Svensk bulletin 19/2009

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0919S
Kanslibulletin 19/09 30.5.2009

INNEHÅLL
SRAL:s vårmöte nästa lördag 6.6.2009
Silent key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Traditionsradioevenemang 4.6.2009
OH4N är igång
Estlands sommarläger
DX-tips
Tävlingsnyheter
SRAL Field Day närmar sig
Nästa bulletin

SRAL:s vårmöte nästa lördag 6.6.2009

Finlands Radioamatörförbunds stadgeenliga vårmöte är nästa veckas
lördag 6.6.2009 kl. 13.00. Anmälan till mötet börjar klockan 12.00.
Mötesplatsens adress är Tiedepuisto 1, Vanda och mötesplatsen är
Auditoriet i Vetenskapscentret Heureka.

Vårmötesmotionerna delas ut på plats, och de kan även läsas på SRAL:s
medlemssidor på adressen http://www.sral.fi/members/.

Silent key

SRAL:s kansli har nåtts av budet att vår radioamatörbroder Juhani
Kaukoniitty, OH2BIL, lämnat oss. Vi hedrar Juhanis minne med en stunds
tystnad.

Klubbarna meddelar

Radioentusiastträff i Ylivieska

Laaksojen Radioamatöörit ry., OH8AAU, ordnar en gemensam träff för
radioentusiaster den 6-7 juni i Teikon Tupa i Ylivieska. Adressen är
Rahkalantie 524. I programmet finns QSO:n, snackande, korvgrillning,
bastubadande och dylikt. Mer information och körinstruktioner fås från
webbplatsen http://oh8aau.kotinet.com/. Välkomna!

Paalasmaa Island on the Air

Sommardagarna för radioentusiaster i Östra Finland, som redan blivit
en tradition för radioentusiasterna, hålls detta år i Paalasmaa
skärgård i Juga den 6-7 juni 2009.

Paalasmaa är en ö och by i Pielinen, Juga kommun i Nordkarelen. Byn
med 140 invånare finns belägen ungefär 15 kilometer från Juga
kommuncentrum. Från öarna finns färjekontakt till fastlandet.
Paalasmaa består av tre öar, som är Pääsaari, Toinen och Kolmassaari.
Huvudplatsen för evenemanget är en sommarstuga som finns på
Kolmassaari i lokatorrutan KP43SG.

Huvudarrangören för år 2009 är Karha-la-klubi, och från webbplatsen
http://www.karja-la.com hittas mer information om klubben samt
Östfinlands Radioentusiasters sommardag 2009.

Evenemangets radiostation jourerar på frekvenserna 145,500 med anrop
OH7ABE och CB ch 31fm 27,315fm med anrop Paalasmaa. På plats finns
även en HF-station på 80 meter med anrop OH7ABE och evenemangets
QSL-kort modell 2009 får man genom att hålla en kontakt till Paalasmaa
skärgård. Välkomna alla som är intresserade av radiohobbyn!

Napapiirin Yhdeksiköt ry., OH9AB, 50-årsläger

Jubileumslägret hålls i Könkää i Kittila i Lomapaksus utrymmen den 5-6
juni 2009. Vi önskar få förhandsanmälningar, tfn 050 373 1216 eller
reima.holm & pp.inet.fi. Välkomna önskar styrelsen för OH9AB.

Kouvolan Radiokerhos, OH5AG, sommarläger i Kekäleniemi

Klubbens sommarläger hålls enligt traditionell modell den 6-7 juni i
Kekäleniemi i Valkeala.

Det preliminära programmet för lägerlördagen är följande:
Kl. 12.30 Öppningsord och välkomstkaffe, Juha, OH5CW
Kl. 13.00 28, 80000 MHz precisionsfyrprojekt, Ilkka, OH5IY
Kl. 14.00 SDR-IQ-mjukvaruradio, Hannu, OH5FP
Kl. 15.00 SRAL:s bulletin
Kl. 16.00 bastubadande, simning, grillande, snack osv.

Körinstruktioner till lägret finns på klubbens webbplats http://www.oh5ag.com/.

Lägeravgiften är fyra euro, som innehåller välkomstkaffe och bastu.
Inkvartering inomhus kostar 15 euro/person och innehåller
lägeravgiften. För minderåriga harmoniska uppbärs ingen lägeravgift.
Inkvarteringen inomhus finns i begränsade mängder, så det lönar sig
att boka i tid. Vid behov kan du fråga om inkvarteringen eller annat
om lägret av Esa, oh5krq & sral.fi eller 050 512 9058.

Korian Erämessut

MPK:n viestitoimiala, SRAL och Kouvolan Radiokerho, OH5AG, presenterar
sin verksamhet på söndagen i Korian Erämessut i
försvarsorganisationernas tält framför Pionjärsskolan 5-7 juni. På
avdelningen finns även en fungerande arméradiostation från krigstiden
samt kommunikationsmaterial från den tiden.

OHDXF:s årsmöte

OHDXF ry:s stadgeenliga årsmöte hålla på lördagen den 6 juni kl.
10.30. Mötesplatsen är auditoriet (grupputrymme C) i Vetenskapscentret
Heureka på adressen Tiedepuisto 1, Dickursby, Vanda. Under mötet
behandlas de stadgeenliga ärendena (§ 11). Välkomna! Styrelsen

OH3CRAC:s årsmöte

OH3CRAC:s årsmöte hålls 6.6.2009 fr.o.m. kl. 11.00. Mötesplatsen är
auditoriet i Vetenskapscentret Heureka på adressen Tiedepuisto 1,
Dickursby, Vanda. Välkomna.

Lappviksdagen

Lördagen den 6 juni hålls Lappviksdagen i Lappvik by som är en del av
Hangö. OH2FBX strävar till att vara QRV på CW (VRFK, VREHB) på
traditionsradiofrekvensrna 3556, 3560 och 3565 kHz fr.o.m. klockan
13.00 finsk tid och på AM (VREHB) från kl 15.00 framåt.
AM-frekvenserna är 3720 och 3747 kHz. Aktiviteten avslutas ca kl.
17.00. Tyvärr infaller byns festligheter under samma tidpunkt som
SRAL:s möte. Detta kunde inte förhindras.

Bemärkelsedagar

75 år
08.06. Jaakko Forssen, OH2HP / OH1NBH

70 år
01.06. Raimo Rajala, OH3KA
03.06. Kyösti Karstinen, OH2YB
03.06. Pertti Heino, OH5AZY

60 år
30.05. Ilkka Mönkkönen, OH2BLF
05.06. Kalevi Udelius, OH3LQN

50 år
01.06. Risto Jokinen, OH6MSR

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar alla jubilarer.

Traditionsradioevenemang 4.6

Traditionsradioevenemanget hålls nästa torsdag den 4 juni. Som
ledarstation fungerar Pietarsaaren CQ-klubben OH6AG, från den
artillerifältskyddsrum som Öja krigsveteraner byggt utifrån sina
minnesbilder. På plats finns en cafeteria därifrån man får
eftermiddagskaffe med tillhörande dopp. Jour på repeatern i Karleby på
145,700 MHz. Fältskyddsrummet finns längs Öjavägen mellan Jakobstad
och Karleby i lokator KP13KU, ca 4 km från Strandvägen (väg nummer
749).

Aktivitetstiderna under traditionsradioevenemanget på 80 m är följande:
CW kl. 10.00-12.00 finsk tid och AM direkt efteråt kl. 12.00-14.00 finsk tid.

De som är aktiva med traditionsradion lägger till tilläggsmärket /S
efter sitt anrop.

Mottagarna i traditionsradioapparaterna är inte så selektiva och är
inte störningståliga från starka närliggande signaler. Effekten i de
flesta traditionsradioapparaterna är i 1 Watts klassen, vilket betyder
att signalen lätt kan lämna under starka stationer. Vi hoppas att de
som använder modern apparatur i traditionsradioevenemanget sköter sina
kontakter med tillämpade minimieffekter (högst 100 W ut). Se om mer
information för motstationer på adressen
http://www.kolumbus.fi/jukka.x.rintala/Perinneradio/ohjeita.htm.

OH4N igång

Traditionsradiostation OH4N är igång igen från Asikainen den 4 juni.
Stationen kommer även att vara igång med modern apparatur och är QRV
kl. 08.00 - 17.30. Stationen är även igång den 5-7 juni.

På lördagen den 6 juni håller OH4N kontakt med huvudstabens
radiostation OI4PM på frekvensen 3685 kHz. Vid mikrofonen sitter
Europaparlametariker Ville Itälä, riksdagsledamot Esko Kiviranta och
andra kända personer. På lördagen den 6 juni firas även årsfest för
Asikaisten ritaripuisto.

Sommarläger i Estland

Estlands radioamatörförbund håller sitt sommarläger den 26 - 28 juni
2009 nära Viljandi. Mer information fås från webbplatsen
http://www.erau.ee.

DX-tips

4K3K och 4J0K, Azerbaidjan, fram till den 1 juni. Stationerna deltar
detta veckoslut i tävlingen CQ WPX CW. QSL till bägge anrop via RW6HS.

4L/UU0JM Georgien, deltar detta veckoslut i tävlingen CQ WPX CW i
kategorin Single Op., All band. QSL via EA7FTR.

5H2WK Tanzania, fram till den 5 juni, operatören är aktiv vid sidan om
semestrande. Stationen deltar detta veckoslut i CQ WPX CW. QSL via
DK9IP.

TI5N Costa Rica, deltar detta veckoslut i tävlingen CQ WPX CW i
kategorin Multi/2. QSL via W3HNK.

YN2GY Nicaragua, fram till den 1 juni, 160-10 m, CW och SSB. Deltar
även i tävlingen CQ WPX CW. QSL via K9GY.

På kommande:

HV5PUL Vatikanstaten, igång den 1, 3 och 4 juni, alla HF-band och 6 m.
CW, SSB och RTTY. QSL direkt.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas CQ WW WPX CW-del och Kids Roundup.

Nästa tisdag, den 2 juni står NAC HVF och ARS Spartan Sprint i tur och
på torsdag den 4 juni NAC 10 m. På fredag den 5 juni tävlas Digital
Pentathlon på BPSK63.

Nästa veckoslut tävlas Wake-Up! QRP Sprint, Open Season Ten Meter PSK
Contest, DigiFest, SEANET Contest, IARU Region 1 Field Day, Alabama
QSO Party och SRAL:s Grundtävling.

SRAL Field Day närmar sig

Fältdagens telegrafidel hålls traditionellt det första veckoslutet i
juni. Byggandet av portabla stationer får tidigast börja på fredagen
den 5 juni klockan sex på kvällen finsk tid. Evenemanget påbörjas i
egentlig bemärkselse på lördagen sammma tid.

Europeiska motstationer brukar oftast finnas i tillräcklig mängd,
OH-stationer önskas i loggarna. Alla som kan önskas delta, antingen
genom en egen Field Day station eller en fast hemstation. Observera
att det i SRAL Field Day även finns en klass för hemstationer, med
nätspänning eller utan.

Regler, gamla resultat och övrig information finns på webbplatsen:
http://sral.fi/oh4mfa/sralfd/. En givande och trevlig fältdag åt alla
deltagande!

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka på söndagen den 7 juli från OH6A i
Vasa, klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX