Svensk bulletin 44/2008

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0844S
Kanslibulletin 44/08 22.11.2008

INNEHÅLL
SRAL:s höstdagar 22.11.
Bemärkelsedagar
Boken "Workkimisen arvomaailma" har publicerats
DXCC-året håller på att avslutas
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnyheter
Sexornas "Kuudennen päivän Cup"
Resultat i tävlingen W-6AH 2008
Nästa bulletin

SRAL:s höstdagar 22.11.

SRAL:s Höstdagar hålls på lördag, 22.11, i Seinäjoki. Evenemanget
anordnas av Seinäjoen Seudun Radioamatöörit ry, OH6AH. Under dagen
hördes flera presentationer och flera forum hölls. Även Finlands
Radioamatörförbunds höstmöte hölls igår.

Bemärkelsedagar

75 år
28.11. Pentti Matinlassi, OH9NQ

60 år
30.11. Tuomo Viljanen, OH2BHR

50 år
24.11. Taavi Hiilivirta, OH9NDD

Finlands Radioamatörförbund samt byråns personal lyckönskar jubilarerna.

Boken "Workkimisen arvomaailma" har publicerats

Den bok som John, ON4UN och Mark, ON4WW skrivit och som berör
trafikering har nu publicerats på finska under namnet "Workkimisen
arvomaailma".
Boken har översatts av Erkki Heikkinen, OH2BF och korrekturlästs av
Jukka Heikinheimo, OH2BR. Boken finns tillgänglig på adressen
http://www.sral.fi/files/arvomaailma.pdf.

DXCC-året håller på att avslutas

Det sista postningsdatumet för ARRL:s DXCC ansökningar är onsdagen 31
december 2008 för att den sökandes kvitteringsinformation skall hinna
till ARRL Yearbook 2008 samt Honor Roll statistiken. Ansökningarna
skall göras direkt åt ARRL eller genom fältgranskarna. Minimikravet
för att bli inskriven i Honor Roll är att den sökande genom DXCC har
godkänts de nuvarande 329 länderna.

John Ahlbom, OH5NZ

DX-tips

T88CJ Palau, fram till den 3 december, 160-10 m, mest CW. Fokuserar i
synnerhet på kontakter till Europa. QSL via HA7TM. Samtidigt är även
T88CI igång, som ingår i gruppen. QSL via HA5AO.

3V8SS Tunisien, fram till den 20 december, 160-10 m, CW och SSB. Är
aktiv vid sidan av semestrande. QSL enligt operatörens instruktioner.

9J3A Zambia, fram till den 2 december, alla HF-band. Deltar även i CQ
WW CW. QSL via S53A.

På kommande:

OH1VR/VP9 Bermuda, 25.11-2.12. QSL via OH1VR. Seppo deltar i CQ WW CW
på 20 m med anropet VP9I. QSL via N1HRA.

PZ5TT Suriname, 25.11-1.12, alla band, CW, SSB och RTTY. Deltar även i
CQ WW CW. QSL via VE3DZ.

FT5WO Crozet, påbörjar sin aktivitet mellan 10 och 15 december, 40-10
m, SSB. Operatören är aktiv under sin fritid. QSL via F4DYW.

IOTA-tips

E51QQQ, OC-014, fram till 9 december, 80-10 m, CW och SSB. QSL via JA1KAJ.

T31DX, OC-043, fram till 30 november, 160-10 m, CW och SSB. QSL direkt
åt JA8BMK.

XV4BX, AS-128, fram till 30 november, 160-10 m, CW. Deltar även i CQ
WW CW. QSL via EB7DX.

På kommande:

FK/F5AHO, OC-032, 23.11-5.12, OC-033, 7-8.12 och OC-032 10-12.12. SSB.
40, 20 och 17 m. QSL via F5AHO.

9M6DXX/p och 9M6XRO/p, OC-133, 24-28.11., 160-10 m, CW och SSB. QSL åt
bägge anrop via M0URX.

YW1TI, SA-066, påbörjar sin aktivitet under sista veckan i november,
160-10 m, CW, SSB och RTTY. QSL via IT9DAA.

T47 eller CO0, NA-086, 16-21.12, 160-10 m, mestadels CW, även SSB.
Ingen information ännu, prefixet blir antingen T47 eller CO0.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas LZ DX Contest.

Nästa tisdag, 25 november, står NAC 2.3 GHz + up i tur och onsdag 26
november SKCC Sprint.

Nästa veckoslut tävlas CW delen av CQ WW.

Sexornas "Kuudennen päivän Cup"

Den traditionella tävlingen "Kuudennen päivän cup" tävlas igen om ett
par veckor, på självständighetsdagen den 6.12. Tävlingen sker på CW
kl. 0800-1000 UTC. Banden är 80 och 40 m. Reglerna finns i
novembernumret av tidningen Radioamatööri samt från internetadressen:
http://www.oh6aa.com/6cup.html.

Resultat i tävlingen W-6AH 2008

Allmän klass CW
Icke-medlemmar

1. OH6AC 1315
2. OH5UFO 1305
3. OH7SQ 1270
4. OH2BU 1250
5. OH2YL 1230
5. OH2BO 1230
7. OH0RJ 1165
8. OH5TQ 1105
9. OH3LS 1095
10. OI3V 1015
11. OH7KBF
12. OH7HM
13. OH1UP
14. OH2LNH
15. OH5UQ
15. OH6RE

Allmän klass CW
Medlemmar

1. OH6OS 1070
2. OH6M 1055
3. OH6MKL 640
4. OH6SC 510

Allmän klass SSB
Icke-medlemmar

1. OH3YI 1615
2. OH2BU 1555
3. OH1TN 1445
4. OH2BO 1400
5. OH6RE 1380
6. OH7SQ 1370
7. OH5TQ 1325
8. OH3LS 1290
9. OH7KBF 1110
10. OH0RJ 990
11. OH5UQ
12. OH7HM
13. OH1FCU
14. OH3RM
14. OH1UP

Elementär klass SSB
Icke-medlemmar

1. OH3JKV 1450
2. OH6JYH 1205

Allmän klass SSB
Medlemmar

1. OH6OS 1280
2. OH6M 1250
3. OH6MKL 610
4. OH6SC 310

Elementär klass SSB
Medlemmar

1. OH6FGF 250

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa på söndag om en vecka, den 30
november, på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX