Svensk bulletin 10/2009

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0910S
Kanslibulletin 10/09 14.3.2009

INNEHÅLL
SRAL:s sommarläger HamiWaara'09
Klubbarna meddelar
Telegrafiövning i Vasanejden
Bemärkelsedagar
Den internationella radioamatördagen 18.4
DX-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Kesäleiri HamiWaara '09

Sommarlägret HamiWaara'09 hålls i Pikku-Syöte i Pudasjärvi på hotell
Syötekeskus den 16-19 juli.

Till lägret slipper man med buss på torsdag och fredag från Uleåborgs
kvällståg. På söndag anordnas skjuts från lägret till närmaste
snabbturshållplats eller Uleåborg. Med denna skjuts hinner man till de
eftermiddagståg som för en söderut.

För de som använder sig av den offentliga trafiken rekommenderar vi
hotellogi eller en stuga på lägerområdet. Ifall du behöver lämpliga
rum för rörelsebehindrade på hotellet, meddela om detta då du bokar.

I marsnumret av tidningen Radioamatööri finns information om
logialternativen för lägret. Här följer ännu alla telefonnummer för
bokningar.

Hotellrum kan bokas från hotellet Syötekeskus, tfn (08) 815 4448 och
(08) 815 4000. Bokningstiden för hotellrum börjar den 16 mars kl. 8.

Stugor kan bokas från centralbokningen för Syötteen tunturialue.
Informationen för denna bokning hann inte till tidningen
Radioamatööri, så följande telefonnummer löns att skriva ner: (08) 823
400. Bokningen via detta nummer börjar en timme senare, den 16 mars
klockan 9.

Stugor kan även bokas från Iso-Syötteen Matkailu oy, tfn 040 777 1800.
bokningstiden börjar den 16 mars klockan 8.

Förhandsanmälningar till lägret, samt information om nätbokningar
hittar du på lägrets webbplats http://oh8ta.fi/leiri/.

Klubbarna meddelar

Kakkosten kerho ry håller sitt stadgeenliga årsmöte i klubbutrymmena
den 18 mars 2009 klockan 18.30. Under mötet behandlas de stadgeenliga
ärendena enligt stadgans 10 §. Även riktlinjerna för
klubbverksamhetens framtid kommer att behandlas. Välkomna. Styrelsen.

Kauniaisten Radiokerho håller sitt årsmöte i klubbutrymmena torsdagen
den 19 mars 2009 kl 18.30 framåt. De stadgeenliga ärendena behandlas,
liksom en stadgeändring. Till styrelsen väljs tre medlemmar i stället
för dem som står i tur att avgå. Kom och diskutera klubbens verksamhet
och planer för året. Kaffeservering, välkomna!

Lounais-Hämeen Radioamatöörit ry, OH3AN, håller sitt årsmöte i dag
söndag 22.3.2009 kl. 16.00. Platsen är Renor / Vanha Vapriikki,
Kutomokuja 2 A 8, Forssa. Välkomna.

Telegrafiövning i Vasanejden

De som är intresserade av telegrafi i Vasa med omnejd kan följa med
övningar och utlärning på lokala frekvenser. Mer information fås på
kvällar runt halv tio tiden i lokalringen på frekvensen 28,510 MHz.

Bemärkelsedagar

75 år
14.03. Ilonen Aarre, OH2LE

60 år
18.03. Hammaren Erkki, OH6SW
19.03. Lehtonen Tapio, OH3-1771

50 år
15.03. Kalin Leo, OH6KOB
18.03. Lytz Peter, OH2AVP
21.03. Sepänmäki Ari, OH6LBK

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Den internationella radioamatördagen 18.4

Lördagen den 18 april 2009 firas återigen den internationella
radioamatördagen. Radioamatördagen firas under samma dag som den
internationella radioamatörunionen IARU grundades. IARU grundades i
Paris den 18 april 1925. Över 150 nationella radioamatörförbund är
medlemmar i organisationen.

I år är temat för den internationella radioamatördagen "Du är en
resurs för katastrof- och nödtrafiken".

Radioamatörerna har under hela sin historia, i nästan hundra års tid,
hjälpt till i olyckor och katastrofer, och även i dagens läge är deras
roll mycket viktig. Orsaken är att mängden katastrofer som naturen och
människorna förorsakar ökar och att den nutida tekniken är sårbar.

Radioamatörerna erbjuder två värdefulla förmåner för
kriskommunikationen: en stor mängd skickliga operatörer och många
lokala, nationella, regionala och världsomfattande radionätverk, som
är smidiga och ofta även oberoende av samhällets grundstruktur.

Den internationella radioamatördagen är ett bra tillfälle för klubbar
och varför inte även för individuella radioamatörer att göra hobbyn
känd.

DX-tips

5X1NH Uganda, igång under två månaders tid, 80 och 40 m, mest CW, med
eventuellt även SSB, RTTY och PSK31. QSL via G3RWF.

9J2YO Zambia, under ett års tid, alla band, CW, SSB och PSK31. QSL via YO4ATW.

D44TXQ, D44TXP, D44TXO, D44TXF, D44TXR, D44TXI och D44TXS, Kap Verde,
IOTA AF-086, fram till den 25 mars, 160-10 m, CW, SSB, RTTY, SSTV,
PSK31, Feld Hell och AMTOR. Sju stationer är igång. QSL till
operatörernas hemanrop.

J38CW och J38/M3VCQ Grenada, fram till den 26 mars, 80-10 m, CW och
SSB samt eventuellt RTTY och PSK. QSL åt bägge anrop via G3VCQ.

J5UAP Guinea-Bissau, fram till den 31 mars, 160-6 m, mest digitala
sändarslag, en del CW och SSB. QSL via HA3AUI.

V4/G4FAL St. Kitts, fram till den 17 mars, 80-10 m, mestadels CW. QSL via G4FAL.

VK9AA Cocos Keeling, fram till den 27 mars, 160-10 m, CW och SSB. QSL via DL8YR.

Tävlingsnyheter

Deta veckoslut tävlas RSGB Commonwealth Contest, AGCW QRP Contest, EA
PSK31 Contest och North American Sprint Contest.

Nästa måndag, den 16 mars, står HF Bucuresti Contest i tur, på
tisdagen den 17 mars NAC 1,3 GHz och onsdagen den 18 mars MOON
Contest. På torsdagen den 19 mars tävlas NAQCC Straight Key/Bug
Sprint.

Nästa veckoslut tävlas Feld-Hell Club Sprint (WAE Sprint), BARTG HF
RTTY Contest, DARC HF-SSTV Contest, Russian DX Contest och 9KCC 15 m
Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka på söndagen den 22 mars från OH6A i
Vasa, klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX