Svensk bulletin 37/2011

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1137S
Kanslibulletin 37/11 12.11.2011

INNEHÅLL
SRAL:s Höstdag nästa lördag 19.11.2011
Evenemang för publicering av resultaten i SAC 2011 - till seger genom luftsnurren
SRAL:s styrelses frågetimmar
Presentationstidningen för radioamatörverksamhet har färdigställts
Teknisk redaktör sökes
Klubbarna meddelar
Radioamatörexamen i Esbo
Bemärkelsedagar
Tävlingsnyheter
DX-tips
Nästa bulletin

SRAL:s Höstdag nästa lördag 19.11.2011

Finlands Radioamatörförbunds Höstdag och stadgeenliga höstmöte ordnas nästa vecka, lördagen 19,11,2911 i Huittinen i Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskus på adressen Risto Rytin katu 70, Huittinen. Evenemanget ordnas av nätspelsföreningen Insomnia ry. Evenemanget är inträdesfritt och öppet för alla intresserade.

I programmet för Höstdagarna finns presentationer, forum och lopptorg. Dörrarna öppnas kl. 9.00.

Kl. 10.00 Öppnande av evenemang i Rytisalen
Kl. 10.15 Raimo, OH3BHL, presenterar fältanvändning av GP-antenn
Kl. 11.00 Radio Hami ry. presenterar sig
Kl. 12.00 SRAL:s styrelses frågetimme
Kl. 13.00 Michael, OH2AUE, presenterar: Med dammsugare till Venus - och tillbaka
Kl. 14.30 HF-tävlingsofrum
Kl. 16.00 SRAL:s stadgeenliga höstmöte

Dessutom i klassutrymmet

Kl. 12.00 Elementärklassens forum
Kl. 14.00 VaPePa-forum

I programtablån finns ännu en del utrymme och sistaminuten programinlägg är möjliga, ifall något tema uppstår, som du skulle önska program om, eller ifall du själv skulle vilja hålla ett. Ta kontakt med Antti Hara, OH1HIH per telefon 040 734 1160 eller per e-post oh1hih & sral.fi.

Servicelopptorget öppnas på morgonen kl. 9.00 och stängs kl. 15.30. Likt förra gången finns på höstdagssidorna ett formulär, med vilket man på förhand kan boka en försäljarnummer. Förhandsbokning av försäljarnummer möjliggör att prylarna kan märkas redan före de hämtas på plats, och således minskar besväret på plats. Till försäljning välkomnas all användbar radio- och elektronikutrustning som ens lite tangerar hobbyverksamheten. Inga försäljarplatsavgifter eller provisioner uppbärs, utan lopptorget är grats för alla försäljare.

Försäljnings-/presentationsstånd finns iaf för Aseko, Nemotek och RXTX-tuote. Därtill kan man på gårdsområdet bekanta sig med Räddningsservicens kommunikationstekniska förenings PepBus-ledning/kommunikationscenterfordon. Vid sidan om evenemangsplatsen finns även en biograf, som även kommer att ha en del visningar under Höstdagarna. Med utbudet i Kino 1-2 kan man bekanta sig på adressen http://kinoset.fi.

Vid anmälningspunkten kan man lämna sorterade QSL-kort.

I samband med huvudaulan betjänar restaurang Hirvenpää gästerna. Kaffe och smått tilltugg finns att köpas under hela dagen fram till kl. 16.00. Lunch serveras för 6 euro på löpande band mellan klockan 10.30 och 13.00.

Mer information om inkvartering, offentlig trafik och körinstruktioner hittar du i novembernumret av tidningen Radioamatööri samt på evenemanget webbsidor på adressen: http://insomnia.fi/sral.

Evenemang för publicering av resultaten i SAC 2011 - till seger genom luftsnurren

Finlands Radioamatörförbund rf och Contest Club Finland ry sammankallar deltagarna i tävlingen SAC 2011 till ett evenemang för publicering av resultaten.
Evenemanget ordnas i Rundradions Stora Smedjas auditorium på onsdag 16.11.2011 fr.o.m. kl. 17.00.

Programmet för evenemanget är följande:

Kl. 17.00 Kaffeservering
Kl. 17.25 Öppnande av evenemang, CCF ordförande Seppo Sisättö, OH1VR
Kl. 17.30 Hi-vision, Rundradions tekniska direktör Jorma Laiho
Kl. 17.50 SAC och dess historia, SRAL:s ordförande Raimo Lehto OH2BCI
Kl. 17.55 Luftsnurren gjorde det, Luftsnurrskommittén
Kl. 18.00 Publicering av resultat, Kim Östman, OH6KZP CCF:s priser
Kl. 18.30 SAC 2012 i sikte, och reformer – paneldiskussion. Ordförande Ilkka Korpela, OH1WZ, deltagare Tomi Ylinen, OH6EI, Kim Östman, OH6KZP och publiken
Kl. 19.00 Evenemanget avslutas

På grund av kaffeservering gäller förhandsbokning fram till söndag kväll 13.11. kl. 18.00 per e-post till: seppo.sisatto & uta.fi. Man kan även anmäla sig genom textmeddelande till nummer 050 360 2600.

SRAL:s styrelses frågetimmar

Nästa styrelsens frågetimme hålls under Förbundets Höstdagar nästa lördag 19.11.2011 kl. 12.00. Följande gång därefter hålls frågetimmen lördag 3.12 kl. 14.00 finsk tid på frekvensen 3685 kHz.

Presentationstidningen för radioamatörverksamhet har färdigställts

Presentationstidningen för radioamatörverksamhet har färdigställts. Tidningen kan laddas ner från SRAL:s webbplats i PDF-format. Tidningen blir publicerad till Höstdagarna, därifrån klubbarna och andra intresserade kan ta tidningar med sig. Efter Höstmötet kan man begära tidningar från Förbundets kansli.

Teknisk redaktör sökes

Tidningen Radioamatööris långvarige tekniska redaktör Antti Huhtala, OH2DT, ämnar avsäga sig uppgiften vid årsslutet. Vi tackar honom för de gångna åren. Nu sökes en ny redaktör för tidningen.

Den tekniske redaktörens uppgifter tillhör att granska de tekniska artiklar som publiceras i tidningen Radioamatööri. Han samarbetar vid behov med skribenterna. Han kan vid behov även själv skriva tekniska artiklar eller översätta sådana bl.a. från andra nordiska publikationer.

Den tekniske redaktören bör ha goda insikter i den teknik som tillhör radioamatörverksamheten. Han har rätt till ersättning för de artiklar han granskar.

Tilläggsuppgifter fås av Annika, OH2HSJ, oh2hsj & sral.fi, (09) 562 5988 eller av den nuvarande redaktören Antti Huhtala, OH2DT, oh2dt & sral.fi. Ansökningarna skickas till Förbundets kansli under november månad, antingen med emejl till Annika, eller per brev Till adressen SRAL ry., PB 44, 00441 Helsingfors.

Om så önskas, kan även två personer dela på uppgiften.

Klubbarna meddelar

OH5AG:s höstmöte

OH5AG håller sitt höstmöte på klubblokalen söndagen 13.11.2011 kl. 15:30. Mötets föredragningslista och material postas till medlemmarna drygt två veckor före mötet. Kaffeservering. Välkommen önskar styrelsen.

Laivaston Radioamatöörits, OH1AJ, lopptorg

Till klubben har på sistone hämtats en hel del elektronikprylar (OH1NT:s efterlåtenskap). Vi håller om tisdagen den 15.11.2011 kl. 17:30 ett lopptorg där man kan köpa material till vapenbrödrapris till Förmån för klubbverksamheten. Kom alltså till platsen och plocka de bästa grejerna först. Adressen är Laivastotie 2, 20240 Åbo.

OH3AD:s höstmöte

Riihimäen kolmoset ry. Arrangerar sitt höstmöte på Riihimäki garnison 16.11.2011. Vi börjar med samling och kaffe med dopp på soldathemmet kl. 18:30. De stadgeenliga ärendena behandlas. Välkommen önskar OH3AD

Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC, valmöte 28.11.2011 kl. 18.30

Klubbens valmöte hålls på måndag 28.11.2011 kl. 18.30 i klubbens utrymmen på Radiobacken. Även icke-medlemmar är välkomna! Ifall du önskar att det på mötet behandlas något ärende som är dig nära hjärtat, leverera det till klubbens styrelse senast under inkommande vecka. Under mötet godkänns verksamhetsplanen och budgeten för nästa år och en styrelse väljs för klubbem i enlighet med de nya reglerna. Ifall du önskar delta i mötet med Skype-kontakt eller t.ex. med mobiltelefon, ta kontakt med styrelsen under inkommande vecka. Även fullmakt är nu tillåten. Kaffe med dopp serveras. Och gott sällskap. Styrelsen för OH3AC

OH3NE meddelar

Tampereen Radioamatöörit ry håller sitt stadgeenliga valmöte på klubbrummet vid Pyynikin Näkötorni på måndag 28.11.2011 kl. 18. I mötet behandlas i reglerna fastställda ärenden. Kaffeservering. Välkomna, Styrelsen

OH3AC meddelar

Medlemmarna i Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, har under denna höst presenterat radioamatörverksamheten personligen åt 966 elever och lärare inom grundskolorna i Lahtis och då dessa besökt muséet och stationen OH3R. För varje ung och lärare har man gett möjligheten att hålla en kort "second operator"-kontakt.

Presentationerna är nu i det snaraste färdiga. Den sista ungdomspresentationen ordnas på onsdag 16.11.2011 kl. 09.15 på frekvensen 3685 kHz. Från klubbens webbplats www.oh3av.fi hittas en riklig mängd material och bl.a. inspelningar om evenemangen.

Å klubbens vägnar önskar vi i synnerhet tacka alla tiotal motstationer runtom i Finland. Utan er hjälp skulle nästan tusen potentiella radioamatörer ha blivit utan sin första kontakt med radioamatörverksamheten!

Nästa höst kommer vi igen och tar oss an följande årskurs.

Det interaktiva kursmaterialet har uppdaterats

Det framåtskridande kursmaterialet för elementärklass som utvecklats under Lahden Radioamatöörikerhos kurser har nu uppdaterats i fråga om T1-modulen. I nedre kanten av alla inlärningssidor finns länkar till de frågor i examensdatabanken, som sidan berör. Du kan lätt kontrollera, om du har lärt sig ärendet och hur du skulle klara dig i att svara på frågorna. Även läsbarheten har utvecklats.

Materialet finns fritt till förfogande för olika klubbars kurser eller som självstudier. Materialet finns på klubbens webbsidor www.oh3ac.fi/ra-kurssi i såväl PowerPoint- som PDF-format. Klubben tar gärna emot utvecklings- och förbättringsförslag till materialet.

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC
http://koti.phnet.fi/oh3ac/ra-kurssi.html

Radioamatörexamen i Esbo

Polyteknikkojen radiokerho, OH2TI, ordnar radioamatörexamen på onsdag 16.11.2011 fr.o.m. klockan 17.00 i Esbo, Bistervägen 3. Mer information och anmälningar per e-post prk & list.ayy.fi.

Examensavgiften är 13 euro/modul och betalningen utförs till kontot för SRAL ry FI88 1010 3000 0724 13. Kvitto eller en kopia på kvittot ges åt anordnaren under examenstillfället. Ta med identitetsbevis.

Bemärkelsedagar

85 år
17.11 Pärnänen Eero, OH2UT

70 år
17.11 Peldan Leif, OH2HPX

60 år
12.11 Hohtola Esa, OH8SE
13.11 Kiuru Jorma, OH5KYY
19.11 Aller Jukka, OH1GL

50 år
13.11 Kiiski Pertti, OH1PY
18.11 Ollila Jaakko, OH3NIP

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas WAE DX Contest, 10-10 International Fall Contest, JIDX Phone Contest, OK/OM DX Contest, CWops Mini-CWT Test och SKCC Weekend Sprint.

Nästa måndag 14.11 står NAQCC-EU Montly Sprint i tur, och på tisdag 15.11 NAC 1,3 GHz. Nästa torsdag 17.11 tävlas NAC 70 MHz och NAQCC Straight Key/Bug sprint. Nästa fredag 18.11. står YO International PSK31 Contest i tur.

Nästa veckoslut tävlas Feld Hell Sprint, ARRL EME Contest, LZ DX Contest, All Austrian 160 Meter Contest, RSGB 2nd 1.8 MHz Contest och EPC PSK63 QSO Party.

DX-tips

T2T Tuvalu, fram till 5.12, 160-6 m, CW, SSB, RTTY och PSK31. QSL via VK4FW.

CO2FRC, CO9JAB och CO9OBB samt andra stationer med CL9-, CM9- och CO9-prefix, Kuba. Igång detta veckoslut. 160, 80 och 40 m. CW ja SSB. QSL enligt operatörernas instruktioner.

D44TAL Cape Verde, IOTA AF-086, HF-banden. QSL via IZ4DPV.

J79WTA Dominica, fram till 7.12, 160-30 m, SSB och digitala sändarslag. QSL via HB9MFM.

XV2CO Vietnam, fram till 5.12, HF-banden, mestadels CW, men eventuellt även SSB. Operatören är aktiv vid sidan om semestrande. QSL via DL5CO.

YB26SEAG Indonesien, Specialanrop för Sydostasiens tävlingar. Igång fram till 17.11. Alla band och sändarslag. QSL via YB2DX.

Z24EA Zimbabwe, fram till 22.11. 160-6 m, alla sändarslag. QSL via DL4EA.

Reijo, OH4MDY, är på XV2RZ-resa. Stationen stänger 12.12. HF-banden och 6 meter. Reijo är ansluten till HA6DX-klustern hela tiden. QSL-kort för OH-stationerna kommer till byrån 14.12 veckan likt tidigare. Trevlig höst och vi hörs på banden.

På kommande:

PJ5/DL7VOG St. Eustatius, 13.11.-5.12., 160-10 m. Deltar i CQ WW DX-tävlingens CW-del med anropet PJ5G. QSL till bägge anrop via DL7VOG.

9N7MD Nepal, 14-24.11, alla HF-band, CW, SSB och RTTY. Fyra stationer är igång samtidigt. QSL via IK2VUC.

OR4TN Antarktis, fr.o.m. 16.11 till slutet av februari. QSL via ON5TN.

6O0DX Somalia, 21-30.11. 80-10 m, CW, SSB och RTTY. QSL via K2PF eller E77E.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, söndagen den 20 november klockan 15.00 finsk tid från OH6A i Vasa på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX