Svensk bulletin 41/2009

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0941S
Kanslibulletin 41/09 14.11.2009

INNEHÅLL

SRAL:s höstdagar hålls i Björneborg 21.11.
Höstmötet sänds som direktsändning
Busstransport till Höstdagarna
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
QSL byrån meddelar
Föredrag på Signalmuseet i Riihimäki den 29.11.
Anmälan till Traditionsradioevenemanget
Den 15:e CCF/OHDXF kontest- och DX-träffen
DX-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

SRAL:s Höstdagar hålles i Björneborg den 21.11

SRAL:s Höstdagar hålles nästa lördag den 21. november 2009 i Björneborg.
Evenemanget arrangeras av Verkkopeliyhdistys Insomnia ry. i Björneborg.
Platsen är Björneborgs yrkesinstitut på adressen Professorintie 5.

Ett lopptorg kommer igen att finnas på sedvanligt sätt. Det är öppet kl. 09 - 16. Bonket rör på sig och fastnar på kroken, välkommen.

Deadline för logi- och supekortreserveringar har flyttats till måndagen den 16.11.2009.

Logi

Höstdagsarrangören har förhandsreserverat inkvartering från Björneborgs Scandic-hotell, på adressen Itsenäisyydenkatu 41.
Logireserveringarna bedes göras t.o.m. den 16.11.2009 på numret (02) 624 900, kom ihåg att nämna "SRAL syyspäivät".

Supén

Efter höstmötet serveras det en buffet-middag i Scandic-hotellets matsal, supekort finns att köpa direkt av höstdagsarrangören
på adressen http://kauppa.insomnia.fi t.o.m. den 16.11.2009. Priset är 17,50 Euro.

Radiostationen

Höstdagarnas radiostation kör i gång med anropet OH2SRAL. Stationen arrangeras av Radioamatöörit Kokemäki ry., OH1AL.

Programmet

Det har blivit några ändringar till höstdagarnas program, ett upp to date program kan hittas på evenemangets websidor.

Tilläggsuppgifter på websidorna, adressen http://www.insomnia.fi/sral/. Även av Antti Hara, OH1HIH per email oh1hih & sral.fi eller telefon 040 734 1160.

Höstmötet sänds som direktsändning

NäköRadioHami spelar igen in höstmötet på video som vanligt, såvida inte mötet besluter om annat. Dessutom sänds om möjligt även höstdagarnas seminarier
direkt ut över Internet. en stream finnes i sinom tid på den bekanta adressen http://media.ham.fi/.

Busstransport till höstdagarna

Helsingin Energian Radiokerho, OH2HKE, arrangerar en busstransport till höstdagarna den 21.11. Bussen avgår från turistbusshållplatsen på Järnvägstorget i Helsingfors.
Om du är intresserad, be om tilläggsuppgifter av Juhani, OH2MD. Telefon 050 559 2226 eller email oh2md & sral.fi.
Priset bestäms enligt antalet deltagare. Bindande anmälningar senast måndagen den 16.11. middagstid.

Klubbarna meddelar

Kouvolan Radiokerho, OH5AG håller sitt stadgeenliga höstmöte på klubblokalen i morgon, söndagen den 15.11.2009. kl. 15.
På föredragningslistan finns bl.a. val av styrelsen samt verksamhetsplanen för år 2010. Kaffeservering, välkomna.

Lahden Radioamatöörikerho ry. håller sitt stadgeenliga valmöte på klubblokalen på Radiomäki den 23.11.2009 kl. 18:30.
Klubben bjuder på kaffe och bulla. Välkommen.

Tampereen Radioamatöörit ry. håller sitt stadgeenliga valmöte den 23.11.2009 kl. 18:00 på klubblokalen vid Pyynikki Utsiktstorn.
Stadgeenliga valmötesärenden behandlas. Föredragningslistan finns på hemsidans "aktuellt" avdelning. Adressen http://oh3ne.ham.fi/.

Bemärkelsedagar

75 år
18.11. Jouko Myllykoski, OH6-2181

70 år
14.11. Bo Blomberg, OH2BAX

60 år
14.11. Mauri Järvinen, OH1-1309
21.11. Kalevi Sarnet, OH2NC

50 år
21.11. Seppo Rajaviita, OH6GKJ
21.11. Pauli Penttinen, OH2BTQ

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

QSL-byrån meddelar

Ett QSL paket som SRAL:s QSL byrå skickat till Uzbekistan har returnerats helt vattenfyllt. Ifall du har detta år skickat kort
avsedda för Uzbekistan till QSL-kontoret ber vi dig sända korten på nytt. Vi beklagar situationen.

Föredrag på Signalmuseet i Riihimäki

Vinterkriget började för 70 år sedan, 30.11.1939. Som förberedelse för en eventuell kris beslöt Försvarsmakten att säkerställa
landets kommunikationsnät med hjälp av ett av radioamatörer förverkligat radiokommunikationsnätverk. En utvald grupp av erfarna radioamatörer
fick till uppgift att bygga upp ett reservnätverk. Nätet utgjordes av ett tjugotal radiostationer, den mest nordliga var belägen i Uleåborg.
Huvuduppgiften var att säkerställa rikets elförsörjningsnät och kraftstationer. Snart började man även förmedla rent militära meddelanden.

Bland dagens radioamatörer uppstod tanken att hedra minnet av detta till "Apuradioverkko" döpta nätverk. Söndagen den 29.11.2009, som även
var den sista fredsdagen år 1939, kommer man att på nytt uppföra ett motsvarande radionät. I verksamheten används radioutrustning av årgång
1939 så långt det är möjligt. Händelsernas centrum är på Finlands Signalmuseum i Riihimäki.

Programmet

kl. 11:00 Öppning, ordf. Raimo Lehto, Finlands Radioamatörförbund
kl. 11:10 Tiden för Vinterkriget, överste Seppo Uro
kl. 11:40 Radioamatörernas hjälpnätverk år 1939, Reino Janhunen
kl. 12:10 Radiodemonstration med 1939 års utrustning
kl. 13:00 Kaffepaus
kl. 13:30 Kriskommunikationstekniken i dag, Matti Rouhiainen,
kl. 15:00 Tillställningen slutar

På grund av utrymmesreservationer bedes om förhandsanmälningar t.o.m. den 20.11.2009, adressen heikki.torvinen & kotikone.fi.

Anmälningar till Traditionsradioevenemanget

Som ledarstation för Självständighetsdagens Traditionsradioevenemang fungerar Finlands Signalmuseums radiostation OI3SVM i Riihimäki.
Samtliga radioamatörstationer är välkomna till evenemanget.
Anmälda traditionsradiostationer kommer att tilldelas punktfrekvenser på 80 meters bandet. Stationer med nyare utstyr fungerar som motstationer.

Operationstiderna är 6.12.2009 kl. 12-14 Finsk tid CW och kl. 14-16 Finsk tid AM.

Deltagande traditionsradiostationer bedes anmäla sig till adressen oh2mee & sral.fi för att reservera punktfrekvens t.o.m. den 20.11.2009.
Giv ert anrop , typ av radio, QTH, operator samt vilken mode ni kör vid anmälningen. Om sändaren endast fungerar med kristaller, ange även
deras frekvenser och anmäl dig i god tid för att reservera lämplig frekvens.

De som är aktiva med traditionsradion lägger till tilläggsmärket /S efter sitt anrop.

Traditionsradioevenemanget är inte en tävling, ingen ranking förekommer och inga loggar insamlas.
Välkommen med.

Det 15. CCF/OHDXF Kontest- och DX-mötet

Det 15:e CCF/OHDXF mötet hålls i Riga, Lettland den 22. -24.1.2010. På fredag kväll anordnas ett Get-together.
På lördagen den 23.1. kl. 9 - 18 hålls föredrag.

Enligt det preliminära programmet handlar lördagförmiddagens föredrag om kontestverksamheten i Baltikum, Russian DX-kontest och SAC.
På eftermiddagen står ämnen som RTTY World Top Contesting School och SO2R i turen. Dessutom har man något DX-föredrag.

Tilläggsinfo om programmet och olika resepaket fås från CCF:s hemsida, adressen http://www.contestclubfinland.com/CCF/.

DX-tips

TX3A Chesterfield, fram till den 6.12., samtliga HF band. QSL via HA7RY.

5W0AP, 5W0CF, 5W0WL, 5W0IW samt 5W0JC, Samoa, fram till 18.11 160 -17m , CW, SSB, RTTY och PSK. QSL enligt operatorns anvisningar.

D2CQ, Angola, fram till den 29.11., 80 - 10 m, SSB. QSL via CT1IUA.

D68F Komorerna, fram till den 23.11, 160 - 10 m, CW och SSB. QSL via F6AML.

T88AA Palau, fram till den 22.11.80 - 10 m, CW och SSB. Operatorn är i gång på fritiden. QSL via JJ1BMB.

VP8DIF South Georgia, fram till 16.11., mestadels CW och RTTY. QSL via DJ9ZB.

XV2RZ samt XV2JR Vietnam, Retu OH4MDY och Henri OH3JR är i gång t.o.m. den 6.12.2009, 80 - 10 m, CW,SSB och RTTY.
Operatörerna deltar även i CQWW-kontesten. Enligt Retu hörs Europa nätt o jämnt över bruset i Vietnam på samtliga band.
Normala bakgrundsbruset är S8 -S9, varför QRP-stationer knappast hörs.
QSL för bägge anropen via OH4MDY. OH-korten sänds automatiskt.

På kommande:

V88/SM3TLG Brunei, 16. -20.11., samtliga HF-band, CW och SSB. QSL via SM3TLG

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas WAE DX Contest, JIDX Phone Contest, OK/OM DX Contest, CQ-WE Contest och 16.11. Run for the Bacon QRP Contest.

Nästa tisdag, den 17.11 står NAC 1,3 GHz i tur och fredagen den 20.11. YO International PSK31 Contest.

Nästa veckoslut tävlas LZ DX Contest, All Austrian 160m Contest, ARRL Sweepstakes Contest samt EPC PSK63 QSO Party.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, kl. 15.00 finsk tid på söndagen den 22. november från OH6A i Vasa på 3720 kHz +- QRM.

Översättning: Teppo Meriluoto, OH6GSB
Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ