Svensk bulletin 30/2010

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1030S
Kanslibulletin 30/10 28.8.2010

INNEHÅLL

Styrelsens frågetimme 4.9.2010
Ansökningstiden för rättigheter till ordnande av höstdagarna går ut i slutet av augusti
Klubbarna meddelar
Silent key
Turva 2010-sidorna har uppdaterats
Radioamatörkurser
Bemärkelsedagar
Tävlingsnyheter
IARU Region 1 Field Day 4-5.9.2010
En försändelse QSL-kort har ankommit till SRAL:s kansli
Nästa bulletin

Styrelsens frågetimme 4.9.2010

Styrelsens frågetimme hålls nästa veckas lördag 4.9. Frågetimmen
börjar kl. 14.00 finsk tid och avslutas kl. 15.00 finsk tid.
Frekvensen är den gamla och bekanta 3685 kHz.

I början av frågetimmen anmäler sig styrelsemedlemmarna närvarande,
varefter man kan ställa dem frågor. Frågor kan även sändas på förhand
till förbundets kansli, till ordföranden eller till
styrelsemedlemmarna.

* Ansökningstiden för rättigheter till ordnande av höstdagarna går ut
i slutet av augusti *

Anordnare av höstdagarna 2010 söks. ä.

Höstdagarna bör på grund av postomröstningstidtabeller hållas under
veckoslutet 20-21.11.2010. Evenemanget kan vara antingen en eller två
dagar långt. Under höstdagarna hålls Förbundets höstmöte, i övrigt är
programmet fritt planerbart för anordnaren.

Är din klubb intresserad av att ordna Höstdagarna? Ansökningar för att
få rättigheten att ordna dem kan sändas på adressen hallitus & sral.fi
eller Finlands Radioamatörförbund rf, PB 44, 00441 HELSINGFORS.

Ansökningstiden för ordnande av Höstdagarna går ut 31.8.2010.

Klubbarna meddelar

Kirkkonummen Radioharrastajat, Kissen Kipinä ry, OH2ET, är igång under
Kyrkslättdagarna under lördagen den 28 augusti 2010.

Kirkkonummen Radiokerho, OH2ET, presenterar radioverksamheten under
lördag 28.8.2010, fr.o.m. kl. 09.00 och eventuellt även ännu efter
bulletinen vid det sk. organisationstorget i Kyrkslätt (i närheten av
kyrkan). I presentationstältet strävar man till att hålla QSO:n bl.a.
på 80 meter på 3685 kHz +- QRM.

Klubbens presentatörer önskar att så många som möjligt som är på
banden håller kontakt med stationen och ger lyssnarna ett intressant
fönster till eterrymden. Kontakterna kommer att höras via högtalare
för publiken.

Förutom presentationstältet finns t.ex. den husvagn som
radioamatörerna som talkoarbete har byggt åt den frivilliga
räddningsservicen, "Peppis", som bl.a. kunnat ses under sommarlägret i
Räyskälä och i tidningen RA. Bl.a. Jouni, OH2JIU kommer att presentera
Peppis.

Alla som är intresserade av radioamatörverksamhet önskas välkomna till
Kyrkslätt torg!

OH6AD kallat till extra möte

Möteskallelse, Keski-Suomen radioamatöörit ry, OH6AD håller ett extra
medlemsmöte nästa måndag, 6.9 kl. 19.00 i klubbutrymmena på adressen
Kuntoportti 3, Jyväskylä. Ärendet är framtiden för tävlingsstationen i
Tikkakoski, fortsätter vi verksamheten eller skall stationen rivas
under en nära framtid. Välkomna, under mötet ordnas kaffeservering.
OH6AD:s styrelse

Silent key

Kansliet har nått av budet att Förbundets medlemmar Timo Lyytikäinen,
OH6EW; Olavi Töyrä, OH9PM; Heikki Viitasalo, OH6IR; och Irmeli
Virtasen, OH3TJ, har lämnat oss. Vi hedrar Timos, Olavis, Heikkis och
Irmelis minne med en stunds tystnad.

Turva 2010-sidorna har uppdaterats

Kommunikationsinstruktionerna för övningen Säkerhet 2010 har
publicerats på SRAL:s webbplats under punkten Turva. Mer material
kommer under nästa vecka. Läs igenom instruktionerna och råden med
omtanke, ifall du kommer att delta i övningen i någon av
HF-stationerna eller en VHF kommunstation. I detta nu verkar
ledarstationer från 17 områden vara med och även över 50
kommunstationer. Många stationer behöver ännu fler operatörer.

Radioamatörkurser

Radioamatörkurs i Lahtis

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, ordnar under denna höst en
radioamatörkurs för elementär klass. Ett presentationstillfälle av
radioamatörverksamheten och -kursen hålls på Radio- och TV-muséet på
söndag 26.9.2010 kl. 14.00. Under evenemanget kan du avslappnat
bekanta dig med radioamatörverksamheten vid muséet
radioamatörstationen OH3R, fråga om mer information av hobbyutövare,
sätta dig in i studiematerialet och anmäla dig till kursen. Även kaffe
utlovas.

Kurskvällarna är tisdagar kl. 18-20 i klubbens utrymmen på Radiomäki.
Kursen siktar på utförande av examen inom elementär klass senast i
december. Förutom kursen erbjuds rådgivning och studiehandledning om
självstudier för de som är intresserade av radioamatörverksamheten.

Till kurser kan man även anmäla sig per e-post genom
oh3aclahti & gmail.com eller per telefon åt Seppo Murtomaa, OH2TO, tfn
400 713 545.

Välkomna! Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC

Radioamatörkurs i Kouvolan putkiradiomuseo

På Putkiradiomuseo (Pajaraitti 1) ordnas åter en radioamatörkurs som
börjar den 3 oktober kl. 17. Under kursen går vi igenom ärenden som
berör trafikering, bestämmelser och teknik i teorin och praktiken.
Målet är att i december utföra radioamatörexamen för elementär klass.

Kursen lämpar sig såväl för nybörjare som för radiohobbyister utan
åldersgränser. Anmälningar och tilläggsinformation: Heikki, OH5GES,
tfn 041 544 2554 eller oh5ges & sral.fi.

Bemärkelsedagar

80 år
05.09. Yrjö Oksala, OH1TF / OH3TF

60 år
28.08. Pentti Harjunpää, OH9BS
02.09. Matti Pesonen, OH3NKN
04.09. Jorma Laisi, OH5HVB

50 år
02.09. Hannu Erälinna, OH5BA

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas SCC RTTY Championship, YO DX HF Contest, Ohio
QSO Party och SARL HF CW Contest.

Nästa torsdag, den 2 september, står NAC 10 m i tur.

Nästa veckoslut tävlas IARU Region 1 Field Day, Russian RTTY Contest,
All Asian DX Contest, Wake Up! QRP Sprint, AGCW Straight Key Party,
DARC 10 Meter Digital Contest och SRAL:S Grundtävling.

IARU Region 1 Field Day 4-5.9.2010

SSB-delen i IARU Region 1 Field Day tävlas 4-5.9.2010 kl. 1300-1259
UTC. I tävlingen kan man delta i antingen en Field Day station som
lagts upp för tävlingen eller från hemstationen i en fast klass.

Uppbyggandet av Field Day stationen för påbörjas högst 24 timmar före
tävlingen påbörjas. Stationen får vara lokaliserad i en byggnad. Till
helheten måste stationen vara byggt för Field Day, antenner får inte
läggas i fasta mastkonstruktioner. Nätspänning får inte användas.

24 timmars byggnadsregeln berör inte fasta stationer. I den fasta
klassen kan man vara aktiv från den egna hemstationen.

Delta i Field Day, ännu är det tillräckligt varmt att även vara aktiv
från uteområden.

Mer information och regler finns på internetadressen
http://personal.inet.fi/surf/oh4mfa/sralfd/index.htm.

En försändelse QSL-kort har ankommit till SRAL:s byrå

Denna vecka har en försändelse QSL-kort kommit till Förbundets kansli.
I försändelsen fanns kortbuntar åt följande OH-stationer:

OH2AA, OH2AAV, OH2ABB, OH2AL, OH2AV, OH2BBM, OH2BEN, OH2BLD, OH2BN,
OH2BU, OH2CP, OH2DZ, OH2EI, OH2ET, OH2FFP, OH2FS, OH2HKE, OH2JLN,
OH2JXA, OH2LME, OH2LO, OH2LZI, OH2MO, OH2NM, OH2NRG, OH2NRV, OH2RI,
OH2T, OH2TA, OH2VZ, OH2ZL och OH2ZZ.

Dessutom har det inkommit en kortlåda åt OH2BH och enstaka kort åt
många andra OH-stationer. Välkomna till kansliet för att hämta era
kort.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, lördagen den 4
september klockan 15 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinknåpare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX