Svensk bulletin 32/2010

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral sca oh $SRAL1032S
Kanslibulletin 32/10 11.9.2010

INNEHÅLL

Säkerhet 2010 övning
Resultat från enkäten om den inhemska tävlingsverkamheten
Silent key
Radioamatörkurser
Bemärkelsedagar
DX-tips
Tävlingsnyheter
CW-delen av SAC nästa veckoslut
Nästa bbulletin

Säkerhet 2010 övning

Övningen Säkerhet 2010 påbörjas på lördag 11.9 kl. 12.00 finsk tid på
80 meters bandet och i många kommuner även på två meter. I
övningstrafiken hålls en paus klockan 16-18, då det utförs tekniska
tester mellan de digitala sändarslagen Winmor och RFSM.
Övningstrafiken pågår genom natten. Ifall du inte kan delta vid någon
station kan du ändå följa trafiken i pratad form eller på det digitala
sändarslaget RFSM.

Resultat från enkäten om den inhemska tävlingsverkamheten

Under juni-juli fanns en enkät på Förbundets webbplats, vars resultat
presenterades under sommarlägret i Räyskälä.

Totalt 230 OH-amatörer svarade på enkäten. Svaren utfördes anonymt
utan personlig information.

Nu finns resultatet från enkäten att läsas på Förbundets webbplats.

I samband med enkäten ordnades produktlotteri. Totalt fanns 12 priser.
Priserna lottades ut och delades ut åt dem som var på plats och resten
har sänts per post.

Arbetsgruppen OH4XX, OH2BJ, OH6EI och OH6XY tackar alla som svarat på enkäten.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Nils Wessman, OH2TU,
har lämnat oss. Vi hedrar Nils minne med en stunds tystnad.

Radioamatörkurser

Radioamatörkurs i Lahtis

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, ordnar under denna höst en
radioamatörkurs för elementär klass. Ett presentationstillfälle av
radioamatörverksamheten och -kursen hålls på Radio- och TV-muséet på
söndag 26.9.2010 kl. 14.00. Under evenemanget kan du avslappnat
bekanta dig med radioamatörverksamheten vid muséet
radioamatörstationen OH3R, fråga om mer information av hobbyutövare,
sätta dig in i studiematerialet och anmäla dig till kursen. Även kaffe
utlovas.

Kurskvällarna är tisdagar kl. 18-20 i klubbens utrymmen på Radiomäki.
Kursen siktar på utförande av examen inom elementär klass senast i
december. Förutom kursen erbjuds rådgivning och studiehandledning om
självstudier för de som är intresserade av radioamatörverksamheten.

Till kurser kan man även anmäla sig per e-post genom
oh3aclahti & gmail.com eller per telefon åt Seppo Murtomaa, OH2TO, tfn
400 713 545.

Välkomna! Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC

Radioamatörkurs i Jakobstad

CQ-klubben ordnar en grundkurs som avslutas med radioamatörexamen för
elementär klass i Jakobstad i samarbete med Työväenopisto. Kursplatsen
är OH6AG:s klubbutrymmen i ungdomshuset Tobaksmagasinet på
Jakobsgatan. Kursen börjar 30.9 kl. 19.00. Anmälningar till
Työväenopistos kansli tfn (06) 785 1264 eller på webbsidan
http://www.hellewi.fi/jakobstad/. Kursnumret är 510100.

Krister Andersson, OH6MH, är ansvarig för kursen och ger vid behov mer
information. eget anrop adressen fungerar. Kurser är i huvudsak
svenskspråkig, men vid behov förklaras även ärenden på finska
och/eller kan finskspråkigt kursmaterial delas ut.

Välkommen på kurs! OH6NT, ordförande

Radioamatörkurs i Kouvolan putkiradiomuseo

På Putkiradiomuseo (Pajaraitti 1) ordnas åter en radioamatörkurs som
börjar den 3 oktober kl. 17. Under kursen går vi igenom ärenden som
berör trafikering, bestämmelser och teknik i teorin och praktiken.
Målet är att i december utföra radioamatörexamen för elementär klass.

Kursen lämpar sig såväl för nybörjare som för radiohobbyister utan
åldersgränser. Anmälningar och tilläggsinformation: Heikki, OH5GES,
tfn 041 544 2554 eller oh5ges & sral.fi.

Radioamatörkurs i Joensuu

I Joensuu ordnas en radioamatörkurs, där man lär ut de ärenden som
behövs i elementär klassen. Vid behov ges även tilläggsutbildning för
de som önskar allmän klass.

Undervisning sker två gånger i veckan: Torsdagar kl. 18-21 och
lördagar 10-15. Kursen börjar torsdag 7.10. Det strävas till att
kursen ordnas så att det i samband med varje teoridel även skulle
finnas praktisk kommunikation enligt den sk. "Second
Operator"-principen.

Tilläggsinformation fås av Veli-Pekka Niiranen, OH7FQH. Till
Veli-Pekka görs även anmälningar. Hans e-post adress är
oh7fqh & sral.fi. Närmare kursens inledning kommer tilläggsinformation
om kursen till klubbens webbplats http://www.oh7ab.fi

Radioamatörkurs i Kotka

I Kotka börjar en radioamatörkurs i Kotkan opisto 29.10. Kursen håller
på sex fredag kvällar kl. 17.00 - 20.15. Kursannonsen finns på Kotkan
opistos webbplats från punkten "Käytännön taidot/Tekniikka" med
kursnummer 960401.
Adressen till webbplatsen är http://www.kotkanopisto.fi. Bindande
anmälningar till kursen görs t.o.m. 22.10. Anmälningar görs direkt
till Kotkan opisto. Tilläggsinformation fås av Pertti Räsänen, OH5VX,
tfn (05) 289 550 eller oh5vx & sral.fi.

Bemärkelsedagar

80 år
12.09. Pekka Aalto, OH1PQ
14.09. Paavo Rasila, OH8PR

70 år
11.09. Kalevi Puttonen, OH2BEQ

60 år
14.09. Lasse Ristola, OH5KE

50 år
11.09. Tomas Hammar, OH6FV
18.09. Esa Väätäinen, OH7EV
19.09. Seppo Sihvonen, OH3ME

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

DX-tips

OJ0W Märket, 12-22.9. Pasi, OH3WS, arbetar på fyren och han strävat
till att under sin fritid hålla några inhemska QSO:n på 80 meter CW
och SSB med anropet OJ0W. QSL via OH3WS.

5R8HT Madgascar, IOTA AF-013, fram till den 28.11, 80-10 m. QSL via F4DBJ.

TS7TI och TS7TI/p, IOTA AF-091 och IOTA AF-092, under tiden 13-23.9.
Alla HF-band, CW, SSB, RTTY och PSK31. QSL enligt operatörens
instruktioner.

PJ2DX Bonaire, Curacao, fram till den 23 september, alla HF-band,
operatören är aktiv under sin fritid. QSL direkt till W0CG.

SU/HA3JB Egypten, fram till november, deltar i CQ WW RTTY, alla
HF-band, CW, RTTY, PSK31 och en del SSB. QSL direkt till HA3JB.

D2SG Angola, operatören är i landet ett halvt år, 80-10 m, CW, SSB och
PSK31. QSL direkt till MM0SSG. Adressen finns på qrz.com.

JY7P Jordanien, 17-19.9. Ett internationellt team är igång från Petra.
HF-banden, CW, SSB och RTTY.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas WAE DX Contest, Swiss HTC QRP Sprint och North
American Sprint.

Nästa tisdag, 14.9 står NAC UHF i tur och på torsdag 16.9 NAC 70 MHz.

Nästa veckoslut tävlas CW-delen i SAC, CIS DX QPSK63 Contest, SRT HF
Contest, QRP Afield, Feld Hell Club Sprint, Washington State Salmon
Run och North American Sprint.

CW-delen av SAC nästa veckoslut

Scandinavian Activity Contest, SAC, närmar sig. CW-delen hålls nästa
veckoslut 18-19.9.2010 kl 12-12 UTC.

Det är viktigt att sända loggar, eftersom det mellan de nordiska
länderna även ordnas en landskamp. Kom med för att vinna Sverige!

SSB-delen av tävlingen har i år för första gången flyttats ur vägen
för CQ WW RTTY tävlingen. Den nya tidpunkten är det andra veckoslutet
i oktober.

SAC regler och tilläggsinformation fås från http://www.sactest.net/.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 19
september klockan 15 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinknåpare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX