Svensk bulletin 45/2008

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0845S
Kanslibulletin 45/08 29.11.2008

INNEHÅLL
Resultat från SRAL:s val
Höstmötesnyheter
Styrelsens frågetimme i december
Silent key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Traditionsradioevenemang på självständighetsdagen
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnyheter
Sexornas "Kuudennen päivän cup"
Nästa bulletin

Resultat från SRAL:s val

Finlands Radioamatörförbunds höstmöte hölls i Seinäjoki den 22
november. I mötet bekräftades resultaten från postomröstningen. Till
ordförande valdes Raimo Lehto, OH2BCI. Till styrelsen valdes Merja
Koivaara, OH1EG (948 röster) och som ny Rasmus Weijola, OH6KH (706
röster).

Den tredje styrelsekandidaten, Antti Salmenlinna, OH2MNI fick 700
röster. I ordförande valet fanns ingen omröstning,eftersom det bara
fanns en uppställd kandidat.

1368 röstningssedlar sändes per post. På höstmötesplatsen gav 64
personer sin röst. 17 röstsedlar förkastades. Totalt gavs 2354 röster,
dvs. 1,7 röster per sedel. Röstningsprocenten var 31,8 % (år 2007 24,8
%).

Höstmötesnyheter

Finlands Radioamatörförbund rf höll sitt höstmöte i Seinäjoki
22.11.2008. Under mötet fanns 230 personer närvarande och med fullmakt
fanns 25 klubbar representerade. Mötet sändes som direktsändning till
internet, där mötet följdes av över 600 åskådare.

Mötet öppnades av Finlands Radioamatörförbunds ordförande Raimo Lehto,
OH2BCI. Han presenterade bl.a. SRAL:s nya verksamhetsledare Jorma
Saloranta, OH2KI, som påbörjar sitt arbete efter årsskiftet. Som
ordförande för mötet valdes Aarno Järvinen, OH2HAI.

Den första omröstningen gicks om arbetsordningen. Rauno Markkanen,
OH6RV, föreslog att bekräftandet av postomröstningen behandlas efter
årsmötesmotionerna och att styrelsens motion inte tas för behandling.
Heikki Seppänen, OH8MHX föreslog att arbetsordningen inte förändras
och att styrelsens motion tas för behandling. Det beslutades att
arbetsordningen behålls med rösternas 146-65.

Det beslutades att det åt styrelsen och valnämnden utbetalas
reseersättningar enligt statens reseinstruktioner för andra klassen.
För användning av egen bil betalas 22 cent/kilometer. Dagpenning och
mötesarvoden betalas inte. Åt revisorerna betalas enligt faktura.

Verksamhetsplanen för år 2009 godkändes med några korrigeringar och
tillägg. I planen lades APRS-verksamhet, HF-tävlingsverksamhet,
kommunaktivitet, paketradioverksamhet och radioscoutverksamheten till.
Tilläggen och korrigeringarna publiceras i tidningen Radioamatööri.

Budgeten för år 2009 godkändes. Medlemsavgifterna hålls på samma nivå.
"Old timer" befrielsens åldersgräns höjdes från 65 år till 68 år. Det
andra kriteriet för "Old Timer" befrielse är ett medlemskap på över 40
år.

Postomröstningens resultat bekräftades. Till SRAL:s styrelse valdes
Raimo Lehto, OH2BCI som ordförande och som styrelsemedlemmar valdes
Merja Koivaara, OH1EG och som ny Rasmus Weijola, OH6KH. I styrelsen
fortsätter även Heikki Lahtivirta, OH2LH; Michael Fletcher, OH2AUE;
Rauno Vauramo, OH6AYW och Markku Nyyssönen, OH8SR.

Som ordförande i valutskottet valdes Arto Liimatta, OH2KW och som
medlemmar Markku Toijala, OH2BQZ; Seppo Leimala, OH2NAK; Jukka
Lappalainen, OH8MSM; Raimo Karttunen, OH3BHL och Pauli Vesalainen,
OH5BQ, varav den sist nämnde är ny.

Som revisorer återvaldes KHT Peter Forsell, OH2BSP och Ossi Lehväs,
OH3YI samt som vicerevisorer KHT Arto Sopanen och Heikki Kinnunen,
OH4NS.

Styrelsens förslag behandlades. Styrelsen bad medlemsmötet om råd
gällande ärendet om slutförande av de rättsliga åtgärderna i hovrätten
vid uteslutandet av en medlem eller alternativt återkalla överklagan
med det villkoret att ett avtal som tillfredsställer bägge parter kan
ingås. Det beslutades att rättsprocessen skall fortsättas med rösterna
101-79.

Årsmötesmotionerna från Rauno Markkanen, OH6RV och Aulis Kiviluoma,
OH6MPC behandlades. Såväl Rauno Markkanen som Aulis Kiviluoma
framförde att styrelsen bör ersätta de rättsliga omkostnader som
uppstår i tingsrätten. Rauno Markkanen föreslog även att styrelsen bör
avgå. Aulis Kiviluoma föreslog att styrelsens medlemmar avgår eller
att de avsätts. Rauno Markkanen återkallade sin andra punkt, där han
föreslog att överklagan till hovrätten bör återkallas.

En omröstning genomfördes ifall Aulis Kiviluomas motion skall tas för
behandling, eftersom den sänts per e-post och styrelsen har ansett att
motionerna skall sändas undertecknade, endera per post eller med fax.
För behandling gavs 105 röster och för att ärendet inte behandlas gavs
47 röster. Det beslutades att motionen behandlas i mötet.

Det röstades om talan skall väckas, där man kräver att styreklsen
betalar för de rättsliga omkostnader som uppstår i tingsrätten.
Omröstningen avslutades med siffrorna 108-50, dvs. att det inte krävs
att styrelsen står för omkostnaderna.

I slutet av mötet röstades det om ifall styrelsen skall avsättas.
Röstningsresultatet var 117-47 till styrelsens favör. Det beslutades
att styrelsen fortsätter.

Mötet avslutades kl. 20.40.

Styrelsens frågetimme i december

Styrelsens frågetimme i december förflyttas p.g.a.
självständighetsdagen en vecka framåt. Således hålls frågetimmen den
13 december kl. 14.00 på den bekanta frekvensen 3685 kHz.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Kyösti Rantala,
OH8RF, lämnat oss. Vi hedrar Kyöstis minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

OH1AA:s lillajul

Turun Radioamatöörit ry, OH1AA, håller sin lillajul i OH1AA:s utrymmen
på Stålarmsgatan torsdagen den 11 december 2008 klockan 18.00. Kex,
glögg och gott sällskap lovas. Välkomna till platsen!

OH7AA:s lillajul

Sjuornas traditionella lillajul hålls på klubben söndagen den 14
december kl. 13 och framåt. Gott sällskap utlovas liksom smått
tilltugg. Välkomna!

Bemärkelsedagar

75 år
03.12. Tuomo Anttila, OH2NAF
08.12. Viljo Mustonen, OH9-2141

70 år
02.12. Seppo Rinne, OH3IS / OH1VG

60 år
30.11. Tuomo Viljanen, OH2BHR
02.12. Erkki Turunen, OH7LNP
06.12. Tapani Ripatti, OH2LTR
14.12. Jouko Lehto, OH1NN / OH1-9354

50 år
09.12. Timo Virtaneva, OH2-5900
10.12. Ralf Lohikoski, OH2MIS
12.12. Erkki Niiranen, OH8NQB / OH7WX
12.12. Juha Valtola, OH8AZR

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Traditionsradioevenemang på självständighetsdagen

Nästa traditionsradioevenemang hålls om en vecka, på
självständighetsdagen den 6 december. Ledningsstationen är OH1AJ,
Laivaston Radioamatöörit, som under evenemanget använder sitt
marinmilitäranrop OI1AY/S.

Telegrafi andelen sker kl. 12-14 finsk tid och AM-sändningar kl. 14-16
finsk tid. Traditionsstationerna använder tillägget /s efter sitt
anrop. En lista över deltagarna finns på evenemangets webbplats.

Även radioamatörer med modern utrustning önskas välkomna att kontakta
traditionsradiostationerna. Det lönar sig att stifta bekantskap med
reglerna på webbplatsen:
http://www.kolumbus.fi/jukka.x.rintala/Perinneradio/ohjeita.htm.

Ytterligare information fås från evenemangets egen webbplats:
http://personal.inet.fi/koti/antero.tanninen/Perinneradio/perinneradiotapahtuma_6_12_2008.htm.

DX-tips

Detta veckoslut deltar bl.a. följande stationer i CQ WW CW:

3V8SS Tunisien. QSL via byrå.

4L0A Georgien, deltar i tävlingen i kategorin Multi/Single. QSL via EA7FTR.

9M2CNC Västra Malaysia, deltar i kategorin Single Op./All Band/High
Power. QSL via G4ZFE.

B4TB Kina, deltar i kategorin Multi/Single. QSL via BA4TB.

J88DR St. Vincent, deltar i kategorin Single Op./All Band. QSL via G3TBK.

9M6NA Östra Malaysia, deltar i kategorin Single Op./Single Band, 80 m.
QSL via JE1JKL.

JT1CD Mongoliet, deltar i tävlingen från Zone 23. QSL via JT1CD.

OX5AA Grönland, deltar i kategorin Multi/2. QSL via G3TXF.

VP2MDG Montserrat, fram till den 2 december, deltar i kategorin Single
Op./All Band. QSL via K2DM.

TO5X Martinique, fram till den 2 december. QSL via K5UN.

TO3R Reunion, fram till den 6 december, fokus i synnerhet på lägre
band utanför tävlingen. QSL via RW3RN.

YS4RR eller YS/K9GY, El Salvador, fram till den 2 december 160, 80,
40, 20, 15 ja 10 m, CW och SSB. Deltar i CQWW CW. QSL via K9GY.

PZ5TT Suriname, fram till den 1 december. Alla band, CW, SSB och RTTY.
QSL via VE3DZ.

OD5/IV3YIM Libanon, fram till den 20 april 2009, 80-10 m, SSB,
eventuellt även CW, RTTY och PSK. QSL via IV3YIM.

J3/DL5AXX Grenada, fram till den 9 december, deltar detta veckoslut i
CQ WW CW i kategorin Single Op./All Band. QSL via DL5AXX.

På kommande:

Z21LS Zimbabwe, 30.11-9.12, SSB och eventuellt även PSK och RTTY.
Byråkort åt DE1ZHB och direkt åt 7Z1HB.

IOTA-tips

JS6RRR, JI3DST/JS6 och/eller JI3DST/6, AS-079, fram till den 2
december. Operatörerna deltar detta veckoslut i CQ WW CW. QSL via
byrå.

5R8IC, AF-090, fram till den 14 december, mestadels 30-10 m, CW. QSL via F6ICX.

XV4BX, AS-128, deltar detta veckoslut i CQ WW. QSL via HB9BXE.

På kommande:

AT2RS, AS-199, den 4-7 december, CW och SSB, 80-10 m. Två eller tre
stationer är igång. QSL via DL4KQ.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas CW-delen av CQ WW DX Contest.

Nästa tisdag, den 2 december står NAC VHF i tur och på torsdagen den 4
december NAC 10 m.

Nästa veckoslut tävlas Sexornas "kuudennen päivän cup", ARRL 160 m
Contest, TARA RTTY Melee, Wake-Up! QRP Sprint, TOPS Activity Contest
och SRAL:s Grundtävling.

Tisdagen den 9 december står NAC UHF i tur och på torsdag den 11
december NAC 50 MHz.

Under det andra veckoslutet i december tävlas UBA Low Band
Wintercontest, ARRL 10 m contest, 28 MHZ SWL-Contest och SKCC Weekend
Sprintathon.

Sexornas "Kuudennen päivän cup"

Den traditionella Sexornas "Kuudennen päivän cup" tävlas igen om en
vecka på självständighetsdagen den 6 december. Tävlingen genomförs på
CW kl. 0800-1000 UTC. Banden är 80 och 40 m. Reglerna finns i
novembernumret av tidningen Radioamatööri och från webbplatsen:
http://www.oh6aa.com/6cup.html.

Nästa bulletin

Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa om två veckor, söndagen den 14
december på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX