Svensk bulletin 36/2009

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0936S
Kanslibulletin 36/09 3.10.2009

INNEHÅLL
Styrelsens frågetimme har flyttats
Kandidatnomineringen avslutas 9.10
Silent key
Radiopryldag i Seinäjoki
Bemärkelsedagar
Amatörer i ametistgruvan
DX-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Styrelsens frågetimme har flyttats

På lördagen hölls inte SRAL:s styrelses frågetimme, eftersom hälften
av styrelsens medlemmar inte kunde närvara.

Styrelsens frågetimme i oktober hålls nästa lördag 10.10, klockan
14.00 finsk tid. Frekvensen är 3685 kHz.

Kandidatnomineringen avslutas 9.10

Höstmötet och valen närmar sig. Varje medlem i Förbundet har rätt att
skriftligt föreslå åt valutskottet att dennes kandidat tas in i
kandidatlistan som skall sammanställas för valet.
Valhandlingarna, d.v.s. förslag till kandidater till valet ombedes
sändas senast 9.10.2009 till valutskottets sekreterare till Finlands
radioamatörförbunds kansli på adressen:

Suomen Radioamatööriliitto,
Vaalivaliokunta,
Sihteeri Annika Wahlström,
PL 44, 00441 HELSINKI

I valhandlingen bör kandidatens efternamn och förnamn nämnas.
Därutöver bör bifogas kandidatens skriftliga samtycke till att ställa
upp som kandidat. De som står i tur att avgå kan ställa upp som
kandidater igen, men även de bör sända in valhandlingar.

Silent key

Kansliet har nåtts av buden att våra amatörbröder Lasse Holtti, OH6SU
och Eero Vehaluoto, OH5PT, har lämnat oss. Vi hedrar Lasses och Eeros
minne med en stunds tystnad.

Radiopryldag i Seinäjoki

På söndagen den 18 oktober kl. 12.00 - 16.00 ordnas igen
radioentusiasternas gemensamma pryldagar i Seinäjoki.

Liksom tidigare år är platsen Toimintojentalo Kasperi på adressen
Kasperinviita 13, Seinäjoki. Försäljare och radioentusiaster från
olika håll av landet kommer på plats liksom även representanter för
importörer. Evenemanget är helt grats, dvs. inga inträdes- eller
försäljningsplatsavgifter. Man strävar till att få utrymmeshyran
betald med cafeterians inkomster. Mer information om evenemanget fås
av Mika, OH6HGW, tfn 0400 906 042.

Bemärkelsedagar

80 år
03.10. Seppo Lehtinen, OH2TV

75 år
10.10. Lars Sandberg, OH2-3090

70 år
03.10. Esa Vainio, OH2LDS

60 år
06.10. Mauri Korpelainen, OH2NWG

50 år
05.10. Kari Jalonen, OH1RZ

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Amatörer i ametistgruvan

I Luosto på toppen av Lampivaara finns en ametistgruva i vacker
fjällandskap. Här bryter man ädelstenar för hand och gästerna är
välkomna med att stifta bekantskap med verksamheten.

Simo, OH2HAN/9 och Timo, OH3DF/9 lägger upp en station där 15-18.10
och är QRV på SSB och RTTY på 80-20 meter. QSL via hemanrop.

Vi träffas på banden, hoppas Simo och Timo!

DX-tips

4U64UN, FN:s huvudkvarter, stationen är igång fram till mitten av
november. Alla band och sändarslag. QSL via HB9BOU.

7Q7CE, Malawi, fram till den 20 oktober, alla band, SSB och RTTY.
Operatören är aktiv vid sidan om semesterfirande. QSL via IN3VZE.

VP8DIF South Georgia, IOTA AN-007, fram till mitten av november,
HF-banden, CW, SSB och RTTY. Operatören är aktiv under sin fritid. QSL
via DJ9ZB.

3D2/C Conway Reef, 160-6 m, CW, SSB och RTTY. QSL via DJ8NK.

TX5SPA Australöarna, fram till 12 oktober, HF-banden, CW, SSB och
RTTY. Eventuellt även PSK31. Operatörerna är aktiva 16-22.10 från
Marquesas-öarna med anropet TX5SPM. QSL via SP9PT.

På kommande:

Azorit. Martti, OH2BH; Juha, OH8NC och Toni, OH2UA, är igång från
Azorerna fr.o.m. 5.10 under en veckas tid. Anropen är CU2KG, CU2KH och
CU2KI. QSL till hemanrop.

E51NOU, Rarotonga, IOTA OC-013, 5-30.10, 80-10 m, endast CW. QSL via N7OU.

Specialprefix i etern

HB9SPACE, Schweiz, jubileumsstationen för världens rymdvecka är igång
4-10.10. QSL via HB9ACA.

VC3COPP, Kanada, jubileumsstationen för att Polismakten i Ontario
fyller 100 år är igång fram till slutet av oktober. HF-banden, CW och
SSB. QSL direkt till VE3BDB.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas TARA PSK Rumble, Oceania DX Contest, DARC HF
HELL Contest 80 m, EU Sprint Autumn, RSGB 21/28 MHz Contest, DARC HF
HELL Contest 40 m och SRAL:s Grundtävling.

Nästa tisdag 6.10 står NAC VHF i tur och på torsdag 8.10 NAC 50 MHz.

Nästa veckoslut tävlas DX/NA YL Anniversary Contest, The Makrothen
Contest, Oceania DX Contest, EU Sprint Autumn, FISTS Fall Sprint och
North American Sprint Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 11
oktober klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinknåpare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX