Svensk bulletin 47/2008

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0847S
Kanslibulletin 47/08 20.12.2008

INNEHÅLL
Nästa frågetimme för SRAL:s styrelse
SRAL:s kanslis öppethållningstider under juletiden
Klubbarna meddelar
Silent key
Radioamatörkursi Vasa
De unga radioamatörernas webbplats publicerad
Bemärkelsedagar
DX-tips
IOTA-tips
Nytt tävlingspris för YL-amatörer
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Nästa frågetimme för SRAL:s styrelse

Den första styrelsens frågetimme år 2009 hålls på lördagen den 3
januari 2009 klockan 14.00 finsk tid. Frekvensen är den gamla bekanta
3685 kHz.

SRAL:s kanslis öppethållningstider under juletiden

SRAL:s kansli är stängt från den 22 december till den 6 januari. Byrån
återgår till normal service efter trettondagen den 7 januari 2009.

Klubbarna meddelar

Linux för radioamatörer

En Linuxkurs hålls i Joensuu i januari 2009. Förhandsanmälningar görs
åt Arto, oh7bd & sral.fi eller per telefon 050 567 0139. Mer information
fås från internetadressen http://www.oh7ab.fi/.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att våra amatörbröder Jaakko Oksanen,
OH5NR och Johannes Jerkkola, OH8-0916, ex. OH8OD lämnat oss. Vi hedrar
Jaakkos och Johannes minne med en stunds tystnad.

Radioamatörkurs i Vasa

En grundkurs i radioamatörteknik (3 sp) ordnas i Vasa yrkeshögskola
under våren 2009. Kursen hålls på måndagar klockan 15.15 - 17.00 och
första träffen hålls den 17 januari 2009. Kursen innehåller T1- och
K-modulerna. Man kan anmäla sig och delta även genom öppna
yrkesskolan. Mer information fås genom e-post till adressen rv & puv.fi.

De unga radioamatörernas webbplats publicerad

En webbplats har öppnats för unga radioamatörer och
radioamatörverksamhet samt de som är intresserade av radio. På
webbplatsen finns mycket information om hobbyn och hur man kan delta i
verksamheten. På webbplatsen finns även ett diskussionsforum. Adressen
är http://www.radionuoret.net/.

Bemärkelsedagar

85 år
03.01. Saga Plyhm, OH2-2508

80 år
02.01. Jorma Riihimaa, OH8PX

75 år
03.01. Antti Honkasaari, OH1TS
04.01. Eino Matilainen, OH2QJ
04.01. Toivo Kivistö, OH3TW
05.01. Pekka Suominen, OH2HSZ

70 år
11.01. Eino Laine, OH2VL / OH4VL

60 år
25.12. Heikki Mäittälä, OH3NSF
28.12. Antti Liimola, OH3MFT
30.12. Teo Kostadinov, OH5KJI
30.12. Tapio Niemi, OH3QZ
03.01. Juha Pillinen, OH7LJI
12.01. Pentti Koistinen, OH6SI
12.01. Tauno Hiltunen, OH8LH

50 år
25.12. Jukka Hyyryläinen, OH5GJZ / OH5-9174
26.12. Jari Mäkelä, OH5MDE
02.01. Jyrki Uimonen, OH3NIX
02.01. Jari Uimonen, OH6NUF
10.01. Markku Muilu, OH2-2164
10.01. Ari Mynttinen, OH6CH

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar alla jubilarer.

DX-tips

HF0APAS South Shetland, fram till den 12 januari. QSL via SP9YI.

FT5WO Crozet, operatören är på arbetskommendation under ett års tid
och är aktiv under sin fritid. QSL via F4DYW.

På kommand:

XW1B Laos, kommer snart att aktivera sig. 160, 80 och 40 m. QSL via E21EIC.

7P8AA Lesotho, 24-27.12, mest 20 m, SSB. QSL via ZS6AW.

A52RY Bhutan, 22-31.12, 80-10 m, RTTY. Är igång ungefär 0100-0300 UTC
och 1200-1900 UTC. QSL via I2DMI.

JD1BMM Minami Torishima, ungefär 23.12-6.1. Lägre band. QSL via JA6GXK.

5K0CW San Andres, 21-28.1, deltar i CQ WW 160 meter contest, även på
andra band utanför tävlingen, CW och kanske RTTY. QSL via W5PF.

30.12-12.1 är följande igång:

Digitala sändarslag: 9H3HOD, QSL via OH2HOD
SSB: 9H3ME, QSL via OH2ME
CW: 9H3OT, QSL via OH2OT

Anropen är preliminära, förändringar kan förekomma. Det lönar sig inte
att be om byte av sändarslag, följ clustern så vet du vilket
anrop/sändarslag som används. Stationerna är igång med en rigg och en
windom antenn.

E44M Palestina, 1-11.1, alla band och sändarslag, tre stationer är
igång. I synnerhet RTTY och andra digitala sändarslag. QSL via IZ0BTV.

IOTA-tips

FO/F8AAL, OC-046, fram till den 31 december, 40, 30 och 20 m, SSB och
RTTY. Operatören är igång under sin fritid. QSL via F8AAL.

På kommande:

CV5A, SA-030, 22-26.1, olika band och sändarslag. I synnerhet RTTY och
PSK31. QSL via CX2ABC.

HR9/IK2QPR, NA-057, 4-12.1, alla band, mest SSB. Operatören är aktiv
vid sidan om semestrande. QSL via IK2QPR.

Nytt tävlingspris för YL-amatörer

Bland YL-amatörerna som deltar i inhemska tävlingar under år 2009
lottas för första gången ett pris ut. Alla YL-stationer som under
nästa år deltar i minst tre tävlingar är med i utlottningen av priset.
I lottdragningen räknas följande tävlingar: OH-RTTY/SARTG New Year
RTTY Contest, SRAL:s Grundtävling, Kalakukko, K.S. Sainios
minnestävling, Sommartävlingen, Femmornas höstkamp, Sexornas Kuudennen
päivän cup och jultävlingen. Välkommen med i tävlingarna.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas MDXA DeathMatch, OK DX RTTY Contest, Russian
Digital + SSTV Contest, Croatian CW Contest och International Naval
Contest.

Nästa tisdag, den 23 december tävlas NAC 2.3 GHz + up. På julafton den
24 december tävlas SKCC Sprint.

På annandag jul den 26 december tävlas DARC XMAS Contest och CCF
Jultävling. Det sista veckoslutet i december tävlas: RAC Canada Winter
Contest och Stew Perry Topband Distance Challenge.

På torsdagen den 1 januari tävlas NAC 10 m, HA Happy New Year Contest,
DRCC JT65A New Years Crawl, SARTG New Year RTTY Contest och OH-RTTY,
AGCW Happy New Year Contest, IRTS 80 m Counties Contest och DRCC New
Year Olivia Contest.

Under det första veckoslutet i januari står EUCW 160 m Contest, ARRL
RTTY Round-up, SRAL:s grundtävling och New Year Vytautas Magnus Trophy
Contest.

På trettondagen den 6 januari tävlas NAC VHF och på torsdagen den 8
januari tävlas NAC 50 MHz.

Under det andra veckoslutet i januari tävlas 070 Club PSKFest, North
American QSO Party, SKCC Weekend Sprintathon, NRAU Baltic Contest och
DARC 10 m Contest.

Nästa bulletin

Den första bulletinen år 2009 sänds om 3 veckor från OH6A i Vasa,
klockan 15.00 finsk tid på söndagen den 11 januari på 3720 kHz +- QRM.

Styrelsens första frågetimme år 2009 hålls den 3 januari klockan 14.00
finsk tid.

Bulletinsammanställaren önskar alla en god jul och ett gott nytt år
till alla bulletinlyssnare.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX