Svensk bulletin 28/2011

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1128S
Kanslibulletin 28/11 3.9.2011

INNEHÅLL

Klubbaktivitetsdagarna i St. Michel
Har tidningen Radioamatööri slutat utkomma?
Sökes arrangör av Förbundets vårmöte
Silent Key
Klubbarna meddelar
Radioamatörkurser
Bemärkelsedagar
Tävlingsnyheter
SAC 2011 - kom med och vinn en rigg
De ungas aktivitetstävling
Nästa bulletin

Klubbaktivitetsdagarna i St. Michel

SRAL:s klubbutskott arrangerar förbundets klubbaktivitetsdagar i St. Michels 22. - 23.10.2011.
Logi samt lördagens sammankomst äger rum i Sokos Hotell Vaakunas utrymmen. Hotellets adress är Porrassalmigatan 9, St. Michel.

Förbundet bekostar logi i dubbelrum samt seminariepaketet för 40 st. av sina medlemmar i anmälningsordning, vilka representerar någon av SRAL:s medlemsklubbar.
En representant per klubb. Resekostnaderna bör täckas av klubben eller medlemmen själv.

På programmet finns samvaro, begrundanden, trevliga historier från klubbarna, kvällsprogram i Marskens anda, visit till Högkvarterets museum mm.
Ett noggrannare program utlovas senare.

Bindande anmälningar t.o.med den 30.9.2011 med emejl till kerhotoimikunta&sral.fi. Eventuella förfrågningar till Memma, emejl oh1eg & sral.fi eller per telefon 050 569 2298.

Har tidningen Radioamatööri slutat utkomma?

Tidningen Radioamatööri har på våren annullerats för de medlemmar som inte betalat sin medlemsavgift. De obetalda kommer att uteslutas på styrelsens möte 22.9.2011.
Om du vill fortsätta att vara medlem i förbundet, och din medlemsavgift är obetald, tag kontakt med förbundets kansli för att få betalningsavis.

Sökes arrangör av Förbundets vårmöte

Man söker alltså en klubb som vill åta sig att arrangera Förbundets vårmöte lördagen 14.4.2012.
Klubben kan, om den vill, även arrangera annat program för mötesdagen, såsom föredrag eller ett pryltorg.

Är din klubb intresserad av att arrangera vårmötet? Ansökan därom kan sändas till adressen hallitus & sral.fi eller
Finlands Radioamatörförbund rf., PB 44, 00441 HELSINGFORS.
Ansökningstiden utgår den 31.10.2011.

Silent Key

Förbundets kansli har nåtts av budet att vår amatörbroder Reino Tervonen, OH8NE , har lämnat oss.

Vi hedrar Reinos minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

Stellapolaris-lägret i Pyhävuori

OH3CRAC arrangerar mellan 23. - 25.9.2011, under Stellapolaris seminariet ett temaläger på Pyhävuori i Kristinestad.

Lägeravgiften är 5 euro (innefattar morgonmål), logi på Pyhävuori sportstuga 10 euro/dygn (egna lakan med).
Husvagnsplats inklusive el 10 euro/dygn. Logireservering till Heka, OH6AWB, tel. 0400 360570. Egetanrop fungerar.

Radioamatörkurser

Radioamatörkurs i Åbo

Turun Radioamatöörit ry. OH1AA, arrangerar en radioamatörkurs som börjar onsdagen den 5.10.2011.
Platsen är Stålarmsgatan 3, Åbo. Ingång från innergården, dörren är märkt OH1AAA.
Kurskvällarna är onsdagar från och med kl. 18:00 cirka två timmar i sänder. Kursen omfattar 11 kvällar.
Sista kvällen hålles ett examenstillfälle. Priset är 50 euro och innefattar kursmaterialet.

Anmälan och tilläggsinfo: Jouni Anttila, tel. 040 771 0420, eller oh1co & sral.fi. Välkommen.

Radioamatörkurs i Karleby

Karlebynejdens Institut håller en grundkurs för radioamatörer.
Kurskvällarna är onsdagar kl.18 - 20:30. Platsen är Länsipuiston koulu. Kursen börjar 7.9. och avslutas 7.12.2011.
Som lärare fungerar Janne Strang, OH6LSL. Kursen omfattar 39 timmar och kostar 39 euro.

Kursen leder till examen för elementär klass (K- samt T1 modulerna). Vi bekantar oss med hobbyn i teori och praktik.
Till slut hålles ett examenstillfälle. Kursmaterialavgiften är 19 euro och innefattar Tiimissä Hamssiksi- boken.
Avgiften uppbärs av deltagarna. Examensavgiften betalas skilt till förbundet (13 euro per modul).

Anmälningen börjar 26.8.2011 kl. 11:30. Kursens nummer är 9999120. Man kan anmäla sig på adressen https://www.opistopalvelut.fi/kokkola/.

Radioamatörkurs i Kouvola

En radioamatörkurs för nybörjare börjar vid Kouvolan Putkiradiomuseo söndagen den 2.10. kl. 17 - 20.
Adressen är Pajaraitti 1. Kurskvällarna är söndagar samma tid. Kursavgiften är 50 euro som innehåller materialet.
Tilläggsuppgifter från kursdragaren: Heikki Eskola/OH%GES, eskola & mail.com eller tel. 041 5442554.

Radioamatörkurs i Kotka

I lärocentret Karhu vid Kotkan Opisto (Ratakatu 14 Kotka) arrangeras en radioamatörkurs för elementär klass under sex fredagskvällar under tiden 21.10. - 2.12.2011 kl. 17:00 - 20:15.
Kursens pris är 50 Euro per person. Läromaterialet är Paketet för Elementär klass samt kompendier som delas ut under kursen. Anmälning efter mitten av augusti till kansliet på Kotkan opisto www.kotkanopisto.fi<http://www.kotkanopisto.fi>.

Tilläggsuppgifter från Pertti Räsänen, OH5VX, tel. (05) 289 550 eller oh5vx & sral.fi.

Bemärkelsedagar

80 år
04.09. Ukkola Tauno, OH5LTE

70 år
09.09. Leino Risto, OH2GBJ
11.09. Mustonen Pentti, OH2BHY

60 år
04.09. Kettunen Mauri, OH1MRE

50 år
09.09. Jytilä Raimo, OH3KON

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas IARU Region 1 Field Day, Russian RTTY Contest, All Asian DX Contest Wake-Up! QRP Sprint, International G3ZQS Memorial Straight Key Contest, AGCW Straight Key Party, QCWA Fall QSO Party, DARC 10-Meter Digital Contest CDX Contest och Brazil Independence Day Contest.

Nästa tisdag 6.9. står NAC VHF och nästa torsdag 8.9. NAC 10 m i turen.

Nästa veckoslut tävlas WAE DX Contest, North American Sprint, SKCC Weekend Sprint och Swiss HTC QRP Sprint.

SAC 2011 - kom med och vinn en rigg

Scandinavian Activity Contest 2011 eller SAC närmar sig. CW delen körs 17. - 18.9.2011. SSB delen går av stapeln 8. - 9.10.2011.

"Ilmaveiviutskottet" hade i måndags fått 127 förhandsanmälningar och vill redan på förhand tacka dem som lovat ställa upp i det gemensamma talkot.
Ett ytterligare 100-tal deltagare önskas med.

Anmäl dig och du kan vinna en fin rigg. De första 300 kontakterna i SAC tävlingen ger dig en lott i riggutlottningen. Om ditt QSO antal är 600 eller mer får du en andra lott.
Detta gäller alltså single-operator klasserna. Oberoende av QSO antalet är du med i dragningen av överraskningspriser efter CW- och SSB-tävlingen.

Du kan anmäla dig ända fram till startdagen för CW- och SSB-tävlingen, kl. 12:00 Finsk tid. Anmäl dig antingen till regionalorganisationens medlemmar eller via SRAL:s SAC sidor.
Adressen är http://www.sral.fi/sac2011/. Tilläggsinfo från tidningen Radioamatööris september nummer.

Hela talkogänget publiceras i oktober numret av Radioamatööri, på nätet samt Olletinen.

De ungas aktivitetstävling

Tävlingen började på fredagen den 12. Augusti 2011 kl. 00:01 Finsk tid och slutar den 28. Februari 2012 kl. 23:59.
Alla SRAL:s medlemmar med radioamatörlicens, som vid början av tävlingen är högst 20 år kan delta.

Ändamålet med tävlingen är att aktivera unga radioamatörer att bekanta sig med de olika delområdena i radioamatörhobbyn.
Som tävlingsaktiviteter räknas radioamatörkontakter från den egna eller andras stationer (loggutdrag erfordras),
deltagande i tävlingar och radioamatörevenemang, apparatbygge som hänför sig till radioamatörhobbyn, klubbverksamhet,
författande av radioamatörartiklar till klubbens tidning eller tidningen Radioamatööri, eller egen orts lokaltidning, anföranden om radioamatörverksamheten vid skolor med mera.
All verksamhet med anknytning till radioamatörverksamheten tas i beaktande.

Se reglerna på SRAL:s hemsidor eller augusti numret av tidningen Radioamatööri.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6AA i Vasa om en vecka på söndagen den 11. september.
klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.

Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättning: Teppo Meriluoto, OH6GSB.