Svensk bulletin 33/2009

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0933S
Kanslibulletin 33/09 12.9.2009

INNEHÅLL
Valutskottet meddelar
Anordnanderättigheterna till SRAL:s sommarläger finns att sökas
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Radioorienteringsövningar i Svedängen i Helsingfors
Radioamatörkurser
Stulen radioamatörutrustning
DX-tips
Tävlingsnyheter
SAC 2009 Utmaningstävling till OH-klubbstationer
En försändelse QSL-kort har kommit till kansliet
Nästa bulletin

Valutskottet meddelar

Höstmötet och valen närmar sig. I Finlands radioamatörförbunds
höstmöte 2009 står styrelsemedlemmarna Michael Fletcher, OH2AUE och
Heikki Lahtivirta, OH2LH i tur att avgå. Under höstmötet väljs två
medlemmar till styrelsen.

Finlands radioamatörförbunds valordning finns att ses i tidningen
Radioamatööri 8/2006 på sidan 6, på förbundets webbplats som pdf-fil:
http://sral.fi/files/saannot.pdf, i OH-katalogen fr.o.m. 2002 framåt
samt vid behov från förbundets kansli.

Varje medlem i Förbundet har rätt att skriftligt föreslå åt
valutskottet att dennes kandidat tas in i kandidatlistan som skall
sammanställas för valet. Valhandlingarna, d.v.s. förslag till
kandidater till valet ombedes sändas senast 9.10.2009 till
valutskottets sekreterare till Finlands radioamatörförbunds kansli på
adressen:

Finlands Radioamatörförbund,
Valutskottet,
Sekreterare Annika Wahlström,
PB 44, 00441 HELSINGFORS

I valhandlingen bör kandidatens efternamn och förnamn nämnas.
Därutöver bör bifogas kandidatens skriftliga samtycke till att ställa
upp som kandidat. De som står i tur att avgå kan ställa upp som
kandidater igen, men även de bör sända in valhandlingar.

Kandidaterna kan sända en bild (gärna i digitalt format) för kommande
kandidatpresentationer, som publiceras i RA 11/2009 samt en högst 200
ord lång fritt formulerad text.

Valkatalogen över de röstberättigade finns till påseende hos
valutskottets sekreterare fr.o.m. 28.9.2009 under Finlands
Radioamatörförbunds kanslis öppethållningstider. I katalogen finns
alla personmedlemmar och klubbar som Finlands Radioamatörförbund rf
har godkänt som medlemmar fram till 26.9.2009.

De av förbundets medlemmar som bor utomlands kan få sitt
röstningsmaterial sänt per post genom att på förhand meddela om detta
till valutskottets sekreterare.

Postomröstningsmaterialet postas i samband med RA 11/2009, det är även
möjligt att rösta på höstmötesplatsen 21.11.2009.

Anordnanderättigheterna till SRAL:s sommarläger finns att sökas

De klubbar, som är intresserade av att ordna sommarlägret år 2010
ombedes sända in en ansökan om anordnanderättigheter för lägret till
SRAL:s styrelse senast 30.9.2009. Ansökan kan sändas per post till
adressen SRAL, Styrelsen, PB 44, 00441 HELSINGFORS eller per e-post
till hallitus & sral.fi.

Klubbarna meddelar

OH2AP:s höstläger

Järvenpään Radioamatöörit ry, OH2AP, ordnar sitt traditionella
höstläger den 12 september 2009 i Tusby församlings lägercenter, dvs.
på Rusutjärvi lägerhem vid stranden av rusutjärvi, mycket nära den
gamla lägerplatsen Metsäpirtti. Adressen till församlingens lägerhem
är Hämeentie 44, Hyrylä. De som åker vilse kan få information från
nummer 0400 944776 (Esko). Denna gång är lägret en dag, eftersom det i
lägercentret inte finns övernattningsmöjligheter. I programandelen av
lägret, på eftermiddagen efter lunch, berättar Jarmo OH2GJL om
DX-lyssnande. På lägret finns även en kontaktutställning där du kan
stifta bekantskap med otaliga olika kontakter. I traditionell andra
väntas bastubadande och småprat samt även möjlighet till QSO emd
lägrets riggar. Lägeravgiften är fortfarande enbart 5 euro och
innehåller kaffe och mat.

OH6AD:s höstläger

Keski-Suomen Radioamatöörit ry, OH6AD, ordnar sitt traditionella
höstläger i Multia, i Post- och logistikbranschens unions lägercenter
veckoslutet 2-4 oktober 2009. Lägret byggs upp på fredag fr.o.m. kl.
18.00. I programmet finns bl.a. umgänge, bastubadande och
korvgrillning. Lördagens program är ännu öppet. På lägret finns
möjlighet att övernatta i stugor och på lördag erbjuds "fältkost" till
priset 5 euro. Körinstruktioner fås från repeatern på 145.700. Adress
för GPS: Sinervämäentie 132, Multia. Koordinater: 62.22`59” N,
24.50’4” E, Lokator KP22KJ. Körinstruktioner: ca 25 km från Petäjävesi
mot Multia, vägkorsning till vänster ”Sinervämäentie/ Kirjailijakoti
Vuorela", följ denna väg 1,32 km, sväng till höger till stugvägen, där
det finns en skylt ”Postiliitto”. Mer information fås av: Rane, OH6RV,
tfn 0400765816, e-post oh6rv & sral.fi

Bemärkelsedagar

90 år
18.09. Lauri Pätäri, OH2YE

85 år
18.09. Simo Lehtinen, OH2ZJ

80 år
13.09. Veikko Sjöberg, OH8RQ / OH7MQF
14.09. Olavi Kanerva, OH2UK / OH2-1083

75 år
21.09. Paavo Mainio, OH8PW

60 år
18.09. Kari Gustafsson, OH2-959
21.09. Tauno Hermola, OH1-0596

50 år
14.09. Pekka Serpola, OH2BPO
19.09. Petri Hannikainen, OH2HOK / OH2SB
21.09. Kaija Nylund, OH1KJ

Finlands radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Radioorienteringsövningar i Svedängen i Helsingfors

Samling sker vid Svedängens friluftsstuga på parkeringsplatsen den 20
september klockan 10.40. Kontrollerna startas kl. 11.00 och är på fram
till 14.00. Övningarna lämpar sig väl för gamla rävar som för
nybörjare. En del mottagare finns att lånas, ifall du inte råkar ha
med egen apparatur. OBS! Vädervarning, ifall det ösregnar ordnas
övningen inte. Mer information fås från oh2jku & sral.fi.

Radioamatörkurser

En radioamatörkurs för elementär klassen börjar på SRAL:s kansli
torsdagen den 1 oktober kl. 18.00. Kurskvällar hålls på torsdagar
under hela hösten. Kursen avslutas 17.12. Bindnande anmälningar fram
till 25.9 till SRAL:s kansli per telefon 09 562 5988 eller
oh2hsj & sral.fi. OBS! Det finns enbart en ledig plats på kursen.
Kansliets adress är Kaupinmäenpolku 9, Helsingfors.

Pudasjärven kansalaisopisto ordnar en radioamatörkurs med målet
elementär klass under hösten. Kursen hålls på lördagar kl.
09.00-15.00, 26.9.2009, 10.10.2009 och 14.11.2009. Platsen är
Pudasjärven kansalaisopisto,

Radioamatörkursen i Euran kansalaisopisto genomförs inte p.g.a. för få
deltagare.

En radioamatörkurs börjar 23.9.2009 kl. 18.00 i Åbo. Kursplatsen är
klubbutrymmena för OH1AA på adressen Stålarmsgatan 3. Anmälningar till
Jouni Anttila, oh1co & sral.fi eller per telefon 040 771 0420. Kursen
hålls på onsdagar kl. 18 och i slutet av kursen ordnas
radioamatörexamenstillfälle.

En radioamatörkurs hålls på Kouvola rörradiomuseum fr.o.m. 4.10 kl.
17. Kurskvällarna är på söndagar ända fram till december. Mer
information och anmälningar till Heikki, OH5GES, tfn 041 544 2554
eller e-post oh5ges & sral.fi.

Stulen radioamatörutrustning

En självgjord radioamatörapparat, en HF-mottagare-sändare av modellen
"Roklotin" har stulits. Färgen är svart och skalet metall, och radions
skal bildar kylribbor. Apparaten har stulits utan mikrofon. I
frontpanelen finns byggarens radioamatöranrop OH2OV. Kontakter till
oh2lgw & sral.fi.

DX-tips

5R8UO, Madagascar, fram till den 20 september, 40-10 m, mestadels CW.
QSL via DF8UO.

7Q7HB, Malawi, ungefär i tre månaders tid, mest CW och digitala
sändarslag. QSL direkt till G0IAS.

PJ4/PE2MC och PJ4/PG4M, Bonaire, fram till den 16 september. QSL till
hemanrop. Operatörerna deltar även i WAE med anropet PJ4NX. QSL via
PA3CNX.

TJ3SL Kamerun, 20-10 m, SSB. Operatören är aktiv under sin fritid. QSL
via F5PSA.

På kommande:

FT5GA, Glorioso, är snart i etern, och är igång fram till slutet av
oktober. 160-10 m, CW, SSB, RTTY och PSK31. Fyra stationer kommer att
vara igång samtidigt. QSL enligt operatörernas instruktioner.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas Worked All Europe DX Contest, Swiss HTC QRP
Sprint och North American Sprint Contest.

Nästa tisdag, 15.9, står NAC 1,3 GHz i tur och nästa onsdag 16.9 MOON
Contest. Nästa torsdag 17.9 tävlas NAQCC Straight Key/Bug Sprint.

Nästa veckoslut tävlas Feld-Hell Club Route 66 Sprint, SAC:n CW-osa,
QRP Afield, Washington Salmon Run, QCWA QSO Party och North American
Sprint Contest.

SAC 2009 Utmaningstävling till OH-klubbstationer

SAC CW-del tävlas 19-20.9 kl. 1200-1200 och SSB-delen 26-27.9 kl. 1200-1200.

Reglerna för utmaningstävlingen är de officiella SAC 2009 reglerna
enligt Multi-Single kategorin, med följande undantag:

Allmänt

I tävlingen används klubbens anrop. En annan station än klubbstationen
kan användas som station, men den bör uppfylla de krav som ställts på
station.

Antenner

På övre band kan beamar användas, men stackning eller effektfördelning
i olika riktningar är inte tillåten. På lägre banden följs
single-element regeln, en dipol eller vertikal är tillåten, men
vertikalgrupper eller flerelementsantenner är inte tillåtna.

Bara en radio, mängden operatörer obegränsad.

Maximal sändareffekt 100 W. Syftet med att begränsa sändareffekten är
att möjliggöra tävling mellan klubbstationer av olika kaliber. Det är
alltså inte fråga om att tävla på blodigaste allvar, utan en möjlighet
till mer lättsam samvaro mellan klubbmedlemmar och möjlighet att
bekanta sig med tävlingsverksamhet i praktiken.

Användningen av cluster är tillåten.

Förhandsanmälning är obligatoriskt.

Att sända in loggen är obligatorisk. :) Bland alla som sänder in sin
logg utlottas totalt 4 årgångar av CQ (2/sändarslag). (Gäller alla
OH-deltagare).

Bland alla som deltar i utmaningstävlingen lottas dessutom ett mycket
intressant överraskningspris ut! Mängden lotterilappar bestäms utifrån
hur många QSO:n som hållits, 200 qson/lapp.

Tilläggsmotivation i kampen för ökande av OH-poängpotten i
SAC-helhetstävlingen. Välkommen med!

Anmälningar till Janne, OH6LBW, janne.karresuo & gmail.com.

En försändelse QSL-kort har kommit till kansliet

En försändelse QSL-kort har kommit till kansliet denna vecka. QSL-kort
finns åt följande OH-stationer:

OH2AA, OH2AAV, OH2AL, OH2BN, OH2CI, OH2DZ, OH2EI, OH2FFP, OH2NM,
OH2NRG, OH2TA och OH2VZ.

Förutom dessa har enstaka kort kommit till många olika OH-stationer.
Välkomna till kansliet för att hämta era kort.

Nästa bulletin

Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 20
september klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinknåpare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX