Svensk bulletin 16/2010

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1016S
Kanslibulletin 16/10 8.5.2010

INNEHÅLL

5 MHz bulletinexperimenten fortsätter
Returnera klubbinformationsförfrågan
Klubbarna meddelar
De ungas lägerskola i Tavastehus
TURVA 2010- övningen
Itä-Suomen Radioharrastajat's sommardagar
Radioorienteringsövningar i Helsingfors
Bemärkelsedagar
Anmäl dig till Traditionsradioevenemanget senast den 14.5.2010
Tävlingsnyheter
Sex meters maraton 2010
Sainios nya minnestävling 16.5.2010
En QSL-kortförsändelse har anlänt till SRAL:s kansli
Nästa bulletin

5 MHz bulletinexperimentet fortsätter

Denna bulletin sändes från OH2K även på frekvensen 5300 kHz, mottagaren bör dock läggas på frekvensen 5298,6 kHz USB. Kommunikationsverkets särskilda tillstånd till 5 MHz frekvenser ger nämligen mittfrekvensen för sändningen. Det är mittfrekvensen för 2,8 kHz bandbredd, som på USB alltså är 1,4 kHz högre än bärvågsfrekvensen. Välj alltså 5298,6 kHz som mottagningsfrekvens.

En riklig mängde hörbarhetsrapporter önskas för 5 MHz bulletinen, för att utvärdera hur väl frekvens lämpar sig för användning.
Rapporteringsinstruktioner finns i februarinumret av tidningen Radioamatööri på sidan 6 och från förbundets webbplats http://www.sral.fi/bulletiini/.

Returnera klubbinformationsförfrågan

Om din klubb inte ännu har returnerat klubbinformationsenkäten, gör det möjligast fort.
Formuläret finns i doc-, rtf- och pdf-format på adressen:
http://www.sral.fi/kerhokysely/. För de klubbar vars e-post adresser inte finns i kansliets kännedom har klubbinformationsförfrågan sänts per post.

Klubbarna meddelar

TURVA 2010 -informationstillfälle i Tammerfors

Måndagen den 24.5.2010 kl. 18:00 arrangeras ett informationstillfälle om den kommande Turva 2010 övningen i Tampereen Radioamatöörit ry's lokal i utsiktstornet på Pyynikki.
Samtliga som är intresserade av övningen är välkomna. Kaffeservering har ombesörjts. Tilläggsinformation från adressen oh3hzo & sral.fi samt OH3NE:s hemsidor.

OH5AG:s sommarläger

Kouvolan Radiokerhos sommarläger arrangeras enligt traditionen på välbekant plats i Kekäleniemi den 29 - 30.5.2010. På lördagens preliminära program står Ilkkas, OH5IY, föredrag "Fyrar; fältmätningar och riktdiagram".
Dessutom utlovas det bl.a. en traditionell bastu- brasa- radiosnack-modul.
Tilläggsuppgifter från klubbens hemsida, adresse http://www.oh5ag.com/.

De ungas lägerskola i Tavastehus

Lägerskolan nästa sommar hålls 13-20.6.2010 i Lautsian lomakeskus, vid stranden av Ilmoilanselkä i Hauho, som numera är en del av Tavastehus.
Lägerskolan hålls för första gången som familjeläger. Naturligtvis kan barn och unga fortfarande även denna sommar delta ensam i lägret, såsom varit praxis under tidigare läger.

Under de tre föregående sommarlägerskolorna har ett tiotal 9-16 åriga flickor och pojkar utfört behörighetsexamen under lägerveckan och fått en ny hobby. Många har även övergått från elementär till allmän klass.

Lägerskolan är inte enbart studier, utan emellanåt hinner man simma, bada bastu och fira fritid. På lägret deltar även äldre ungdomar som blivit radioamatörer i de tidigare lägerskolorna.

Finlands Radioamatörförbund rf. stöder anordnandet av lägerskolan. På grund av detta kan lägeravgiften hållas vid 190 euro, som innehåller boende, mat och utbildning med tillhörande läromaterial.

Till lägerskolan kan du anmäla dig (eller anmäla ditt barn), genom att kontakta projektchefen inom Finlands Radioamatörförbund och ledaren för lägerskolan Jukka Heikinheimo, GSM 040 500 9727 eller per e-post oh2br & sral.fi.

TURVA 2010 -övningen

Finlands Radioamatörförbunds Turva 2010 -krisberedskapsövning arrangeras den 11. -12. september. Ändamålet är att fortsätta där man slutade år 2008 samt få till stånd permanenta regionella frivilligeorganisationer för att säkerställa samhällets kommunikationslänkar. Anmälan om medverkan har fåtts från ledningscentraler för 15 räddningsområden samt några kommuncentraler.
Tilläggsinformation fås från tidningen Radioamatööri och förbundets internet sidor, adressen http://www.sral.fi/turva/.

Itä-Suomen Radioharrastajats sommardagar

Garde-Party ry:s radioklubb anordnar det redan traditionella Itä-Suomen Radioharrastajats sommarevenemang i Saukkovaara, Ristijärvi den 28.-30.5.2010. Tilläggsuppgifter från internet adressen http://www.garde.fi/.

Radioorienteringstävlingar i Helsingfors

Helsingin Energian Radiokerho ry, OH2HKE, anordnar övningar i 3,5 MHz radioorientering på följande onsdagar:
12.5, 19.5, 26.5, 2.6, 9.6, samt 16.6.

Platsen är friluftsområdet i Svedängen. Kontrollerna är i gång kl. 16:00 - 19:00. Info: BYJ-201 (vit VW Transporter) på parkeringsplatsens östända.

På platsen finns några låneutstyr samt möjlighet att anskaffa egen utrustning. Tilläggsuppgifter från internet adressen http://ardf.pp.fi/.

Bemärkelsedagar

85 år
13.05. Åke Mangs, OH2BKG

80 år
08.05. Pentti Rahikka, OH2MN
10.05. Lassi Hamppu, OH1KZ
12.05. Johan Urnberg, OH2UC

70 år
10.05. Osmo Salo, OH3KN / OH8KN
11.05. Ilkka Uusitalo, OH1QA / OH9OU
13.05. Jukka Teinilä, OH2GZX

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Anmäl dig till Traditionsradioevenemanget senast den 14.5.2010

Traditionsradioevenemanget anordnas igen den 4.6.2010. Ledarstationen fungerar i Kouvolan Putkiradiomuseo med anropet OH5K/S.

De anmälda traditionsradiostationerna delas i varje effektklass i A- och B-stationer: för stationsparen A/B har en stolpfrekvens tilldelats, som stationerna använder enligt följande:

A-stationen är aktiv som stolpstation den första timmen, och den andra timmen som rörlig motstation från sin frekvens.

B-stationen är aktiv sin första timme som rörlig motstation från sin frekvens, och den andra timmen som stolpstation.

Aktivitetstider på CW

A-astationerna kl. 9.00-10.00 finsk tid och B-stationerna 10.00-11.00 finsk tid.

Aktivitetstider på AM

A-stationerna kl. 11.00-12.00 finsk tid och B-stationerna kl.
12.00-13.00 finsk tid.

Ifall du deltar i evenemanget med en gammal traditionsradio, lönar det sig att anmäla dig till evenemanget så att du får en egen stolpfrekvens. Anmälningar tas emot av Juhani Kunnasto till adressen OH5J & sral.fi. Kom ihåg att meddela följande information i din anmälan:

stationens anrop, traditionsradions typ och effekt, QTH, operatör(er), sändarslag (CW, AM eller bägge). Ifall TX endast fungerar med kristall, meddela eventuella kristallfrekvenser. Den sista anmälningsdagen är fredagen den 14 maj 2010.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas EU Fraternizing CW QSO Party, A. Volta RTTY Contest, CQ-M International DX Contest, SL Contest, Day of the Portuguese Navy, FISTS Spring Sprint, Nevada Mustang Roundup samt SKCC Weekend Sprint.

Nästa tisdag den 11.5. står NAC UHF, samt på onsdag den 12.5. RSGB 80m Club Championship i turen. Nästa torsdag den 13.5. blir det NAC 50MHz samt QRPCC QRP Minimal Art Session.

Nästa veckoslut tävlas Sainios nya minnestävling, His Majesty The King of Spain Contest, Feld Hell Club Sprint, Day of the Portuguese Navy, SSA Portabeltest Våromgång samt Worked All Britain Contest.

Sex meters maraton 2010

Välkomna att delta i årets Sex Meters Maraton som arrangeras av Rientolan Radioamatöörit ry, OH3AG. Tävlingstiden är 1.5. - 1.8.2010. Det är dags att ta i bruk den dammiga knappen på din fina radio och utvidga tävlingsarsenalen. Reglerna och tidigare års resultat finns på internet adressen http://6m.dy.fi/.

Sainios nya minnestävling 16.5.2010

Sainios nya minnestävling tävlas nästa veckas söndag den 16.5.2010.
SSB delen är kl. 10:00 - 10:59 finsk tid, CW kl. 11:30 - 12:29 finsk tid samt RTTY kl. 13:00 - 13:59 finsk Tid. Banden är 80 och 40 meter.

Tävlingsklasserna är allmän klass över 100W; allmän klass högst 100W; JUMA- eller annan QRP- klass, max 5W; elementärklass; multi-multi klubbklass samt SWL.
Tävlingsbudskapet är RST+ löpande nummer + landskapskod, t.ex. 599 079 PS. Det löpande numret är tresiffrigt och bör inledas med 001. Landskapen fungerar som multiplikatorer.

De nya reglerna kan hittas på internet adressen http://www.sral.fi/kilpailut/saannot/sainio2010.pdf. De kan även fås på papper från kansliet.

En QSL-kortförsändelse har anlänt till SRAL:s kansli

Till SRAL:s kansli anlände denna vecka QSL-kortbuntar till följande OH-stationer:

OH2AA, OH2M, OH2AB, OH2AC, OH2AD, OH2AL, OH2AO, OH2AY, OH2BLD, OH2BN, OH2CI, OH2ET, OH2FFP, OH2GSY, OH2LRG, OH2KG, OH2T SAMT OH2TA. Dessutom har det kommit kort till många andra OH stationer. Välkommen att hämta.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka på söndagen den 16 maj klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinknåpare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB