi ses på lägret!

Bemärkelsedagar

75 år
31.07. Carola Tigerstedt, OH5SM

70 år
04.08. Lasse Nirhamo, OH6GGB

60 år
31.07. Jaakko Silanto, OH1MA
02.08. Tapio Hämäläinen, OH2GRK

50 år
01.08. Vesa Kuusela, OH7XI

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Radioamatörkurs i Kouvola

Radioamatörkursen för år 2008 på Kouvolan Putkiradiomuseo påbörjas med
en presentation söndagen den 5 oktober kl. 17.00.
Kurskvällarna är på söndagar och kursen avslutas med radioamatörexamen
för elementär klass i december.
Adressen till Putkiradiomuseo är Pajaraitti 1, Kouvola. Mer
information om kursen och anmälningar till den: Heikki, OH5GES, (041
544 2554) eller Pekka, OH4QN, (050 564 9049).

Kurjenrahka nationalpark QRV

Kurjenrahka nationalpark är QRV detta veckoslut med anropssignalen
OH10JO/P. Stationen är belägen i Vajosuo i Vahko, OHC-192. Banden för
aktivitet är 80, 40 och 20 m på phone och eventuellt även 6 m, 2 m och
70 cm phone. Mer information om nationalparksawardet fås från
webbplatsen http://personal.inet.fi/koti/pekka.paavilainen/kansallispuisto.htm.

DX-Tips

CU2A Azorerna, Toni, OH2UA och Martti, OH2BH, deltar detta veckoslut i
IOTA-tävlingen. Utanför tävlingen är de igång sporadiskt fram till den
28 juli. QSL via OH2BH.

TS28ASJ, Tunisien, scoutlägrets specialanrop är igång fram till den 3
augusti. HF-banden, CW, SSB, RTTY, PSK och SSTV. QSL via byrån.

BX5AA, Taiwan, deltar detta veckoslut i IOTA-tävlingen i kategorin
Single Op./All Band/High Power. QSL via BX5AA.

JW7QIA, Spitsbergen, deltar i IOTA-tävlingen detta veckoslut. QSL
direkt eller via byrån.

A35RK, Tonga, digitala sändarslag, 20 och 17 m. Operatören är aktiv
under sin fritid. Ingen information om hur länge operationen varar
finns.

På kommande:

ZD8LP Ascension, 15-16.8. och 14.9, 40-10 m. QSL direkt åt VP8LP.

IOTA-tips

9M6DXX, OC-133 deltar i IOTA-tävlingen detta veckoslut. Eventuellt
sker aktivitet även några timmar efter tävlingen. 80-10 m, endast SSB.
QSL via M3SDE.

TF/DD4B, EU-168, fram till den 27 juli. Från samma plats är även
TF/DL3PS och TF/DJ2VO igång 28-31 juli. Aktivitet sker även från
EU-021 med anropet TF/DL3PS den 1-5 augusti. QSL åt TF/DL3PS via
HB9EHQ. QSL TF/DD4B via byrån via DD4B och QSL åt TF/DJ2VO via DJ2VO.

CQ9U, AF-047, fram till den 27 juli, två stationer är igång,
HF-banden. QSL via CT1BOL.

JA1YUC/6, AS-024, deltar i IOTA-tävlingen detta veckoslut. Även 6 m,
CW och SSB. QSL via JA1YUC.

DL5XL/p, EU-127, deltar i IOTA-tävlingen detta veckoslut, endast CW.
QSL via DL5XL.

EE1MI, EU-142, deltar i IOTA-tävlingen detta veckoslut. QSL via EA1DR.

IA5/IV3LZQ ochIA5/IV3PUT, EU-028. Operatörerna deltar i
IOTA-tävlingen. QSL till hemanrop.

TA0GI, AS-154, deltar i IOTA-tävlingen detta veckoslut. QSL via TA2MW.

RI1AA, EU-133, deltar i IOTA-tävlingen. QSL via UA1AIR.

RK3AZY/1, EU-147, deltar i IOTA-tävlingen detta veckoslut och är igång
fram till den 31 juli.

8J9HGR, AS-117, fram till den 30 juli, HF-banden, CW/SSB. QSL via JH9UYZ.

UT9IO/p och UX3IW/p, EU-182, fram till den 5 augusti, 80-2 m, CW, SSB,
RTTY och BPSK31. Operatörerna deltar även i IOTA-tävlingen. QSL till
hemanrop.

KL7DX, NA-234, deltar i IOTA-tävlingen. QSL via AC7DX.

CO7PH/p eller T47CF, NA-086, deltar i IOTA-tävlingen, eventuellt två
stationer igång samtidigt. CW och SSB. QSL via W3HNK.

VC1T, NA-126, fram till den 30 juli, deltar i IOTA-tävlingen detta
veckoslut. QSL via VE1RGB.

KD6WW/VY0 och K9AJ/VY0, NA-229, två stationer är igång, den ena deltar
i IOTA-tävlingen och den andra är igång på WARC-banden. QSL till
hemanrop.

På kommande:

5Z4/IK8VRH, AF-040, 15-17.8. och AF-067, 20-22.8. 40, 20 och 17 m, CW,
SSB och RTTY.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas RSGB IOTA Contest och IOTA SWL Contest.

Nästa veckoslut står TARA Grip Dip, European HF Championship, 10-10
International Summer QSO Party, North American QSO Party, SARL HF
Contest och SRAL:s Grundtävling i tur.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om två veckor, söndagen den 3
augusti klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX