Svensk bulletin 15/2011

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1115S
Kanslibulletin 15/11 16.4.2011

INNEHÅLL

SRAL's vårdagar den 16.4.2011
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Examen i Jyväskylä
De ungas lägerskola i Mäntsälä
Kom med på CW
Tävlingsnyheter
Kalakukkotävlingen den 25.4.2011
Nästa bulletin

SRAL's Vårdagar den 16.4.2011

Som bäst pågår SRAL:s Vårdagar i Nordsjö, Helsingfors.
SRAL:s stadgeenliga vårmöte inleddes kl. 14:00 med Förbundets hedersordförande Osmo A. Wiios, OH2TK, festtal.
Förbundet grundades nästan på dagen för 90 år sedan.

Under vårdagarna har man kunnat åhöra flere intressanta föredrag bl. a. om remotekörandet samt det nya DX-landet Kush.
Martti Laine, OH2BH, samt riksdagsledamoten och utrikesministerns specialföreträdare Pekka Haavisto berättade om landet.

I samband med vårdagarna har man även diskuterat den frivilliga räddningstjänsten, skolnings- och ungdomssverksamheten
samt Turva-verksamheten. Under dagen hölls även styrelsens frågetimme, VHF-forumet, YL-mötet samt elementärklassens forum.
I VHF-forumet utdelades år 2010 NAC-tävlingens priser.

Klubbarna meddelar

Extraordinärt möte för OH3NE

Tampereen Radioamatöörit ry, OH3NE, kallas till extraordinärt möte på
klubblokalen vid Pyynikki Utsiktstorn, Näkötornintie 20, måndagen den
18.4.2011 kl. 18:00.
Vid mötet behandlas styrelsens förslag till nya stadgar. Man besluter även om
tid och plats för ett nytt möte där förslaget behandlas en andra gång.
Kaffeservering, Välkomna önskar styrelsen.

Det händer vid Lahden Radioamatöörikerho, OH3AC,: bulletin, klubbafton samt månadsföredrag

Klubbens bulletin ges igen i morgon söndagen den 17.4.2011 kl. 09:30 Finsk tid på frekvensen 3685 kHz.
Kom med och lyssna och hör Tavastlands färska nyheter. Omedelbart efter bulletinen kl. 09:45 inleds Femmornas
distriktklubbars bulletin på samma frekvens.

En klubb- och föredragskväll hålls igen på måndagen kl. 18:00 på Radiomäki.

I vårens månadsföredragsserie står som följande i turen Karis, OH2BP, föredrag
om RTTY-tävlingar måndagen den 18.4. kl. 18:30.
Kari är otvivelaktigt vår nationella RTTY-tävlingsguru. Kom med och se och hör
hur man kör med moderna program i RTTY-tävlingarna.
Att tävla är inte enbart att köra med blodsmak i mun, utan också att ha
roligt.
Se klubbens hemsidor www.oh3ac.fi för tilläggsinformation. Föredraget hålls på
gamla radiostationen på Radiobacken i Lahtis.
Alla intresserade är välkomna.

Vädring av lopporna

Den traditionella loppvädringen arrangeras på Morsdags afton, lördagen den 7.5. kl. 10 - 16 på Salon Radiokerhos klubbhus och gård,
På adressen Vanha Perttelintie 200 i Salo.

Obs! Plättarna är nya varje år. Lopporna vädras och sorteras. Goda vädringserbjudanden är att vänta.
Välkommen mangrant till vädring och umgänge. Tag med familj och släp.
Önskar Salon Radiokerho, OH1AD.

Bemärkelsedagar

85 år
18.04. Toivo Muilu, OH6UZ

80 år
26.04. Mikko Moilanen, OH1VL

70 år
16.04. Esko Puikkonen, OH2JQ
22.04. Jouko Willman, OH1FKP
23.04. Yrjö Mattila, OH9YM
25.04. Arto Granlund, OH2FS
26.04. Kaarina Kellokoski, OH5FMW
02.05. Matti Lintunen, OH2KFX
04.05. Tauno Systä, OH5LE
08.05. Timo Hiltunen, OH6GJE
08.05. Kalevi Käär, OH8NV

60 år
17.04. Juhani Nuolikoski, OH3NSZ
21.04. Markku Holm, OH7MLE
29.04. Matti Ketonen, OH6BV
04.05. Ilkka Ristola, OH2-2881
09.05. Aaron Mustajärvi, OH6GX

50 år
23.04. Juha Lipponen, OH1PE
28.04. Päivi Rae, OH1MZR
30.04. Matti Suuronen, OH2BMX

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Examen i Jyväskylä

Det arrangeras en radioamatörexamen i Jyväskylä den 28.4.2011 kl. 18:00. Examensplatsen är Monitoimitalo, Kuntoportti 3, Jyväskylä.
Närmare uppgifter och anmälningar helst tom. 26.4. till Jyrki Savonen, oh6vv & sral.fi eller tel. 014-264049.

De ungas lägerskola i Mäntsälä

Välkommen till radioamatörernas lägerskola den 5. - 12.6.2011.

Lägerskolan ger deltagarna radioamatörsbehörighet enkelt under en vecka.
Den femte nationella lägerskolan arrangeras av Finlands Radioamatörförbund ry.
i samarbete med scoutkåren Mäntsälän Metsäkävyt ry.

Lägerskolan är inte enbart studier, utan emellanåt hinner man simma, bada
bastu och fira fritid. På lägret deltar även äldre ungdomar som blivit
radioamatörer i de tidigare lägerskolorna.

Skolan är belägen i Mäntsäläs Levanto.
Tilläggsinformation på webadressen:
http://www.lpk.partio.fi/uusimaa/mame/kapis.htm.

Lägeravgiften är 160 euro. Den innefattar logi, undervisning, studiematerial
samt examensavgift.
Förfrågningar till SRAL´s projektchef och lägerskolans ledare Jukka
Heikinheimo, tel. 040 500 9727

Till lägerskolan kan du anmäla dig tom den 7. maj, per e-post oh2br & sral.fi.
Vid anmälningen bör du anmäla elevens namn, ålder, adress samt möjliga dietära
begränsningar samt förmyndares namn och adress.

Bilder från tidigare lägerskolor finns på websidorna www.radionuoret.net.
Välkommen till lägerskolan.

Kom med på CW

OH9TH, OH3GQE, OH2BGH, OH1BGG, OH1MAU, OH1FJ, är i gång på CW varje dag t.o.m.
slutet av april.

Kom med kl 15.00-17.00 på frekvensen 3556 kHz ± QRM. Välkomna alla att köra
CW.

Reglerna för CW Activity -awardet

Till awardet samlar man kontakter med följande stationer: OH9TH, OH3GQE, OH2BGH, OH1BGG, OH1MAU och OH1FJ
Radioamatörer som håller en tvåvägs kontakt på 80 meters CW-frekvensområdet 10 gånger med de sex nämnda stationerna,
alltså sammanlagt 60 kontakter, är berättigade att anhålla om awardet.
Kontakterna bör vara hållna efter 1.2.2011. Ur anhållan bör framgå motstationens anrop, datum, band och sändeslag (=CW).
Ett A4 kuvert samt två första klassens frimärken samt anhållarens namn och adress bör medfölja anhållan. Anhållan sändes till
Leo, OH1FJ, adressen hittar du i OH-katalogen.

Hälsningar, Jorma, OH1MAU, OH9TH
Timo, OH2BGH, OH3GQE
Lasse, OH1BGG
Leo, OH1FJ

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas Holyland DX Contest, TARA Skirmish Digital Prefix Contest, ES Open HF Championships, FeldHell Sprint, EU Spring Sprint, Michigan QSO Party, Ontario QSO Party, YU DX Contest och ARRL Rookie Roundup.

Nästa tisdag den 19.4. står NAC SHF i turen samt nästa torsdag 21.4. NAC 70 MHz samt RSGB 80m Club Championships.

Nästa veckoslut tävlas 10-10 International Spring Contest, SP DX RTTY Contest, Helvetica Contest och Nebraska QSO party. Andra påskdagen 25.4.tävlas Kalakukkokilpailu.

Tisdagen den 26.4.står NAC 2,3 GHz + up i turen samt onsdagen 27.4. SKCC Sprint.

Veckoslutet 30.4.-1.5. tävlas QRP to the field, Florida QSO Party, BARTG Sprint, AGCW QRP Party samt SRAL Peruskilpailu.

Måndagen den 2.5. star i turen RDGB 80m Club Championships, på onsdagen 3.5. NAC VHF samt ARS Spartan Sprint och på torsdagen 5.5. NAC 10m.

Första fulla veckoslutet i maj tävlas 10-10 International Spring Contest, 7th call area QSO party, Indiana QSO party, ARI International DX Contest, New England QSO party samt SKCC Weekend Sprint.

Kalakukkokilpailu den 25.4.2011

Kallelse till den första finska mästerskapstävlingen för inhemsk tävlingsverksamhet

Pohjois Karjalan Radiokerho, OH7AB kallar alla finska radioamatörer till den första finska mästerskapstävlingen andra påskdagen den 25.4.2011 - alltså om en vecka.
FM-tävlingen arrangeras i samband med den redan traditionella Kalakukkotävlingen, vars regler har kraftigt modifierats i riktningen av en "varmanstävling".
De som vinner de olika klasserna är då Finska Mästare.

Tävlingens regler har alltså kraftigt modifierats enligt fjolårets tävlingsenkäts resultat. Reglerna hittar du i april nummer av tidningen Radioamatööri, samt klubbens hemsidor www.oh7ab.fi.

Inget loggtvång föreligger och inga svarta listor publiceras.

Välkommen önskar Pohjois Karjalan Radiokerho ry. OH7AB.

OBS, detta var alltså OH7AB:s meddelande, icke SRAL:s

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om tre veckor på söndagen den 8. maj
klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktören önskar alla lyssnare och läsare en glad påsk samt första maj.

Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättning: Teppo Meriluoto, OH6GSB.