Svensk bulletin 23/2010

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1023S
Kanslibulletin 23/10 3.7.2010

INNEHÅLL

Fortsättning till eftermiddagen 5.7.2010
SRAL:s sommarläger närmar sig
Klubbarna meddelar
Hami-Golf 2010
OH2HQ i IARU HF World Championships 10.–11.7.2010
Bemärkelsedagar
Nationalparkaktivitetsvecka
Radioorienteringsövningar 4.7. och 11.7.
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Fortsättning till eftermiddagen 5.7.2010

Redan över 210 svar - inhemska tävlingsenkäten är på slutrakan - du
hinner ännu!

I enkäten har redan över 210 fina svar emottagits, men ännu detta
veckoslut hinner du svara och påverka. Enkäten stängs på måndagen den
5 juli och resultaten presenteras på sommarlägret.

Då du har svarat på enkäten, kom ihåg att lägga ditt namn och anrop
till adressen ohtestarvonta2010 är sral punkt fi, så deltar du i
prisutlottningen!

Redan FEM finska företag - SRAT, URANUS-TUONTI Oy, NEMOTEK KY,
TINITRO, RXTX-TUOTE och restaurang THAI NO KHON - har utlovat fina
priser. Priserna lottas ut på sommarlägrets tävlingsforum.

Enligt fredagmorgonens mellaninformation kan enbart 51 % av de
svarande tillverka en sk. Cabrillologg, ifall det blir tvång på det
för tävlingsdeltagare. Resten bör antingen skaffa nya tävlingsprogram
eller slutar tävla. Vad anser du, vill du ha tvångsCabrillo eller
önskar du ännu tävla tävlingar med Fintest? Kom och svara!

En betydande mängd av de svarande, ca 19 %, anser att slutsteg bör
förbjudas i inhemska tävlingar. Vad anser du? Är du en "small pistol",
berätta om du rymms med bland alligatorerna i tävlingen?
Om du äger ett slutsteg, varför skulle du inte få använda den även i
inhemska tävlingar? Eller vad anser ni?

De inhemska tävlingarna har för många varit ett första steg mot en
internationell tävlingskarriär. Utvecklingsarbetsgruppen för inhemska
tävlingar önskar att även den yngre generationen skulle intressera sig
för tävlingar och hålla Finland på världskartan. Detta tänker man göra
genom att förnya och utveckla reglerna

För arbetsgruppen, Hessu, OH6XY

SRAL:s sommarläger närmar sig

Det är enbart ett par veckor tills SRAL:s sommarläger. Lägret hålls i
Räyskälä 15-18 juli 2010. Lägret anordnas av Riihimäen kolmoset ry,
OH3AD.

De nyaste lägerhörigheterna finns på lägrets webbplats på adressen
http://www.oh3ad.fi/. Om lägret kommer även information även i
julinumret av tidningen Radioamatööri, som sänds ut inom en nära
framtid.

På lägret finns ett lopptorg, vars försäljningsplatser är gratis.
Priserna bör meddelas med prislappar. Mer information fås från lägrets
webbsidor och julinumret av Radioamatööri samt under lägret av de
lopptorgsansvariga. Lopptorgsauktionen hålls på söndagen kl.
11.00-11.45.

Under lägret belönas sommarlägerveteraner, som har deltagit i minst
fyra läger i Räyskälä, även år 2010 beaktas. Ifall du inte ännu har
anmält dig som en sommarlägerveteran, anmäl dig till Marko, OH2LRD.
Egenanropse-post fungerar eller också kan du ringa nummer 040 5872
531. Nämn de år som du har deltagit i lägret. OBS! Anmälningar till
sommarlägerveteraner går ut redan under onsdagen den 14 juli under
lägerveckan.

Under lägret ordnas examen under torsdag-, fredag- och lördagkvällarna
kl. 18.00. Anmäl dig på förhand åt Jukka Heikinheimo, OH2BR,
oh2br & sral.fi eller 040 500 9727.

Bekanta dig med de nyaste lägerhörigheterna på lägrets webbplats på
adressen http://www.oh3ad.fi/.

Klubbarna meddelar

OH3CRAC:s årsmöte hålls 16.7.2010 kl. 19.30 i samband med SRAL:s
sommarläger i Räyskälä. Mötesplatsen är invid flygledningen vid CAFE
26. Mer information av Heikki Tassberg, OH6AWB / OH6HEKA. Välkommen

Radio Hami ry håller sitt stadgeenliga årdmöte i samband med SRAL:s
sommarläger i Räyskälä 17.72010 kl. 19.00. Mer specificerad inbjudan
sänds åt medlemmarna närmare mötet. Välkomna. Styrelsen

Hami-Golf 2010

10-års jubileumsspelen spelas på fredagen den 16 juli 2010 i
Tavastehus på Hugoplanen i Aulanko Golf. Starter fr.o.m. kl. 10.00.
Spelform Pb/Hcp. Försäkra ditt deltagande och anmäl dig så snart som
möjligt.

Mer information och anmälningar åt Kari, OH2BFF före den 9 juli 2010.
E-post: oh2bff & sral.fi eller telefon 050 564 3006

OH2HQ i IARU HF World Championships 10–11.7.2010

SRAL:n HQ-asema, OH2HQ, osallistuu tänäkin vuonna IARU HF
Championships-kilpailuun. Kilpailuoperaation koordinoinnista vastaa
CCF (Contest Club Finland). OH2HQ toivoo yhteyksiä myös kotimaisten
asemien kanssa, niinpä OH-vastaanotto on 80 metrin CW-taajuudella heti
ensi lauantain bulletiinin jälkeen. 80 CW vastaanottotaajuus on 3518
kHz. 160 metrin SSB-vastaanotto on hieman myöhemmin. Klo 17 Z jälkeen,
jolloin yhteydet kotimaahan kulkevat paremmin. 80 fonen
vastaanottotaajuus ilmoitetaan myöhemmin.

Tällä hetkellä (torstai 1.7.2010) on vielä muutama operaatorin paikka
tiimissä vapaana. Erityisesti 80, 40, 20 ja 10 SSB kaipaavat
operaattoreita. Jos kiinnostaa liittyä tiimiin, niin otapa yhteyttä
rohkeasti Janneen, OH6LBW. (janne.karresuo & gmail.com) ja kerro
operointihalukkuudestasi.

OH2HQ-tiimi toivottaa kilpailuonnea kaikille IARU-kisaan osallistujille.

OH2HQ-tiimi vuonna 2010

160 CW&SSB OH4MFA
80 CW OH2XX
80 SSB
40 CW OH6M, (opr. OH6LBW) och OH5TS
40 SSB
20 CW OH5Z, opr. OH5WH
20 SSB
15 CW OH6AC, opr. OH6CS
15 SSB OH4KA
10 CW OH6BG@OH6QU
10 SSB

Bemärkelsedagar

90 år
03.07. Liiton kunniajäsen Kotilainen Paavo, OH2SN

80 år
05.07. Ikola Unto, OH2NBQ
07.07. Rautio Olli, OH1EM

70 år
04.07. Kortelainen Alpo, OH2MO
12.07. Rantalainen Kalevi, OH4HMD

60 år
04.07. Vänskä Pekka, OH2KFI
04.07. Backman Henry, OH2AUP

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar de
jubilerande medlemmarna.

Nationalparkaktivitetsvecka

Viikolla 29, ajalla 19.–25.07.2010, mahdollisesti jo viikon 28
lopulla, on tarkoitus aktivoida mahdollisimman monta eri
kansallispuistoa. Tiedustelut ja raportoinnit Karille, OH1UH.

Radioorienteringsövningar 4.7 och 11.7

Helsingin Energian Radiokerho ry, OH2HKE, ordnar övning på 144 MHz
söndagen den 4 juli och söndagen den 11 juli.

På plats finns ett par anläggningar för utlåning. Punkterna är aktiva
kl. 10.00 - 13.00. Info VKY-969 (svart Volvo) på östra kanten av
parkeringsområdet.

Välkomna.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas Venezuelan Independence Day Contest, DL-DX RTTY
Contest, MI QRP July 4th CW Sprint, SRAL:s grundtävling och DARC 10 m
Corona.

Nästa tisdag 6.7 står NAC VHF och ARS Spartan Sprint i tur och på
torsdagen den 8 juli NAC 50 MHz.

Nästa veckoslut tävlas FISTS Summer Sprint, IARU HF World
Championship, Feld Hell Club Sprint, SKCC Weekend Sprint och ARCI
Summer Homebrew Sprint.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka på söndagen den 11
juli kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinknåpare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX