Svensk bulletin 03/2010

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1003S
Kanslibulletin 3/10 23.1.2010

INNEHÅLL

Kommunikationsläger för unga
Silent key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Presentation om radiounderrättelseverksamheten under vinterkriget
Ny fyr igång
DX-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Kommunikationsläger för unga

Scoutkåren Salon Leiriveikot och Finlands Radioamatörförbund rf ordnar
ett veckoslutsläger med kommunikationstema den 5-7 mars i Leirisalo på
Kimitoön.

I programmet finns bland annat:

- konstruerande av radioapparatur och antenner

- kopplande av radiostation till dator

- kommunikationsövningar som tillämpar dator och radiostation på
lägret och i terrängen

- övning av radioamatörorientering

- kort presentation av examen för elementär klass för radioamatörer

Deltagare tas i anmälningsordning, dock högst 20 personer. Nedre
åldersgränsen är 13 år (för under 15 åringar behövs föräldrarnas
samtycke).

För evenemanget debiteras en deltagaravgift på 20 euro, där
inkvartering, måltider och undervisning ingår. Egna sängkläder eller
sovsäck med, likaså terrängutstyrsel.

Ledare för evenemanget är SRAL:s projektchef Jukka Heikinheimo, OH2BR,
som ger ytterligare information och tar emot anmälningar fram till den
15 februari. Hans kontaktuppgifter är oh2br & sral.fi eller 040 500
9727.

Klubbarna meddelar

Teljän radioamatöörit ry, OH1AF, håller sitt stadgeenliga årsmöte den
27 januari 2010 kl. 19.00 på klubbhuset i Viasvesi. Klubbens adress är
Vanha Raumantie 705, 28660 BJÖRNEBORG. De stadgeenliga ärendena
behandlas. Kaffeservering. Välkomna! Styrelsen

Laivaston Radioamatöörit ry, OH1AJ, håller sitt stadgeenliga årsmöte
på klubben tisdagen den 2 februari 2010 kl. 18.30. Klubbens adress är
Puosuntie 2, 20240 Åbo. Årsmötesärenden behandlas. Kaffe med dopp.
Välkomna. Styrelsen

Lohjan Radioamatöörit ry, OH2AAB, håller sitt stadgeenliga årsmöte
fredagen den 19 februari 2010 kl. 18.00 på ammattioppilaitos. Adressen
är Toivonkatu 4. Välkommen. Styrelsen.

Bemärkelsedagar

80 år
01.02. Väisänen Tauno, OH7ON

70 år
30.01. Rönkkö Olavi, OH7EY

50 år
23.01. Gäddala Pauli, OH1-7142
23.01. Sirkiä Eero, OH1GYG / OH1-9526
23.01. Rautkorpi Jyrki, OH2NQH
25.01. Mattsson Ossi, OH5JDR

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Presentation om radiounderrättelseverksamheten under Vinterkriget

Krishistoriska samfundet i Finland och Krigsmuséet har ordnat en
föreläsningsserie om Vinterkriget. Föreläsningarna hålls på onsdagar
klockan 18.00. Ifall publikmängden överskrider platskapaciteten för
föreläsningsplatsen, hålls föreläsningen även kl. 19.30 samma kväll.
Serien började i december, och dess sista föreläsning är 10.3.

Radioamatörerna torde åtminstone vara intresserade av föreläsningen
som hålls 24.2.2010 kl. 18.00 med temat "Finlands
radiounderrättelseverksamhet i Vinterkriget". Som föreläsare fungerar
ingenjörsöverste, DI Lauri Lehtonen.

Föreläsningarna hålls i Sibeliusgymnasiets festsal, vars adress är
Lisagatan 13, Helsingfors. Föreläsningen som hålls 10.2.2010 med temat
"Betydelsen av fältarméns skyddskårs stomme" hålls dock på Tieteiden
talo på adressen Kyrkgatan 6, Helsingfors.

Mer information fås från internetadressen http://www.sshs.fi/.

En ny fyr är igång

Skellefteå Radioamatörer - SK2AU, fyller 50 år detta år. För att börja
med firandet, har vi dragit igång en liten Beacon på l60 metersbandet,
1836 KHz, med 400 mW, aktiv hela dygnet. Fyren har den officiella
jubileumssignalen SK50AU, med en 160 meter longwireantenn. Den har en
egen hemsida, med länk till en rapportsida, där man kan lämna
rapporter online. Så Please - lyssna efter fyren och rapportera gärna
till oss www.sk2au.org Alla inkomna rapporter kommer att verifieras
med special-QSL´et SK50AU. 73 SkRA/SM2BYW

DX-tips

5I3A Tanzania, fram till den 1 mars, alla band. QSL via RK3AOL.

5X1NH Uganda, fram till den 21 mars, alla band förutom 160 m, CW, SSB,
RTTY och PSK. QSL via G3RWF.

XR0ZA Juan Fernandez, IOTA SA-005, 160-10 m, i synnerhet lägre band,
CW, SSB och digitala sändarslag. QSL direkt till JA8BMK.

H44MS Salomonöarna, IOTA OC-047, fram till den 19 april, 80-40 m,
mestadels SSB. I februari kommer operatören även att vara aktiv från
Temotuområdet. QSL via DL2GAC.

SV/A Athos, munken Apollo är ofta igång med RTTY ca kl. 1700-2100 UTC.
Banden är 160, 80, 40 och 30 m. QSL direkt.

T32BJ Öst-Kiribati, IOTA OC-024, fram till den 26 januari, lägre band,
mest CW. QSL via G3BJ.

YJ0DX, YJ0XX ja YJ0MM, Vanuatu, IOTA OC-035, fram till den 28 januari,
160-10 m, CW, SSB och RTTY. QSL åt alla anrop via 9A8MM.

På kommande:

3C0 Annobon, IOTA AF-039, aktiveras i april, 160-10 m, i synnerhet
lägre band och CW, men även SSB och RTTY.

PW8J, IOTA SA-041, en av de mest önskade IOTA-ögrupperna kommer att
vara aktiv den 9-15 juni, tre stationer kommer att vara igång. Samma
operatörer är igång den 16-18juni med anropet PW8Ö från ögruppen IOTA
SA-016. QSL direkt åt PY7ZY.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas BARTG RTTY Sprint.

Nästa tisdag, den 26 januari, står NAC 2,3 GHz + up i tur.

Nästa veckoslut tävlas CQ 160 m Contest, REF Contest och UBA DX Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, söndagen den 31 januari klockan
15.00 finsk tid från OH6A i Vasa på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinknåpare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX