Svensk bulletin 25/2011

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1125S
Kanslibulletin 25/11 13.8.2011

INNEHÅLL

Sökes en byråsekreterare
Silent Key
Klubbarna meddelar
Det internationella fyr- och fyrskeppsveckoslutet
Bemärkelsedagar
Radioamatörkurs i Kotka
Studera till radioamatörsexamen på nätet
SRA-aktivitetsdagen
Radiomeddelanden från Nautelakoski
Tävlingsnyheter
SAC -sidorna
Nästa bulletin

Sökes en byråsekreterare

Finlands Radioamatörförbund söker en initiativrik och kunnande sekreterare till sin byrå för anställning på bestämd tid.
Arbetstiden är 37,5 timmar i veckan. Arbetet börjar efter överenskommelse så fort som möjligt.

Arbetsuppgifterna innefattar olika kontorsgöromål, postning och packning, kundbetjäning samt möjligen även bistånd vid uppdatering av hemsidor och produktion av medlemstidningen.
Radioamatörbehörighet räknas som en merit.

Fritt formulerade ansökningar med löneanspråk bör skickas t.o.m. 23.8.2011 till adressen toimisto & sral.fi.
Eller Finlands Radioamatörförbund, PB 44, 00441 HELSINGFORS. Kuvertet bör märkas "Arbetsansökan".
Tilläggsuppgifter kan fås från numret (09) 562 5973, må - to 12 - 17 samt fre 12 - 14.

Silent Key

Förbundets kansli har nåtts av budet att våra amatörbröder Veikko Pekola, OH1NT/OH1AWW;
Nils Teur, OH3PH samt Matti Mantila, OH6-007/OH6-7994, har lämnat oss.

Vi hedrar Veikkos, Nisses och Mattis minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

Pryltorg i Tavastehus

OH3AA arrangerar igen sitt traditionella pryltorg i morgon, söndagen den 14.8.2011 på klubbområdet vid Hakapellontie.
Välkommen att gräva i bakluckor, träffa bekanta eller sälja överloppsgrejer som lagrats i skåpen.

OH8AA:s sommarläger

OH8AA arrangerar sitt traditionella sommarläger även i år i Koppana på Oulunsalo. Lägret infaller detta år veckoslutet 33, d.v.s. 19. - 21. Augusti. Dörrarna öppnas kl. 18. Man kan se fram emot en gemytlig amatörsamvaro i stil med tidigare år, där man håller radiokontakter samt gräver efter skatter i bagageluckor. Klubben bjuder på en lätt fältbespisning samt kaffe.
Lördagen den 20.8. arrangeras i Koppana en sista stundens lektion med vinkar till radioamatörsexamen samt behörighetsexamenstillfälle för de villiga i K-, T1- samt T2 -modulerna.

OH1AA:s sommarläger

Turun Radioamatöörit ry. OH1AA anordnar sitt traditionella sommarläger den 19. -21.8.2011 i Tippsund på Taivassalo. I programmet ingår åtminstone Ham-lunch samt R-net föredrag på lördagen.
Dessutom bastubadande, simning samt trevlig samvaro.

Förhandsanmälan är önskvärd, till Jouni oh1co & oh1aa.net eller per telefon 040 771 0420.
På fredagen kan man även få OH1AJ dinner. Anmälan till Antero, oh1kw & sral.fi senast en vecka före lägret.
Välkommen önskar OH1AA:s styrelse.

OH6AA:s höstläger

OH6AD:s höstläger arrangeras den 2. - 4.9.2011 på Jyväskylä ortodoxa församlings Pyhäkangas lägercenter i Uurais.
Adressen är Pölykankaantie 279, 41290 Kangashäkki.
I samband med lägret är det möjligt att delta i SRAL:s Field-Day evenemang som går av stapeln samma veckoslut.
Förhandsanmälningar emottages för att kunna arrangera bespisningen. Anmälning till sekreteraren Jaakko, oh6fqi & sral.fi.

Bemärkelsedagar

70 år

13.08. Koski Juha, OH2OK
15.08. Meriluoto Jaakko, OH4GSQ
16.08. Soininen Kari, OH5BD
20.08. Pullinen Juhani, OH3DE

60 år

14.08. Olkkonen Leo, OH2BJV

50 år

13.08. Siltasalmi Ari, OH6RE / OH6NEV
15.08. Koivula Heikki, OH2NRA / OH4RA
17.08. Holopainen Erkki, OH7JGT
21.08. Hamppula Seppo, OH2LBE

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Det internationella fyr- och fyrskeppsveckoslutet

Det internationella fyr- och fyrskeppsveckoslutet arrangeras traditionellt under det tredje veckoslutet i augusti. Evenemanget börjar lördagen den 20.8. kl. 00:01 UTC och slutar på söndagen den 21.8. kl. 23:59 UTC.
Det är fråga om en lekfull tillställning för att aktivera fyrar och fyrskepp, icke en tävling.

Fyrstationerna får sätta tecknen /LT, /Light eller /Lighthouse efter sin anropssignal. Fyrskeppen använder /LS eller /Lightship .

Anmälningen till evenemanget görs på tillställningens hemsidot, där det också finns en förteckningen över de stationer som anmält sig till evenemanget, på adressen: http://illw.net/.

Från Finland har anmält sig: OH1AH Utö, OH1AM Kylmäpihlaja,OH1AF Kallo,OH3AG Säppi, OH5B Luovukkaluoto, OH6FMG Gåshällan, OH6NR Rövargrund, OH6VM/p Gustavsvärn , OI3V/lh Sälgrund samt OI5AY Kaunissaari.

Radioamatörkurs i Kotka

I lärocentret Karhu vid Kotkan Opisto (Ratakatu 14 Kotka) arrangeras en radioamatörkurs för elementär klass under sex fredagskvällar under tiden 21.10. - 2.12.2011 kl. 17:00 - 20:15.
Kursens pris är 50 Euro per person. Läromaterialet är Paketet för Elementär klass samt kompendier som delas ut under kursen. Anmälning efter mitten av augusti till kansliet på Kotkan opisto www.kotkanopisto.fi<http://www.kotkanopisto.fi>.

Tilläggsuppgifter från Pertti Räsänen, OH5VX, tel. (05) 289 550 eller oh5vx & sral.fi.

Studera till radioamatörsexamen på nätet

Kurser som behandlar K- och T1 -modulerna börjar på nätet i september. Man kan anmäla sig redan nu i augusti.
På kurserna behandlas innehållet i frågobankerna för de olika modulerna avsnitt för avsnitt. Därmed är det möjligt att delta från mitten av kursen och studera de tidigare avsnitten i samband med följande uppföljning.
Man kommer att köra kursen på hösten, i början av nästa år samt på sommaren.

SRA-aktivitetsdagen

Den 20.8.2011 hålles en aktivitetsdag för militärradioamatörstationer, dvs. Stationer med OI-prefix, i samband med det internationella fyr- och fyrskeppsveckoslutet (ILLW).
Anmäl om aktiveringen av ett OI-prefix till OI-ansvarspersonen Marko till e-postadressen oh2lgw & sral.fi.

Radiomeddelanden från Nautelakoski

OH1NN är i gång från Nautelakoski museum den 14.8.2011 kl. 10:00 - 18:00.
Jouko, OH1NN kör SSB på frekvensen 3685 kHz och Leo, OH1FJ, kör CW på frekvensen 3556 kHz.

Museets adress är Nautelankoskentie 40, Lieto. Museet är öppet varje dag kl. 10:00 - 18:00.

Lauri Nautela tjänstgjorde under kriget som telegrafist inom luftvärnet. Han hade även fotografi som hobby och hans krigstida bilder, circa 300 stycken, utgör basis för utställningen.
Krigsveteranerna har inbjudits till detta tillfälle för att beskåda och höra på radiotrafiken. Vi radioamatörer vill värna om traditionen och önskar rikligt med motstationer för radiokontakter.
Traditionen gäller militärradio och telegrafi.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas WAE DX Contest och Maryland-DC QSO Party.

Nästa tisdag 16.8. står NAC 1,3 GHz i turen samt torsdag 18.8. NAC 70 MHz.

Nästa veckoslut tävlas SARTG WW RTTY Contest, North American QSO Party och New Jersey QSO Party.

SAC-sidorna har öppnats

CW-delen av Scandinavian Activity Contest körs den 17. - 18.9.2011 samt SSB-delen den 8. - 9.10.2011.
Tävlingens websidor har öppnats på adressen: http://www.sral.fi/sac2011/. Kom med och vinn över Sverige.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6AA i Vasa om en vecka på söndagen den 21. Augusti.
klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.

Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättning: Teppo Meriluoto, OH6GSB.