Svensk bulletin 12/2010

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1012S
Kanslibulletin 12/10 27.3.2010

INNEHÅLL

Styrelsens frågetimme 10.4
SRAL:s vårmöte
Klubbarna meddelar
”Radioamatörerna helt ute!”
Radioamatörkurs i Kotka
T2-kurs i Vasa
Bemärkelsedagar
Tävlingsnyheter
Kom med i Kalakukkotävlingen
Reijo och Juhani i Vietnam
Nästa bulletin

Styrelsens frågetimme 10.4

Styrelsens nästa frågetimme hålls på lördagen den 10 april.
Frågetimmen inleds klockan 14 finsk tid och avslutas kl. 15.
Frekvensen är den gamla och bekanta 3685 kHz.

I början av frågetimmen anmäler sig styrelsemedlemmarna, varefter man
kan ställa dem frågor. Frågorna kan även sändas på förhand till
förbundets kansli, ordföranden eller styrelsemedlemmarna.

SRAL:s vårmöte

Finlands Radioamatörförbunds vårmöte ordnas i Salo i Sokos Hotel
Rikalas mötesutrymmen på lördagen den 24 april kl. 12.00. Rikala är
beläget på en ytterst central plats i kärncentrum av Salo, adressen är
Asemakatu 15.

Måltider

Före vårmötet börjar, kl. 11-12 finns möjligheten att äta en
buffélunch i Fransmanni, som är i mötesutrymmenas omedelbara närhet.
Priset på lunchen är 10,90 € (salladsbord, varmrätt, bröd, smör,
kaffe/te, isvatten som lunchdryck). För lunchen bör man förhandsanmäla
sig till Memma före den 18 april, oh1eg & sral.fi eller telefon 050 569
2298.

Möteskaffet kostar 2 euro/person.

Cocktail-evenemang klockan 16.00

Efter mötet ordnas på Estradi (bredvid mötesutrymmena i Rikala) ett
cocktailevenemang, där mötesmännsikorna kan lämna för samvaro,
diskussioner och kvällsplanering. Priset för Cocktailevenemanget är 20
euro.

Menu:
Miniköttbullar
Cocktailpiroger med fyllning av rökt ren och lax
Potatissallad
Kycklingpastasallad
Tomat-mozzarellasallad
Två glad rött eller vitt vin

Bindande anmälningar senast den 16 april åt Memma, oh1eg & sral.fi eller
per tfn 050 569 2298.

QSL-kort

Utgående QSL-kort kan hämtas till anmälningspunkten för mötet.

Inkvartering

Inkvarteringsbokningar bör göras t.o.m. 2.4 till Sokos Hotel Rikalas
reception reception.rikala & sok.fi eller tfn (02) 774 4120. Vid
bokning, ange märkningen SRAL.

Mer information om evenemanget och inkvarteringspriser finns på SRAL:s
webbplats och marsnumret av tidningen Radioamatööri.

Klubbarna meddelar

Kakkosten kerho ry håller sitt årsmöte nästa onsdag, den 31 mars 2010
kl. 19 i klubbutrymmena. Klubbens adress är Kassörsgatan 4 A 118,
Helsingfors. Under mötet behandlas de ärenden som stadgas i 10 § i
föreningens stadgar. Välkommen!

Kissen Kipinä ry håller sitt årsmöte tisdagen den 20.4.2010 fr.o.m.
kl. 18.00 på adressen Gesterbyvägen 406, Kyrkslätt. De stadgeenliga
årsmötesärendena behandlas. Välkomna.

”Radioamatörerna helt ute!” 18.4

Evenemanget ”Radioamatörerna helt ute!” är ett
marknadsföringsevenemang för vår hobby, vars syfte är att väcka så
mycket positiv och välvillig uppmärksamhet som möjligt.

Evenemanget ordnas söndagen den 18 april. Det kan pågå från morgon
till kväll eller fritt valbart vara några timmar eller hela dagen.
Platsen är fritt valbar, men helst någonstans ute utanför
standardstationen.

Klasser: Individuellt eller i grupp. För gruppen fås extra poäng ifall
det i gruppen finns minst en "ysiysi-gubbe".

Station: T.ex. en traditionsradio som väcker intresse, en speciell
antenn, operatörens humorklädsel, häst och kärra, cykelstation osv.
Alla radioamatörfrekvenser och sändarslag är tillåtna. Mängden
kontakter avgör inte utan kontakterna till människorna i omgivningen
gör det, och i andra hand publicitet i media.

Belöningen är stor ära och berömmelse.

Förhandsanmälningar fram till den 11 april per e-post till
oh1eg & sral.fi. Sänd dina idéer och kommande "plats för framträdande".
I en på förhand publicerad lista meddelas stationernas placering, så
att så många radioamatörer som möjligt kan komma till platsen för att
understöda evenemanget!

För eventuell ära och berömmelse kan man sända in rapporter om
verksamheten under dagen till råder på e-postadressen oh1eg & sral.fi.

I rådet för evenemanget ingång de tillkallade auktoritativa
medlemmarna Jaska, OH1TX, Yussi, OH7TE samt projektkoordinator MEmma,
OH1EG.

En livlig och idérik vår på alla, och med önskan om rikligt
deltagande. ”Rådet för Helt ute"

Radioamatörkurs i Kotka

I Kotkan kansalaisopisto ordnas en radioamatörkurs för elementär klass
14.4 - 19.5.2010. Kursprogrammet finns på adressen www.kotkanopisto.fi
under punkten "kesälukukausi". Anmälningstiden för kursen är
22.3-9.4.2010. Förfrågningar: Pertti Räsänen, OH5VX, oh5vx & sral.fi
eller (05) 289 550.

T2-kurs i Vasa

En T2-kurs inom radioamatörtekniken ordnas i Vasa under denna vår.
Tidpunkten överenskommes med deltagarna. Som studiematerial används
böckerna Tiimissä hamssiksi 2 och Radiotekniikan perusteet.
Anmälningar per e-post till adressen oh6ayw & sral.fi.

Bemärkelsedagar

85 år
29.03. Salmela Helge, OH2RR

80 år
29.03. Suominen Jean, OH1QS
08.04. Finnäs John, OH6ZA

70 år
05.04. Smedslund Teuvo, OH1WD
11.04. Metsola Helge, OH2DY
12.04. Ilivitzky Wladimir, OH2JZ

60 år
04.04. Raatikainen Kari, OH2BCY

50 år
04.04. Väli-Mattila Anne, OH5FIY
04.04. Kaita Seikku, OH3NYB
04.04. Alho Jarkko, OH1CL
08.04. Mäkelä Tuomas, OH6MIK

Finlands Radioamatörförbund samt kanslipersonalen lyckönskar jubilarerna.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas CQ WW WPX Contest.

Nästa torsdag, den 1 april står SARL QSO Party och NAC 10 m i tur.

Nästa veckoslut tävlas Kalakukkotävlingen, SP DX Contest, EA RTTY
Contest, Missouri QSO Party och SRAL:s grundtävling.

Tisdagen den 6 april står NAC VHF it tur och på torsdagen den 8 april
NAC 50 MHz.

Under det andra veckoslutet i april tävlas Japan International DX
Contest, EU Sprint Spring och Georgia QSO Party.

Kom med i Kalakukkotävlingen

Kalakukkotävlingen tävlas på påsksöndagen den 4 april. SSB-delen hålls
0700-0859 UTC och CW-delen kl. 1000-1159 UTC samt RTTY kl. 1300-1359
UTC. Tävlingen ordnas av Kuopion Seitoset ry. Reglerna finns i
aprilnumret av tidningen Radioamatööri, som når läsarna före påsk samt
från SRAL:s webbplats. Direktadress till reglerna:
http://www.sral.fi/kilpailut/saannot/kalakukko2010.pdf.

Reijo och Juhani i Vietnam

Reijo, OH4MDY och Juhani, OH4KBC, är igång från Vietnamn fram till den
6 april med anropen XV2RZ och XV2KBC. Alla HF-band, utom 30 meter.
OH-kort sänds automatiskt efter peditionen.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om två veckor, söndagen den 11
april, klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinknåpare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX